intTypePromotion=1

Bài Tập: Lập và thẩm định dự án đầu tư

Chia sẻ: Trần Thành Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
406
lượt xem
97
download

Bài Tập: Lập và thẩm định dự án đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tính lãi suất thực năm của một món vay với lãi suất thực 1% tháng? 2. Ông X vay ngân hàng số tiền 100 triệu VNĐ với lãi suất thực 2% quý. Hỏi lãi suất thực năm là bao nhiêu? 3. Nếu lãi suất thực là 6%/nửa năm thì lãi suất thực theo năm là bao nhiêu?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập: Lập và thẩm định dự án đầu tư

  1. BÀI TẬP LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN PHẦN 1 – THỰC HIỆN TRONG LỚP 1. Tính lãi suất thực năm của một món vay với lãi suất thực 1% tháng? 2. Ông X vay ngân hàng số tiền 100 triệu VNĐ với lãi suất thực 2% quý. Hỏi lãi suất thực năm là bao nhiêu? 3. Nếu lãi suất thực là 6%/nửa năm thì lãi suất thực theo năm là bao nhiêu? 4. Tính lãi suất thực theo quý một món vay với lãi suất 4%/quý ghép lãi tháng? 5. Nếu vay với LS 6%/nửa năm ghép lãi quý thì LST tính theo nửa năm là bao nhiêu? 6. *Tính lãi suất thực theo năm biết a. Lãi suất 3% quý ghép lãi tháng? b. Lãi suất 5%/nửa năm ghép lãi quý? c. Lãi suất 4%/nửa năm ghép lãi tháng? 7. Ông Y gửi 100 triệu VNĐ vào ngân hàng với lãi suất 10% năm. Hỏi sau 5 năm ông ta được bao nhiêu tiền? 8. Sau 3 năm nữa bà Z muốn có số tiền 300 triệu VNĐ thì ngay bây giờ bà Z phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền, biết lãi suất tiết kiệm hiện hành là 12%? 9. *Ông W đang rao bán 1 căn nhà. Có người trả 1 tỷ 2 VNĐ. Hỏi ông W nên bán hay không biết ông ta mua căn nhà này với giá 400 triệu cách đây 10 năm. Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 9% năm. 10. *Tính lãi suất ngân hàng biết cô M gửi vào ngân hàng 350 triệu và rút ra được 700 triệu sau 6 năm? 11. Tính hiện giá chuỗi tiền đều 10 triệu suốt 5 năm với lãi suất 9% năm? 12. Món vay 200 triệu với lãi suất i là 10% năm được trả đều trong 6 năm ngay sau năm vay thì mỗi năm trả bao nhiêu? 13. *Xí nghiệp X được rao bán với phương thức trả ngay 7 triệu USD, sau đó tiếp tục trả đều 1 triệu USD trong 5 năm kể từ năm 3. Hỏi hiện giá xí nghiệp biết lãi suất i = 9%. 14. *Một người vay 100 triệu được trả đều trong 3 năm kể từ năm 2. Biết i = 10% thì mỗi năm phải trả bao nhiêu? 15. Xét DA có dòng NCF như sau (ĐVT ngàn USD) 400 400 600 700 700 100 Cho i=10%. Nên Đầu tư không nếu dùng NPV xét?
  2. 16. Xét 2 DA sau Năm 1 2 3 4 5 A -300 100 300 500 700 B -500 200 200 700 1000 Vốn riêng 200 i=12%, vốn hùn i=20%. DA nào chọn dùng NPV 17. Xét DA có dòng NCF như sau (ĐVT ngàn USD) 4 6 8 10 15 20 Cho i=23%. Nên Đầu tư nếu dùng IRR xét? 18. Xét 1 DA sau (ĐVT ngàn USD) Năm 0 1 2 3 4 5 $ -35 10 10 14 18 22 Cho i=25%. Nên Đầu tư nếu dùng IRR xét? 19. Xét DA có dòng NCF như sau (ĐVT triệu USD) Năm 0 1 2 3 4 5 $ - 50 20 30 40 40 40 Tính thời gian hoàn vốn biết i=16% 20. Xét DA có dòng NCF như sau (ĐVT triệu USD) Năm 0 1 2 3 4 5 $ - 70 0 40 40 40 40 Tính thời gian hoàn vốn biết i=12% 21. Xét DA có dòng NCF như sau (ĐVT triệu USD) Năm 0 1 2 3 4 5 $ - 60 -20 40 60 70 80 Tính thời gian hoàn vốn biết i=14% 22. Chọn SP nào trong 3 loại sau biết các số liệu về thị trường như sau (ĐVT: Triệu VNĐ) E1 E2 E3 A 800 600 400 B 700 500 400 C 800 700 300 40% 30% ? Hãy cho biết SP nào được chọn?
  3. 23. Dự báo cho năm 2012 – 2016 biết (ĐVT: ngàn tấn) Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Q 11 13 10 15 17 24. Dự báo cho năm 2000 – 2005 (ĐVT: trăm ngàn mét) Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Q 24 22 27 25 29 31 25. Dự báo cho năm 2000 – 2005 (ĐVT: chiếc) Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Q 4500 5000 5450 6000 6450 7000 26. Dự báo cho năm 2000 – 2005 (ĐVT: bộ) Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Q 200 220 245 270 295 325 27. Nhà máy X có một thiết bị lẻ bị hư hỏng nặng cần thay thế, hai bảng chào giá từ hai đơn vị A và B có số liệu sau (đơn vị VNĐ) THIẾT BỊ THIẾT BỊ TỪ A TỪ B Giá mua 270 triệu 300 triệu Chi phí vận hành hàng năm 36 triệu 42 triệu Chi phí bảo trì mỗi 2 năm 10 triệu 12 triệu Giá trị thu hồi 30 triệu 50 triệu Tuổi thọ 5 năm 5 năm Thiết bị nào được chọn nếu lãi suất thực là 12% năm. 28.. Xét hai dự án bổ sung cho nhau A, B với số liệu cho như sau (đơn vị: triệu USD): Năm Dự án Dự án B A 0 - 50 - 20 1 - - 2 9 - 3 15 10 4 25 12 5 40 14 Biết i=10% / năm, dự án nào nên chọn nếu chỉ dựa vào NPV ? Nếu ông X quyết định đầu tư cả 2 DA thì tổng NPV ông ta đạt được là bao nhiêu ? 29. Công ty A có một thiết bị chính hư hỏng nặng cần thay thế, hai bảng chào giá từ hai đơn vị X và Y có số liệu sau (đơn vị VNĐ) THIẾT BỊ THIẾT BỊ
  4. TỪ X TỪ Y Giá mua 300 triệu 380 triệu Chi phí vận hành hàng năm 40 triệu 55 triệu Chi phí bảo trì mỗi 2 năm 10 triệu 12 triệu Thu nhập hàng tháng 8 triệu 9 triệu Giá trị thu hồi 30 triệu 60 triệu Tuổi thọ 5 năm 5 năm Thiết bị nào được chọn nếu lãi suất thực là 10% năm ghép lãi theo tháng. 30. Xét hai dự án thay thế cho nhau A, B với số liệu cho như sau (đơn vị: triệu USD): Năm Dự án Dự án B A 0 - 25 - 25 1 - - 2 9 12 3 15 17 4 25 20 5 40 25 Biết i=10% / năm, dự án nào nên chọn nếu chỉ dựa vào NPV? Nếu ông X quyết định đầu tư cả 2 thì tổng NPV ông ta đạt được là bao nhiêu ? 31. Cho biết địa điểm nào được chọn biết ĐỊNH PHÍ (ĐVT: TRIỆU BIẾN PHÍ (ĐVT: TRIỆU VNĐ) VNĐ/SP) A 700 0.30 B 500 0.60 C 450 1.2 D 370 3.0 Biết sản lượng năm 1 là 3.000 32. Cty LIÊU NINH đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy mới nhằm cung cấp hàng hóa cho các đại lý của họ theo thông số sau: A: W=4.000; (4,3) B: W=6.000; (6,4) C: W=2.000; (3,7) D: W=3.000; (8,4) Xác định tọa độ nhà máy mới. 33. Chọn địa điểm nào biết (ĐVT: TRIỆU VNĐ) I (900T) II (400T) III (500T) A (1.100T) 7 3 5 B (700T) 9 3 6
