intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Vi sinh vật: Chương 7 - Phạm Tuấn Anh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

7
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Vi sinh vật: Chương 7 - Phạm Tuấn Anh" bao gồm các nội dung về: Cơ sở sinh học phân tử của di truyền học vi sinh vật; Khái niệm biến dị, biến nạp, tải nạp; Đặc điểm di truyền học vi sinh vật và ý nghĩa thực tiễn. Hi vọng thông qua bài giảng này, các em sinh viên sẽ nắm vững được nội dung bài học và học tập thật tốt nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật: Chương 7 - Phạm Tuấn Anh

 1. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Di truyền và Biến dị
 2. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Nội dung • 1. Cơ sở sinh học phân tử của di truyền học vi sinh vật • 2. Biến dị - Biến nạp - Tải nạp • 3. Đặc điểm di truyền học vsv và ý nghĩa thực tiễn
 3. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY • Di truyền: truyền lại tính trạng của thế hệ trước với độ chính xác cao và độ ổn định lớn cho thế hệ kế tiếp • Biến dị: đặc tính ở thế hệ sau sai khác so với thế hệ trước đó ( có thể biến mất hoặc thay đổi đặc tính vốn có hoặc xuất hiện các đặc tính mới) • Biến dị và Di truyền là hai mặt đối lập và là đặc trưng cơ bản của sự sống
 4. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Vật chất di truyền – ADN & ARN ADN: axit deoxiribonucleic ARN: axit ribonucleic ADN, ARN: là các polymer gồm nhiều các monomer liên kết với nhay Mỗi momer gồm 3 thành phần: bazơ, đường ribose (hoặc deoxiribose) và gốc phosphats
 5. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Gen • Đơn vị vật chất di truyền chứa đựng các thông tin cần thiết cho việc hình thành, phát triển và trao đổi chất Gen của eucaryote khung đọc mở của sinh vật nhân thực chứa các đoạn intron không dịch mã mà sẽ được loại bỏ trước khi các đoạn exon được dịch mã.
 6. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Gen của procaryot Nhiều gene ở sinh vật nhân sơ được tổ chức thành các đơn vị operon, với nhiều trình tự mã hóa protein được phiên mã nằm trong nó
 7. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Plasmid • Là phân tử ADN ngắn nằm ngoài NST, có khả năng tự nhân, di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có thể chuyền từ VK này sang VK khác • Chứa các gen mã hoá cho nhiều đặc tính có thể giúp VK tồn tại dước các áp lực chọn lọc
 8. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Một số plasmid • Plasmid F (yếu tố giới tính): quyết định hiện tượng tiếp hợp ở vi khuẩn như hình thành pili, thay đổi tính chất màng tế bào • Transposome: chứa gen nhảy: là đoạn AND có hai đầu tận cùng là chuỗi nu lặp lại ngược chiều nhau, có thể chuyển từ AND này sang ADN khác • Plasmid R: chứa một hoặc nhiều gen kháng kháng sinh
 9. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Sao mã - Replication
 10. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Đột biến • Là biến đổi đột ngột tính trạng, và di truyền được • Cơ chế • - Đột biến điểm: cặp bazo này bị thay thế bởi cặp khác • - Hệ quả: câm, sai nghĩa, mất nghĩa • Đột biến lệch khung: một bazo bị chèm vào hoặc bị loại bỏ khỏi AND trong quá trình sao chép
 11. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Đột biến • Là biến đổi đột ngột tính trạng, và di truyền được • Cơ chế • Đột biến ADN Ø Đột biến điểm: cặp bazo này bị thay thế bởi cặp khác; Hệ quả: câm, sai nghĩa, mất nghĩa Ø Đột biến lệch khung: một bazo bị chèm vào hoặc bị loại bỏ khỏi AND trong quá trình sao chép • Đột biến NST Ø Bao gồm mật đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn, đột biến số lượng NST
 12. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 13. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Normal gene GGTCTCCTCACGCCA DNA (antisense strand) ↓ CCAGAGGAGUGCGGU mRNA Codons ↓ Pro-Glu-Glu-Cys-Gly Polypeptide Amino acids The antisense strand is the DNA strand which acts as the template for mRNA transcription © 2016 Paul Billiet ODWS
 14. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Mutations: Substitutions Normal gene Substitution mutation GGTCTCCTCACGCCA GGTCACCTCACGCCA ↓ ↓ CCAGAGGAGUGCGGU CCAGUGGAGUGCGGU Codons ↓ ↓ Pro-Glu-Glu-Cys-Gly Pro-Val-Glu-Cys-Gly Amino acids Substitutions will only affect a single codon Their effects may not be serious unless they affect an amino acid that is essential for the structure and function of the finished protein molecule (e.g. sickle cell anaemia) © 2016 Paul Billiet ODWS
 15. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY No change Normal gene Substitution mutation GGTCTCCTCACGCCA GGTCTTCTCACGCCA ↓ ↓ CCAGAGGAGUGCGGU CCAGAAGAGUGCGGU Codons ↓ ↓ Pro-Glu-Glu-Cys-Gly Pro-Glu-Glu-Cys-Gly Amino acids © 2016 Paul Billiet ODWS
 16. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Disaster Normal gene Substitution mutation GGTCTCCTCACGCCA GGTCTCCTCACTCCA ↓ ↓ CCAGAGGAGUGCGGU CCAGAAGAGUGAGGU Codons ↓ ↓ Pro-Glu-Glu-Cys-Gly Pro-Glu-Glu-STOP Amino acids © 2016 Paul Billiet ODWS
 17. Mutations: Inversion Inversion mutations, also, only affect a small part of the gene Normal gene Inversion mutation GGTCTCCTCACGCCA GGTCCTCTCACGCCA ↓ ↓ CCAGAGGAGUGCGGU CCAGGAGAGUGCGGU Codons ↓ ↓ Pro-Glu-Glu-Cys-Gly Pro-Gly-Glu-Cys-Gly Amino acids © 2016 Paul Billiet ODWS
 18. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Mutations: Additions A frame shift mutation Normal gene Addition mutation GGTCTCCTCACGCCA GGTGCTCCTCACGCCA ↓ ↓ CCAGAGGAGUGCGGU CCACGAGGAGUGCGGU Codons ↓ ↓ Pro-Glu-Glu-Cys-Gly Pro-Arg-Gly-Val-Arg Amino acids © 2016 Paul Billiet ODWS
 19. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Mutations: Deletions A frame shift mutation Normal gene Deletion mutation GGTCTCCTCACGCCA GGTC/CCTCACGCCA ↓ ↓ CCAGAGGAGUGCGGU CCAGGGAGUGCGGU Codons ↓ ↓ Pro-Glu-Glu-Cys-Gly Pro-Gly-Ser-Ala-Val Amino acids © 2016 Paul Billiet ODWS
 20. HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Tác nhân đột biến ü Do tác nhân của môi trường ngoài cơ thể (thường là do tác động của con người) như: v Tác nhân vật lý: tia phóng xạ, tia cực tím, sốc nhiệt,... v Tác nhân hóa học: ảnh hưởng của nhiều chất hóa học như nicotine, cosinsin, dioxine (chất độc da cam),...Tác nhân sinh học: vi-rút, vi khuẩn,.... ü Do nguyên nhân bên trong cơ thể: Những biến đổi bất thường trong sinh lý, sinh hóa trong tế bào (xuất hiện một cách tự nhiên).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2