intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

27
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công: Chương 8 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Vai trò và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, nội dung hoạt động của một số quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - ĐH Thương Mại

 1. CHƯƠNG 8: CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NSNN D 8.1. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH H CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TM 8.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC _T M U 1
 2. 8.1. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NSNN 8.1.1. Vai trò của các quỹ tài chính công ngoài NSNN D 8.1.2. Đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài NSNN H TM 8.1.3. Các loại quỹ tài chính công ngoài NSNN _T M U 2
 3. Khái niệm Các quỹ tài chính ngoài NSNN là các quỹ t.tệ tập trung do D NN t.lập, q.lý và sd nhằm c.cấp các n.lực tài chính cho việc x.lý H những biến động bất thường trong q.trình p.triển KT-XH và để hỗ TM trợ thêm cho NSNN trong t.hợp khó khăn về n.lực tài chính. _T M U 3
 4. Vai trò - Tạo thêm c.cụ tài chính năng động để đa dạng hóa sự huy động D các n.lực tài chính trong XH vào NN. H - Khắc phục những khiếm khuyết của KTTT và chuyển dần nền TM k.tế XH sang h.động theo cơ chế thị trường. _T M U 4
 5. Đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài NSNN - Về chủ thể D - Về nguồn tài chính H - Về m.tiêu sử dụng - Về cơ chế h.động TM - Về đ.kiện h.thành và tồn tại _T M U 5
 6. 8.1.3. Các loại quỹ tài chính công ngoài NSNN * Theo m.đích sd, các quỹ tài chính ngoài NSNN gồm: D - Nhóm các quỹ dự trữ, DP H - Nhóm các quỹ p.vụ các chương trình m.tiêu KTXH TM - Nhóm các quỹ có t.chất hỗ trợ của NN cho các h.động KTXH _T M U 6
 7. 8.1.3. Các loại quỹ tài chính công ngoài NSNN * Theo cấp q.lý, các quỹ tài chính ngoài NSNN gồm: D - Các quỹ do chính quyền TW qlý H - Các quỹ do chính quyền địa phương qlý TM _T M U 7
 8. 8.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NSNN 8.2.1. Quỹ dự trữ nhà nước D H 8.2.2. Quỹ Bảo hiểm xã hội TM 8.2.3. Quỹ hỗ trợ phát triển (Ngân hàng phát triển) 8.2.4. Một số quỹ khác _T M U 8
 9. 8.2.1. Quỹ dự trữ nhà nước * Khái niệm D Quỹ dự trữ NN là khoản tích lũy từ NSNN, h.thành nên nguồn H dự trữ chiến lược do NN thống nhất q.lý và sd nhằm đáp ứng các TM y.cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đ.bảo QP, AN, bình ổn TT, góp phần ổn định _T k.tế vĩ mô và t.hiện các n.vụ cấp thiết khác của NN. M U 9
 10. * Hệ thống tổ chức quỹ DTNN - Cơ quan q.lý DTNN chuyên trách thuộc BTC nay được gọi D là Tổng cục DTNN H - Đ.vị DTNN KV có các tổng kho DT trực thuộc t.tiếp q.lý TM - Các đ.vị DTNN thuộc Bộ, ngành t.tiếp q.lý _T M U 10
 11. * Nguyên tắc quản lý quỹ DTNN D + Nguyên tắc tập trung thống nhất H + Nguyên tắc an toàn, bí mật TM + Nguyên tắc sẵn sàng _T M U 11
 12. 8.2.1. Quỹ dự trữ NN * Nguồn hình thành D * Chi tiêu của quỹ H * Phân cấp quản lý quỹ TM _T M U 12
 13. 8.2.2. Quỹ Bảo hiểm xã hội * Khái niệm D Quỹ BHXH là một quỹ tài chính công ngoài NSNN được tạo lập H nhằm m.đích hỗ trợ về tài chính cho các đối tượng được BH khi TM họ mất khả năng TN từ lao động (tạm thời hoặc vĩnh viễn theo luật định) _T M U 13
 14. 8.2.2. Quỹ Bảo hiểm xã hội * Nguồn hình thành D H * Chi tiêu của quỹ TM * Phân cấp quản lý quỹ _T M U 14
 15. 8.2.3. Ngân hàng phát triển (Quỹ hỗ trợ phát triển ) * Khái niệm D - Là một quỹ tài chính được tạo lập nhằm t.hiện c.sách hỗ trợ đ.tư H p.triển của NN. Quỹ là một tổ chức tài chính NN phi LN, có tư cách TM pháp nhân, là đ.vị hạch toán t.trung toàn h.thống t.hiện thu chi và quyết toán theo chế độ quy định. - Là một tổ chức tài chính NN, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, _T có bảng cân đối, có con dấu, được mở tài khoản tại KBNN, các ngân hàng trong và ngoài nước. M U 15
 16. 8.2.3. Ngân hàng phát triển (Quỹ hỗ trợ phát triển ) * Nguồn hình thành quỹ D * Chi tiêu của quỹ H * Tính chất h.động của quỹ TM * Phân cấp quản lý quỹ _T M U 16
 17. 8.2.4. Một số quỹ khác a. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm D b. Quỹ đầu tư phát triển địa phương H c. Quỹ phủ xanh đất trống đồi núi trọc TM _T M U 17
 18. 8.2.4. Một số quỹ khác a. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm * Khái niệm D H Quỹ được t.lập theo Nghị quyết số 120 của CP ngày 11/4/1992. TM Đây là một g.pháp nhằm hỗ trợ một phần tài chính để khuyến khích các tổ chức, đ.vị k.tế và người lao động ở mọi thành phần _T k.tế tự giải quyết việc làm mới. M U 18
 19. Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm * Nguồn hình thành D * Chi tiêu của quỹ * Đối tượng vay vốn H TM _T M U 19
 20. b. Quỹ đầu tư phát triển địa phương * Khái niệm D Là một tổ chức tài chính NN có tư cách pháp nhân được t.lập H nhằm huy động vốn để t.hiện đ.tư t.tiếp và g.tiếp p.triển cơ sở hạ TM tầng KTXH, các d.án p.triển k.tế ĐP (đường GT, hệ thống cấp, thoát nước…), c.cấp các d.vụ tư vấn đ.tư và tham gia TT vốn. _T M U 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2