  5. C (700T) 6 4 4 34. Chọn địa điểm nào biết (ĐVT: TRIỆU VNĐ) I (500T) II (800T) III (500T) A (1.000T) 6 4 5 B (800T) 4 5 7 C (800T) 5 4 8 PHẦN 2 – LÀM THÊM BÀI 1: Công ty XYZ đang xem xét kế hoạch đầu tư thêm một dây chuyền 2 s ản xuất đ ồ chơi. Công suất thiết kế là 1 tỷ đơn vị sản phẩm/ năm. Công suất thực tế bằng 75% công suất thiết kế. Nếu xem công suất này sản xuất ra số lượng sản phẩm đ ể hoà vốn thì giá bán một đơn vị sản phẩm sẽ là bao nhiêu? Biết biến phí dự trù bằng biến phí dây chuyền 1, định phí dự trù bằng 120% định phí dây chuyền 1. Doanh thu hòa vốn dây chuyền 1 là 4 tỷ USD. Sản lượng hòa vốn dây chuyền 1 là 1 tỷ đơn vị sản phẩm. Biến phí dây chuyền 1 bằng ¾ giá bán. BÀI 2: Các dữ liệu của 3 dự án A, B và C được cho như sau (đơn vị: triệu USD): Năm Dự án Dự án Dự án C A B 0 - 20 - 40 - 20 1 6 10 8 2 6 10 7 3 6 10 6 4 6 10 5 5 6 10 4 Sử dụng NPV cho biết dự án nào nên chọn nếu bạn đang có trong tay 60 triệu USD? 40 triệu USD? (Các dự án là loại trừ) BÀI 3: Nhà đầu tư A đang cân nhắc việc mua lại một xí nghiệp theo hai phương án: tr ả ngay 1 tỷ VN đồng hoặc trả liên tục mỗi năm 100 triệu VN đồng trong vòng 25 năm kể từ năm mua XN. Ông A chọn phương án nào nếu căn cứ hệ số i trong suốt thời gian này sẽ là 6%? Trong thực tế nếu bạn là người bán, bạn sẽ chọn phương án nào? Tại sao? BÀI 4: Một thiết bị sản xuất vỏ chai trị gía 50 triệu VN đồng có công suất th ực t ế là 600.000 vỏ chai/năm. Tuổi thọ của thiết bị là 20 năm. Chi phí vận hành thiết bị hàng năm là 7.500.000 VN đồng. Chi phí bảo trì 2.500.000 VN đồng/năm. Công ty Y sử dụng chỉ tiêu NPV để đánh gía có nên mua thiết bị này không, biết rằng một công ty X sẵn sàng cung cấp loại vỏ chai đó cho công ty Y chỉ với giá 30 VN đồng/chai. Cho i=12%. Giá trị thu hồi của thiết bị này sau 20 năm coi như = 0.
  6. BÀI 5: Công ty X đang xem xét 3 dự án với các số liệu như sau (đơn vị: triệu USD): A B C Đầu tư 100 120 150 Thu nhập năm 1 40 100 60 Thu nhập năm 2 30 50 60 Thu nhập năm 3 60 30 60 Thu nhập năm 4 10 30 60 Thu nhập năm 5 70 30 60 Cho i=9%. Dự án nào được chọn nếu sử dụng chỉ tiêu NPV? T? Nếu xét cả hai chỉ tiêu, bạn chọn dự án nào theo quan điểm của bạn? Tại sao? BÀI 6: Công ty Minh Quân có hai nhà máy I và II chuyên cung cấp xi măng cho 4 tổng đ ại lý A, B, C và D. Do nhu cầu tăng nên Minh Quân đang xem xét việc chọn thêm một đ ịa điểm III hoặc IV để xây nhà máy mới. Các số liệu cho trong bảng sau: Chi phí vận chuyển đến đại lý (triệu Nhà máy cũ và mới Công suất (triệu tấn) VNĐ/tấn) A (30) B (60) C (40) D (50) I 40 2 3 3 5 II 110 2 7 2 1 III MỚI 30 6 5 2 6 Hoặc IV MỚI 30 7 4 3 4 Góp ý cho Minh Quân chọn địa điểm nào để chi phí sản xuất và vận chuyển nhỏ nhất. BÀI 7: Công ty X sản xuất gạch Ceramic đang sử dụng một dây chuyền đồng bộ từ công ty Y ở Châu âu. Sau 8 năm, một thiết bị trong dây chuyền này bị hư nặng cần