intTypePromotion=3

Bài giảng Tâm lý học và ngôn ngữ - Bryan Lloyd

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
53
lượt xem
12
download

Bài giảng Tâm lý học và ngôn ngữ - Bryan Lloyd

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tâm lý học và ngôn ngữ" cung cấp cho các bạn những kiến thức về ngôn ngữ và các ảnh hưởng tâm lý, ngôn ngữ đầu tiên, ngôn ngữ bẩm sinh, vấn đề về kỹ năng suy luận và bình luận, biểu lộ những cảm xúc,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tâm lý, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học và ngôn ngữ - Bryan Lloyd

 1. Tâm lý học và ngôn ngữ Của Bryan Lloyd, M.Ed, MSW
 2. Chương trình nghị sự về việc thu thập ngôn ngữ và các ảnh hưởng tâm lý • Ngôn ngữ thị giác (viết và đọc) • Thảo luận sâu sắc về mỗi • Ngôn ngữ của âm thanh (nghe và nói) chủ đề • Ngôn ngữ đầu tiên • Ngôn ngữ bẩm sanh • Từ vựng • Suy nghĩ bình luận • Biểu hiện của những cảm xúc • Vấn đề đàn áp • Ngôn ngữ và định nghĩa về chính mình • Ngôn ngữ và lòng tự trọng
 3. Danh sách của ngôn ngữ thị giác (ngôn ngữ, truyền thông, kỹ thuật vân vân) Danh sách của ngôn ngữ âm thanh (ngôn ngữ, truyền thông, kỹ thuật vân vân)
 4. Những sự trở ngại cho Những sự thành công của người điếc và lảng tai người điếc và lảng tai? • Học từ vựng bằng âm thanh • Các lời chú thích hoặc phụ ñề • Học ngôn ngữ đầu tiên là một • Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ ngôn ngữ đầu tiên hoặc bẩm sanh • Bị ép học ngôn ngữ đầu tiên • Học một ngôn ngữ bằng phương bằng cách đọc và viết và dùng pháp vui vẽ và không áp lực phương pháp thực tế và chi tiết • Ủng hộ tích cực • Mục độ áp lực cao • Phương pháp ai cũng có sai lầm • Sự hổ trợ tiêu cực • Truyền hình, phim, vân vân • Thái độ “tiêu cực” • Điện thoại truyền hình • Những ví dụ khác? • Những ví dụ khác?
 5. Ngôn ngữ ñầu tiên nghĩa là gì? • Những vấn đề tâm lý gì liên quan đến nó?
 6. Ngôn ngữ bẩm sanh là gì? • Những vấn đề tâm lý gì liên quan đến nó?
 7. Suy nghĩ bình luận Tâm lý học Ngôn ngữ • Quyết định lành mạnh • So sánh và tương phản • Sắp xếp các kỹ năng • Tranh luận • Tự trọng • Sự mô tả • Sự phán quyết • Giọng nói • Đánh giá tình thế • Lựa chọn từ ngữ (mạnh hay • Đúng so với sai yếu) • Các ranh giới • Cấu tạo của các tư tưởng và các • Đạo đức sự biểu lộ • Nhận thức về chính mình • Viết có tính chất học thuật • Hiểu rõ mục đích cuối cùng • Viết sáng tạo • Các quan hệ với người khác • Cho những ví dụ
 8. Các vấn ñề về kỹ năng suy nghĩ bình luận • Ngôn ngữ • Gia đình • Tác động qua lại với người nghe được • Tác động qua lại với người điếc và lảng tai • Lời bình luận • Thảo luận về ranh giới, quyết định sức khỏe, quyết định có trách nhiệm, quyết định “khôn khéo” • Giáo viên và phụ huynh có những kỳ vọng thấp • Cách khía cạnh khác • Sự trừng phạt so với hậu quả cùng với các giải thích/thảo luận • Phương pháp ai cũng có sai lầm so với cách sửa chữa riêng biệt thông qua ngôn ngữ và các đối thoại
 9. Biểu lộ những cảm xúc Ngôn ngữ Văn hóa • Từ ngữ • Lựa chọn từ ngữ • Ngôn ngữ tượng trưng • Ngôn ngữ tượng trưng phụ thuộc vào văn hóa • Viết • Kết cấu của nói chuyện phụ thuộc • Nói chuyện (lời nói hoặc hình vào hướng dẫn của văn hóa ảnh) • Giọng nói phụ thuộc vào sự chấp • Giọng nói nhận lẫn nhau trong cộng đồng • Đối thoại • Ranh giới của cảm xúc được dạy • Ranh giới của cảm xúc bởi bạn bè, người trong gia đình, • Sự chuyên nghiệp và những chuyên gia • Sự chuyên nghiệp được hiểu rõ qua “các quy luật không chính thức” và kỳ vọng của văn hóa
 10. Hoạt ñộng…Phương pháp vẽ bản ñồ tâm trí với kỳ vọng về ngôn ngữ
 11. Sự khảo sát về những ñiều lo ngại ñối với sự ñàn áp • Ngôn ngữ là ngôn ngữ đầu tiên khi nó không phải là ngôn ngữ bẩm sanh • Tương lai của một học sinh điếc và lảng tai phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển ngôn ngữ • Múc độ áp lực cao về kỹ năng đọc và viết • Kỳ vọng thấp • Các thông báo về chuyện những người điếc và lảng tai không đủ tư cách làm công việc nào đó tại vì họ có trình độ đọc và viết “thấp” • Nhấn mạnh thêm về ngữ pháp và kết cấu các câu văn hơn là về trình độ viết…ví dụ viết bài văn, viết sáng tạo, viết bình luận, vân vân. • Tập trung nhiều hơn vào cách giao tiếp hơn là vào phát triển ngôn ngữ nhất là trước 5 tuổi. (Ví dụ: cách bằng miệng, đánh vần bằng ngón tay, SEE, PSE, vân vân)
 12. Ngôn ngữ và ñịnh nghĩa về chính mình • Các giai đoạn của hệ thống cấp bậc...so sánh văn hóa người nghe được và văn hóa người điếc với ngôn ngữ và sự tìm kiếm địa vị
 13. Ngôn ngữ và sự tự trọng Có rất nhiều nghiên cứu khẳng định rằng dù chúng ta dùng ngôn ngữ nào, ngôn ngữ đó cũng có liên quan mạnh mẽ với văn hóa VÀ có rất nhiều ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cá nhân cũng như tình trạng sức khỏe tinh thần/sự kiêu ngạo Hãy thảo luận về lời phát biểu này và nó có liên quan gì đến chúng ta…
 14. Cám ơn…. • Các câu hỏi hoặc những điều cần làm sáng tỏ???

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản