intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tổng số vi sinh vật hiếu khí

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:92

613
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tổng số vi sinh vật hiếu khí" cung cấp cho bạn đọc các nội dung liên quan đến việc xác định chỉ số vi sinh vật hiếu khí nhằm kiểm tra mức độ an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng số vi sinh vật hiếu khí

 1. TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ TPC (Total Plate Count)/ APC (Aerobic Plate Count)  Định nghĩa  VSV hiếu khí là vi sinh vật phát triển và tạo  được khuẩn lạc có thể nhìn thấy trong điều  kiện có O2  Tổng số vi sinh vật hiếu khí là số khuẩn lạc  hình thành được nhìn thấy trong một khối  lượng mẫu   Số đơn vị hành thành khuẩn lạc (cfu – colony  forming unit) là số khuẩn lạc được nhìn thấy  trong môi trường nuôi cấy 1
 2. Ý NGHĨA  TPC phản ánh mức độ nhiễm vi sinh vật  trong mẫu  TPC không phản ảnh tổng số vi sinh vật  trong mẫu  TPC không phản ánh mức độ an toàn vệ  sinh của thực phẩm/ nước uống, sinh hoạt  Số TPC thấp hơn rất nhiều so với mật độ  vi sinh vật trong mẫu 2
 3. NGUYÊN TẮC  Định lượng TPC bằng phương pháp đếm  khuẩn lạc theo nguyên tắc sau: ­ Mẫu được đồng nhất,  pha loãng theo từng bậc  10 ­ TPC được định lượng theo phương pháp đổ  đĩa: ­ 1ml mẫu (dd mẫu đã pha loãng) cấy  vào đĩa petri trống vô trùng ­ Môi trường agar không chọn lọc được đun  chảy và làm nguội đến 45±1oC được đổ vào trong  đĩa, lắc đều ­ Ủ đĩa ở 25­30oC trong 72 ±6giờ 3 ­ Đếm tất cả các khuẩn lạc nhìn thấy được 
 4. MÔI TRƯỜNG  Dung dịch pha loãng  ­ Pepton 1g  ­ NaCl 8.5g  Môi trường không chọn lọc  ­ Plate count agar  ­ Nutrient agar  ­ Standard count agar 4
 5. QUI TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI SINH  VẬT HIẾU KHÍ 10g mẫu + 90g Salin Pepton Water, đồng nhất  bằng stomacher trong 30 giây   dd 10­1 Pha loãng 10­2, 10­3, 10­4 … Cấy 1ml dd mẫu đã pha loãng vào đĩa petri  trống vô trùng. Cấy 3 độ pha loãng liên tiếp,  mỗi độ pha loãng cấy 2 đĩa Đỗ vào mỗi đĩa đã cấy mẫu 15­20ml môi trường  PCA đã đun chảy và làm nguội đến 45oC. Lắc  cho mẫu khuếch tán vào môi trường  5
 6. QUI TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI SINH  VẬT HIẾU KHÍ (tt) Để đĩa trên mặt phẳng ngang cho môi trường đông đặc  Lật ngược đĩa và ủ ở tủ ấm 30 1oC trong 72  6 giờ Đếm tất cả các khuẩn lạc xuất hiện trên đĩa. Chọn các  đĩa có khoảng 25 –250 khuẩn lạc / đĩa để tính kết quả Tổng số vi sinh vật hiếu khí / g (TPC)         N TPC  =     n1V1F1 + …+ niViFi     N: Tổng số khuẩn lạc đếm được trên các đĩa     n: số đĩa tại mỗi nồng độ     V: thể tích cấy vào đĩa (=1)     F: độ pha loãng  6
 7. TÍNH KẾT QUẢ  Chọn các đĩa có số khuẩn lạc trong  khoảng 25­250KL hay 30­300 KL để tính  kết quả N  Số CFU/g(nl) =  n1V1f1+…+niVifi  Nếu ở độ pha loãng thấp nhất hay cao  nhất mà có số đếm ngoài giới hạn trên thì  kết quả sẽ được đánh dấu 7
 8. KẾT QUẢ (tt) 10­2 10­3 TPC/g 18 2
 9. ĐỊNH LƯỢNG BÀO TỬ VI SINH  VẬT KỴ KHÍ SINH H2S  (CLOSTRIDIA)  Định nghĩa  Thuộc giống Clostridium, phát triển trong  điều kiện kỵ khí  Hình que, gram dương, di động (trừ C.  perfingens)   Tạo bào tử bền nhiệt  Tạo được H2S từ  nguồn Sulphite  Tạo được enzym protease ngoại bào 9