phải thay th ế. Bản chào giá từ công ty Y (máy A) và một công ty Đài Loan (máy B) như sau: (2 máy cùng tuổi thọ 5 năm). Máy A Máy B Gía mua 20.000 USD 10.000 USD Chi phí bảo hành hàng năm 1.100 3.000 Chi phí năng lượng hàng năm 3.900 3.000 Gía trị thu hồi sau 5 năm 7.000 2.000 Cho i=16%. Dựa trên chỉ tiêu NPV máy nào được chọn? Nếu i thay đổi, quyết định có thay đổi không? Nếu bạn được Giám Đốc đề nghị cố vấn, bạn sẽ góp ý chọn máy nào? Tại sao? BÀI 8: 3 dự án A, B và C (cùng vốn đầu tư 20.000 USD) có thu nhập (đơn vị: ngàn USD): Năm Dự án Dự án Dự án C A B 1 1 7 9 2 3 6 10
  7. 3 3 5 11 4 7 4 9 5 9 4 7 6 7 4 4 7 - 4 2 8 5 2 - 9 - - 1 Cho i=10%. Bạn được tòan quyền sử dụng bất kỳ chỉ tiêu tài chính nào bạn biết đ ể ch ọn lựa một trong 3 dự án trên nhưng hãy giải thích tại sao bạn chọn chỉ tiêu đó? Bài 9: Thiết bị chính nào được chọn căn cứ bảng số liệu sau (i=12% năm ghép lãi tháng) THIẾT BỊ A THIẾT BỊ B Giá mua 200 triệu 310 triệu Chi phí vận hành hàng năm 40 triệu 50 triệu Thu nhập hàng tháng 6 triệu 9 triệu Giá trị thu hồi 30 triệu 60 triệu Tuổi thọ 4 năm 5 năm Bài 10: Thiết bị nào được chọn nếu lãi suất là 14% năm ghép lãi theo tháng sau đây: THIẾT BỊ A THIẾT BỊ B Giá mua 600 triệu 250 triệu Chi phí vận hành hàng năm 50 triệu 30 triệu Chi phí đại tu mỗi 4 năm 20 triệu Giá trị thu hồi 120 triệu 40 triệu Tuổi thọ 10 năm 4 năm Bài 11: Chọn 1 trong 2 PA sau để xử lý cùng 1 công việc với số liệu như sau (1=15%): PHƯƠNG ÁN A PHƯƠNG ÁN B Máy xúc Nền đổ Băng tải đá Chi phí ban đầu 450 triệu 280 triệu 1.750 triệu Phí vận hành năm 60 triệu 3 triệu 25 triệu Giá trị thu hồi 50 triệu 20 triệu 100 triệu Số năm sử dụng 8 12 24 Bài 12: Một nhà đầu tư dự kiến đầu tư số tiền 5 triệu đồng vào một dự án, sau đó phân kỳ cứ cách 2 năm một tiếp tục đầu tư thêm 5 triệu đồng trong vòng sáu năm kể từ lần đầu tư thứ nhất thì hoàn tất phần góp vốn. Oâng ta dự định sẽ thu nhập được mỗi năm 3 triệu đồng liên tiếp trong 8 năm kể từ năm thứ 5 so với bây giờ. Vẽ dòng tiền và
  8. cho biết dự án có nên đầu tư không nếu lãi suất là 10%? Nếu lãi suất i là 5% và số vốn đầu tư trên buộc phải góp ngay từ bây giờ thì quyết định của nhà đ ầu tư nói trên s ẽ như thế nào? Bài 13: Đầu năm nay một nhà đầu tư đang xem xét 2 phương pháp liên quan đến chi phí trong việc xây dựng nhà xưởng cho một dự án sẽ được tiến hành vào đầu năm sau của ông ta. Thời gian xây dựng dự kiến là 2 năm. Phương án 1 đơn vị thi công yêu cầu thanh toán ngay 25 triệu khi hoàn tất công trình xây dựng nhà xưởng đó và phương án 2 đơn vị thi công đồng ý cho nhà đầu tư trả chậm mỗi năm 7 triệu trong vòng 5 năm sau khi xây xong công trình. Nếu lãi suất