intTypePromotion=1

bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Jean Di Jean | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:8

1
1.429
lượt xem
192
download

bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì tổ quốc, vì dân, vì lý tưởng cộng sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, vì tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Bác Hồ sinh ngày 19-5-1890, tại quê mẹ ở làng Hoàng Trù, quê cha là làng Sen (nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An. Cha là ông Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929), mẹ là bà Hoàng Thị Loan (1868-1901). Gia đình có 4 anh ch ị em. Ch ị gái là bà Nguyễn Thị Thanh hay còn có tên là Nguyễn Th ị Bạch Liên (1884-1954). Anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm hay Nguyễn Tất Đạt (1888-1950) và e trai là Nguyễn Sinh Xin. Làng Hoàng Trù Làng Sen
  2. Lớn lên trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, sớm tiếp thu tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, Nguyễn Tất Thành đã muốn tìm ra con đường để giải phóng dân tộc. Năm 1905, khi phòng trào Đông du bắt đầu hoạt động sôi nổi, “ cụ Phan Bội Châu muốn đưa anh sang Nhật nhưng anh không đi”. Trải qua thời gian học ở trường Pháp- Việt Đông Ba từ 1905-1907, Nguyễn Tất Thành đã bước đầu tiếp thu một số giá trị văn minh của Pháp. Khi trả lời phỏng vấn nhà báo Xô Viết Ôxíp Manđêxtan đăng trên tạp chí Ogoniok s ố 39 ngày 23 tháng 12 năm 1923, Bác đã nói: “ khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe 3 ch ữ Pháp: T ự do, Bình đ ẳng, Bác ái. Đối với tôi người da trắng nào cũng là người Pháp, người Pháp đã nói th ế. T ừ thu ở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, tôi muốn tìm xem nh ững gì ẩn sau nh ững ch ữ ấy. Nhưng trong trường học của người bản xứ, bọn Pháp dạy người như dạy con vẹt. Chúng gi ấu không cho người nước tôi xem sách báo. Không phải sách báo của nhà văn m ới, mà c ả Rút-xô, Mông-téx-kiơ cũng bị cấm. Vậy thì phải làm thế nào bây gi ờ? Tôi quyết đ ịnh tìm cách đi ra nước ngoài”. “Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem n ước Pháp và các n ước khác. Sau khi xem h ọ như thế nào tôi sẽ trở về giúp đồng bào ta”. Như vậy, Bác muốn sang Pháp vì Pháp là n ước cai trị Việt Nam, muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp. Giáo s ư Nguy ễn Khánh Toàn kh ẳng đ ịnh: “ Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức được nó và d ẫn ng ười đi đúng h ướng là: nguồn gốc những đau khổ và áp bức dân tộc ở ngay tại “chính quốc”, ở n ước đ ế qu ốc đang muốn thống trị dân tộc mình”. Nguyễn Tất Thành đã quyết đ ịnh ra đi xu ất phát t ừ lòng yêu nước nồng nàn. Ngày 3-6-1911, Nguyễn Tất Thành được nhận vào làm phụ bếp trên tàu L’Admiral Latouche Tréville với tên gọi là Văn Ba. Ngày 5-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng, tàu L’Admiral Latouche Tréville rời bến, đánh dấu bước ngo ặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành và phong trào giải phóng dân tộc của đất n ước. Khi đến Pháp năm 1911, Bác đã kiếm sống bằng nghề làm vườn. Ấn tượng đầu tiên của Bác ở đây là “cũng có những người Pháp tốt” và “những người Pháp ở Pháp t ốt, lễ phép hơn người Pháp ở Đông Dương”. Ở đây, người cũng chứng kiến cuộc sống cơ cực, khốn khổ của người dân lao động Pháp. Và người hiểu rằng chỉ có bọn tư bản Pháp mới độc ác, xấu xa còn nhân dân lao động Pháp là bạn c ủa các dân tộc trong đó có Vi ệt Nam. Ng ười đã nói với một người bạn: “Tại sao người Pháp không “khai hóa” đ ồng bào c ủa h ọc tr ước khi “khai hóa” chúng ta”. Từ tháng 7 đến tháng 12-1911 Người đã theo con tàu đ ến nhi ều đ ịa phương trên đất Pháp.