 10. Ý NGHĨA  Vi sinh vật chỉ thị mức độ vệ sinh của  thực phẩm, chỉ thị ô nhiễm ngầm, lâu  ngày  Vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm  Trong giống có nhiều loài tạo độc tố  gây ngộ độc thực phẩm như: C.  botulinum, C. perfrigens… 10
 11. ĐỊNH LƯỢNG CLOSTRIDIA Nguyên tắc  Mẫu được xử lý nhiệt để loại bỏ tế bào sinh  dưỡng, chọn lọc bào tử  Nuôi cấy kỵ khí trong môi trường có Na2S2O3 là  cơ chất tạo H2S.  Phát hiện H2S bằng Ferric ammonium citrate  Nuôi cấy trong ống nghiệm hay trong đĩa với  điều kiện kỵ khí  Đếm tất cả các khuẩn lạc màu đen xuất hiện  trong ống/ đĩa 11
 12. MÔI TRƯỜNG  Iron sulphite agar  ­ Tryptose  15g  ­ Soyton 5g  ­ Cao nấm men 5g  ­ Na S O 1g 2 2 5  ­ Ferric ammonium citrate 1g  ­ Agar 20g  ­ Nước cất  1lít 12
 13. ĐỊNH LƯỢNG TỔNG BÀO TỬ VI SINH VẬT  KỴ KHÍ SINH H2S Cấy 1ml mẫu đã pha loãng 10­1 vào ống  nghiệm 18 x 180 mm Xử lý nhiệt ở 75­80oC trong 15­20 phút  trong bể điều nhiệt Đổ khoảng 15ml môi trường ISA đã đun  tan và làm nguội ở 45oC Để yên cho môi trường đông đặc trong ống  Đổ 3­5ml môi trường ISA lên trên mặt ống  nghiệm  13
 14. ĐỊNH LƯỢNG TỔNG BÀO TỬ VI SINH VẬT  KỴ KHÍ SINH H2S (tt) Ủ 37   1oC trong 24 giờ Đếm tất cả các khuẩn lạc màu đen xuất hiện  trong ống Tổng bào tử vi sinh vật kỵ khí sinh H2S/ (cfu)g (A)             N A  =                                 nVf     N: Tổng số khuẩn lạc đếm được trên các ống     n: số ống tại mỗi nồng độ (=2)     V: thể tích cấy vào ống (=1)     F: độ pha loãng (10­1) 14
 15. ĐỊNH LƯỢNG COLIFORM,   F. COLIFORM  Địng nghĩa  Coliform là vi khuẩn hình que, gram âm, thuộc  họ Enterobacteriaccae, có khả năng lên men  lactose và sinh hơi ở 37oC 15
 16. FEACAL COLIFORM Định nghiã ­ Coliform chịu nhiệt: là coliforms có khả năng  lên men lactose và sinh hơi ở 44oC. Nhóm này  còn được goi là Feacal Coliform giả định  (presumtive F. coliform) ­ Feacal Coliform (xác nhận): là Coliform chịu  nhiệt có phản ứng indol dương tính. Còn được  gọi là E. coli giả định (presumtive E. coli) ­ E. coli xác định: là feacal coliform có nghiệm  pháp IMViC theo trật tự + + ­ ­ 16
 17. SỰ TƯƠNG QUAN COLIFORM – E.  COLI Coliform Coliform chòu nhieät Feacal Coliform E. coli 17
 18. Ý NGHĨA CHỈ TIÊU COLIFORM  Là vi sinh chỉ thị an toàn vệ sinh thực  phẩm vì: ­ Có quan hệ họ hàng gần với các VSV gây  bệnh đường ruột ­ Luôn đồng hành với các vi sinh vật gây bệnh  đường ruột và VSV gây ngộ độc thực phẩm ­ Số lượng cao VSV này trong thực phẩm thì  khả năng có mặt của vi sinh vật gây bệnh  khác cũng cao  Số lượng Coliform giảm dần theo thời  gian trong các sản phẩm đông lạnh 18
 19. NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP  ĐẾM KHUẨN LẠC  Phương pháp: đổ đĩa (pour plate)  Môi trường chọn lọc cho Coliform: chứa  laclose, muối mật, chất nhận dạng sự tạo  thành axít Trong trường hợp vi khuẩn bị yếu hay tổn  thương, phải phục hồi bằng môi trường không  chọn lọc, không chứa nguồn carbonhydrate khác  (vd TSA)  Khẳng định khuẩn lạc đã đếm bằng môi  trường lỏng chọn lọc cho Coliform 19
 20. CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN PHẢI  KHẲNG ĐỊNH  Mẫu có hệ VSV gây nhiễu trong môi  trường dành cho Coliform: ví dụ: nước  biển, cá và các sản phẩm của cá, rau quả  Các vi sinh vật gây nhiễu: Aeromomas,  Flavobacterium, Erwinia  Mẫu có chứa nguồn carbohydrate khác  lactose: bánh ngọt, nước ngọt, thực phẩm  chứa tinh bột … 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2