vay ngân hàng hiện nay là 11%/năm và dự đoán sau 3 năm sẽ tăng thêm 1% thì nhà đầu tư nên chọn phương án nào. Yêu c ầu v ẽ dòng tiền. Bài 14: Hiện nay có 2 phương án bắc cầu qua Thủ Thiêm: PA1: Xây cầu treo với chi phí 300 tỷ, chi phí bảo dưỡng hàng năm là 150 triệu. Ngoài ra sàn xi măng dẫn tới cầu mỗi 10 năm phải tráng lại với chi phí 750 triệu. Tiền đền bù giải toả là 8 tỷ. PA2: Xây cầu sắt với chi phí 120 tỷ đồng, chi phí bảo dưỡng hàng năm là 80 triệu. Ngoài ra cứ 2 năm phải sơn lại cầu với chi phí 100 triệu và cứ mỗi 10 năm phải phun cát để sơn mới với chi phí 450 triệu. Tiền đền bù giải toả là 3 tỷ. PA nào được chọn nếu lãi suất là 6% năm và tuổi thọ dự kiến là 50 năm. Bài 15: Thị xã X đang xem xét 2 dự án cấp nước cho thị xã. DA1: xây một chiếc đập bằng đất bên cạnh dòng sông chảy qua thị xã với chi phí 8 triệu USD và chi phí duy tu hàng năm là 25.000USD. Đ ập có tác dụng như 1 cái hồ cung cấp nước đáng tin cậy cho thị xã với tuổi thọ là 40 năm. DA2: khai thác 1 nguồn nước tốt nằm ngoài thị xã dưới dạng một cái giếng và sau đó đặt đường ống nước dẫn về thị. Dự án cần đào 10 giếng như vậy với chi phí tổng cộng 45.000USD cho 1 giếng kể cả đường ống. Chi phí vận hành hàng năm là 12.000USD cho 1 giếng. Tuổi thọ trung bình 1 giếng là 5 năm. Nếu lãi suất là 15% năm thì dự án nào được chọn?
  9. Bài 16: Căn cứ vào số liệu dự báo cung cầu của sản phẩm X từ nay cho đ ến 10 năm sau lần lượt là 24.000T/năm và 60.000T/năm, ông Y quyết định đầu tư vào sản phẩm này. Dây chuyền ông dự định mua có công suất là 3T/giờ với giá chào là 250.000USD/dây chuyền. Ông Y dự kiến năm 1 và năm 2 sẽ sản xuất và tung vào thị trường lượng sản phẩm xấp xỉ 15.000T/năm, sau đó sẽ đầu tư thêm và sang năm 3 s ẽ tung vào thị trường lượng sản phẩm xấp xỉ 22.000T/năm và sang năm 4 khi c ảm thấy quen với thị trường ông Y dự định sẽ sản xuất sao cho chỉ chiếm khoảng 54% thị phần để đề phòng sự sụt giảm nhu cầu hoặc sự tăng lượng cung, đồng thời không đầu tư thêm theo chiều sâu. Hãy vẽ dòng tiền minh hoạ sự đầu tư của ông Y và tính công suất thiết kế của dự án sao cho phù hợp với dự kiến của ông Y. Bài 17: Công ty kho bãi X dự định xây dựng một bãi xe. Có 3 PA với các số liệu Đơn vị: Triệu VN đồng Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Chi phí mua đất 2.400 2.400 2.400 Chi phí xây dựng 21.000 18.000 12.000 Chi phí khác năm 3.700 3.400 2.900 Thu nhập hàng năm 7.200 6.500 5.000 Tuổi thọ bãi đậu xe 30 năm 30 năm 30 năm Vốn đầu tư gồm 30% là vốn vay lãi suất 8% năm, 70% là vốn riêng MARR = 18% năm. Dựa vào NPV và IRR hãy chỉ ra phương án nào nên chọn? 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2