  3. Năm 1912, Nguyễn Tất Thành đã theo tàu L’Admiral Latouche Tréville chở hàng hóa vòng quanh châu Phi và đã dừng lại tại một số nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Algérie, Tunisie, Xênêga, Ghinê, Đa-hô-mây, Rêuyniông, qua mũi đen ở Công-gô, từ Địa Trung Hải qua Biển Đỏ bằng kênh đào Xuy-ê, đến Ấn Độ Dương rồi Đại Tây Dương. Bác Hồ nhận thấy ở đâu người dân thuộc địa cũng sống trong cảnh khốn cùng, chẳng khác gì đồng bào mình. Cuộc hành trình qua các thuộc địa ở Châu Phi đã năng cao nhận thức, tình cảm của Văn Ba. Không phải ngẫu nhiên mà nảy sinh ở Người ý thức về đoàn kết quốc tế giữa các dân tộc thuộc địa, ý thức ấy lớn dần thành quan niệm vững chắc về sự đoàn kết dân tộc bị áp bức thể hiện trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và việc thành lập tổ chức Hội liên hiệp thuộc địa sau này. Cuối năm 1922, Nguyễn Tất Thành đến Mỹ vừa làm thuê ki ếm s ống v ừa h ọc t ập, Người có điều kiện để tận mắt chứng kiến sự khó khăn, nghèo khổ của người da đen, những hoạt động chống tội ác của Đảng 3K và tìm hi ểu về cuộc cách m ạng M ỹ th ế k ỷ XVIII, tìm hiểu tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776. Đối chiếu với thực tế cuộc sống nghèo kh ổ của người da đen. Bác Hồ đã đến thăm tượng Nữ thần Tự do ở New York, tr ước th ực t ế mà Người đã nhận thấy trong xã hội Mỹ, Bác đã ghi lại cảm tưởng của mình dưới chân t ượng: “Ánh sáng trên đầu thần Tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân thần Tự do thì người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da tr ắng? Bao gi ờ có s ự bình đẳng giữa các dân tộc? Bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?”. Cuối năm 1923, Nguyễn Tất Thành rời Mỹ sang Anh, lúc bấy giờ tại đây đang có cuộc đấu tranh yêu nước của người Ireland gây được tiếng vang lớn và thu hút sự chú ý của Bác. Ở Luân Đôn, Bác vẫn lấy tên là Văn Ba, đi làm kiếm sống và cũng tìm hiểu đời sống nhân dân tại đây, phong trào đấu tranh của nhân dân thuộc địa và nhân dân lao động Anh. Nguyễn Tất Thành đã tiếp xúc với tổ chức chính trị “Hội những người lao động Trung Quốc ở hải ngoại”, tham gia hoạt động của công đoàn Hải ngoại, cùng Công đoàn Anh bi ểu tình đòi tự do và đình công. Đó là tiền đề cho những hoạt động của Bác với tư cách là một chiến sĩ Quốc tế trên đất Pháp. Từ năm 1917- 1923, Nguyễn Tất Thành sống và hoạt động tại Paris, b ằng ngh ề r ửa ảnh, phóng ảnh, sơn vẽ đồ giả cổ Trung Quốc. Ngoài ra người còn tham gia viết bài cho báo L’Humanité, La Vie Quvrière. Cùng khoảng thời gian này, Hội nh ững người Vi ệtNam yêu n ước
  4. ra đời, Nguyễn Tất Thành đã tham gia và trở thành nòng c ốt của phong trào Vi ệt ki ều yêu nước tại Pháp. Ngày 18-6-1919, thay mặt Hội những người An Nam yêu n ước, Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Versailles bản ‘‘Yêu sách c ủa nhân dân An Nam’’ nh ằm t ố cáo chính sách thực dân của Pháp đòi chính phủ Pháp thực hi ện quyền tự do, dân ch ủ và bình đ ẳng cho dân tộc Việt Nam đã gây được tiếng vang lớn. Người Pháp coi hành đ ộng c ủa Bác là ‘m ột qu ả bom chính trị’ nổ giữa Paris và lần đầu tiên nhân dân Pháp thấy ra có vấn đề tại Vi ệt Nam, còn nhân dân Việt Nam thì cho đó là phát pháo hiệu giục giã đấu tranh. “ …Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin, Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin, Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc. Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi… ” Tháng 7-1920, Bác Hồ đọc được bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin đăng trên báo L’Humanité, số ra ngày 16, 17-7-1920. Luận cương đã nêu ra và giải đáp những vấn đề lớn của thời đại đó là những vấn đề cấp thiết và toàn diện không chỉ là sự đoàn kết chung của nhân dân thuộc địa và chính quốc mà còn vạch ra chiến lược cho cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết dân tộc, đặc biệt là việc phát huy sức mạnh liên minh công nông trong cuộc đấu tranh chống địa chủ phong kiến nhằm thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất. Tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần thứ 18 Đảng Xã h ội Pháp và b ỏ phi ếu tán thành Đ ảng gia nhập Quốc tế thứ III, Quốc tế Cộng sản.
  5. Sau khi tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1921), Người tiếp tục sống và hoạt động ở Pháp, tham gia sinh ho ạt trong câu lạc bộ Faubourg. Được sự đồng tình và ủng hộ của Quốc tế cộng sản, người đã tích cực vận động thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. Tháng 4 năm 1922 hội ra báo Le Paria nhằm đoàn kết, tổ chức, hướng dẫn phong trào đấu tranh gi ải phóng dân tộc các nước thuộc địa. Nhằm tuyên truyền về chính sách khai thác thuộc địa của mình, năm 1922, thực dân Pháp đưa vua bù nhìn “Khải Định” sang dự hội chợ tại Marseille. Nhân d ịp này, Nguyễn Ái Quốc đã viết vở kịch “Con rồng tre” nhằm vạch mặt bộ mặt bán nước của vua quan phong kiến, phản động làm tay sai cho Pháp. Ngày 13-6-1923, sau khi thoát khỏi sự theo dõi gắt gao của m ật thám Pháp, Nguy ễn Ái Quốc bí mật rời Paris đi Liên Xô, đó cũng là n ỗi lo s ợ c ủa th ực dân Pháp đ ối v ới nh ững ng ười yêu nước đang hướng về Xô Viết, nơi mà dân tộc bị áp bức trong chê độ Nga Hoàng được gi ải phóng. Ngày 10-10-1923, Bác dự hội nghị lần thứ nhất của Quốc tế nông dân, v ới t ư cách là đại biểu chính thức của nông dân Đông Dương. Ngày 17-10-1923, Bác đ ược bầu vào Đoàn Chủ tịch của Hội đồng, gồm 11 ủy viên. Với sự ki ện này Bác đ ược xác đ ịnh là m ột chi ến sĩ quốc tế xuất sắc. Ngày 21-1-1924, nghe tin Lênin qua đời, với s ự xúc đ ộng m ạnh m ẽ và lòng biết ơn vô hạn, Người đã viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa”. Tại đại h ội V c ủa Qu ốc t ế Cộng sản, Bác đã chứng tỏ sự trưởng thành về nhân thức chính tr ị, s ự v ững vàng trong l ập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt là vấn đề dân tộc và thu ộc đ ịa. ngày 15- 7-1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Quốc tế thanh niên cộng sản lần IV. Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu chọn một số thanh niên Việt Nam yêu nước đang sinh sống tại Quảng Châu, tr ực tiếp mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ Việt Nam. Các bài gi ảng c ủa Người được tập hợp in thành cuốn “Đường kách mệnh” một văn kiện lý luận quan trọng là cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Vi ệt Nam. Năm 1925, Bác sáng lập ra Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. một tờ báo bí mật dùng làm cơ quan tranh đấu cho t ổ chức là tờ Thanh niên do đích thân Bác chủ trì xuất bản. sau m ột thời gian chuẩn bị, ngày 9-7-1925, hội liên hiệp các dân tộc bị áp b ức do Nguyễn Ái Qu ốc và các đồng chí Trung Quốc tổ chức chính thức được thành lập, tôn chỉ c ủa h ội là “liên l ạc v ới các dân tộc đó và cùng làm cách mạng lật đổ đế quốc”. Tháng 11- 1927, Nguyễn Ái Quốc được cử đi Pháp công tác và từ Pháp Người đi dự cuộc họp của đại hội đồng của “Liên đoàn ch ống đế quốc” được tổ tại Brussels. Từ tháng 7-1928 đến tháng 11-1929, Người hoạt động trong phong trào vận Đảng việt kiều yêu nước tại Thái Lan, tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  6. Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, dưới sự chủ tọa của Người, các tổ chức đảng tại Việt Nam thống nhất thành để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các văn kiên chính thức của Đảng. Đầu năm 1930, sau khi đi một số nước Châu Á, Nguyễn Ái Quốc trở về Hồng Kông. Tại đây, người lấy tên gọi là Tống Văn Sơ. Sáng sớm ngày 6-6-1931, Nguyễn Ái Quốc bị cảnh sát Hồng Kông bắt tại số nhà 168 phố Tam Lung. Sau gần 2 năm bị bắt giam với sự giúp đỡ nhiệt tình của luật sư Francis Henry Loseby , ngày 28-12-1932, Nguyễn Ái Quốc được chính quyền Hông Kông trả tự do. Mùa xuân năm 1934, chiếc tàu buôn Liên Xô cập cảng Thượng Hải, Nguyễn Ái Quốc được đưa lên tàu trong vai một hành khách người châu Á. Sau hơn vài tháng lênh đênh trên biển người đ ến được Mátxcơva. Từ năm 1934 đến 1938, Người nghiên cứu tại Vi ện Nghiên c ứu các v ấn đ ề dân tộc thuộc địa tại Mátxcơva. Kiên trì con đường đã xác định cho cách m ạng Vi ệt Nam, ti ếp tục theo dõi và chỉ đạo các phong trào cách mạng trong n ước. Đ ại h ội Qu ốc t ế C ộng s ản l ần VII được tổ chức tại Mátxcơva từ ngày 25-7 đến ngày 25-8-1935, Nguyễn Ái Qu ốc lúc đó đang hoạt động tại Liên Xô và lấy tên là Lin. Khi đ ại h ội di ễn ra Ng ười cũng đ ến tham d ự v ới tư cách là đại biểu tham vấn, Người tích cực tham gia th ảo lu ận các chuyên đ ề ở các ti ểu ban, đóng góp nhiều ý kiến cho đại hội. đồng thời, Người cũng đem h ết tinh th ần trách nhi ệm giúp cho đoàn đại biểu Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đại hội. sau m ột th ời gian ho ạt đ ộng và công tác tại Liên Xô, tháng 10-1938 Bác tr ở lại Trung Qu ốc. trong th ời gian ở đây Bác đã tham gia trong tổ chức Giải phóng quân lấy bí danh là Hồ Quang. Đầu năm 1941, Bác đã t ổ chức lớp huấn luyện chính trị cho 43 cán bộ cách mạng Việt Nam. Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, từ bến cảng Nhà R ồng ra đi, lần lượt qua hơn nửa vòng trái đất, phải chịu bao gian nan, t ừ những năm tháng s ống trong ngục tù của đế quốc Anh tại Hương Cảng,…. Chỗ ở của Người sau khi về n ước là hang C ốc Bó, làng Pác Bó, lấy bí danh là Già Thu. Tại đây, Bác m ở l ớp hu ấn luy ện cho cán b ộ, in báo…. Cuộc sống vất vả, gian khổ nhưng người vẫn giữ được tinh thần lạc quan c ủa người chi ến sĩ cộng sản: “Sáng ra bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá chông chênh, dịch sử đảng, Cuộc đời cách mạng thật sang” Tháng 5-1941, với tư cách là đại diện Quốc tế Cộng sản, Bác đã ch ủ trì h ội ngh ị l ần thứ VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối c ứu n ước trong thời kì mới, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Vi ệt Minh). T ổ ch ức l ực l ượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng. Ngày 13-8-1942, Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh đi Trung Qu ốc v ới danh nghĩa là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh. Tuy nhiên sau h ơn n ửa tháng băng r ừng, lội suối đến Trung Quốc thì ngày 27-8-1942, Người bị Quốc dân đảng bắt giam vì nghi ngờ là gián điệp. Đến ngày 10-9-1943, Người được thả tự do, trong gần 13 tháng ở tù Nguy ễn Ái Quốc trải qua gần 30 nhà tù của 13 huyện của tỉnh Quảng Tây. Người đã vi ết t ập th ơ “Ng ục trung nhật kí”. Cuối tháng 8 đầu tháng 9-1944, sau khi vượ t qua khó khăn từ phía Quốc dân đ ảng Người trở về Pác Bó, Cao Bằng. đây là chuyến tr ở v ề n ước lần 2 c ủa ng ười. Nh ững ngày hoạt động trên đất Trung Quốc, Bác đã đạt được những thắng lợi v ề ngo ại giao. Tháng 12- 1944, Người chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền gi ải phóng quân ti ền thân c ủa Quân đội nhân dân Việt Nam.
  7. Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn cuối với những thắng l ợi c ủa Liên Xô và các nước đồng minh. Tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh r ời Cao B ằng v ề Tân Trào. T ại đây theo đề nghị của Người, Hội nghị toàn quốc c ủa Đảng và Đ ại h ội qu ốc dân đã h ọp, quy ết định tổng khởi nghĩa. Đại hội quốc dân đã bầu ra Ủy ban gi ải phóng dân tộc Vi ệt Nam do H ồ Chí Minh làm Chủ tịch. Tháng 8-1945, Người lãnh đạo nhân dân kh ởi nghĩa danh chính quy ền trong cả nước. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình l ịch s ử Ng ười đ ọc b ản Tuyên ngôn độc lập , tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân ch ủ C ộng hòa và Bác tr ở thành v ị Ch ủ t ịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Ngay sau khi dành độc lập chưa đ ược bao lâu thì th ực dân Pháp gây chiến tranh, âm mưu xâm chiếm Vi ệt Nam m ột l ần n ữa. Tr ước n ạn ngo ại xâm, chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước đứng lên bảo v ệ n ền đ ộc l ập, t ự do v ới tinh th ần: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu m ất nước, nhất đ ịnh không ch ịu làm nô lệ”. Người đã khởi xướng phong trào thi đua yêu nước cùng trung ương Đ ảng lãnh đ ạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, d ựa vào chính s ức mình, t ừng bước dành thắng lợi. Nhà nước chính phủ mới đối mặt với muôn vàn khó khăn v ề c ả đ ối n ội và đối ngoại, khi này Việt Nam chưa được bất c ứ qu ốc gia nào công nh ận, không ph ải thành viên Liên hiệp quốc, cũng không nhận được sự ủng hộ về mặt vật chất c ủa n ước c ộng s ản nào. Ngoài 20 vạn quân Tưởng ở miền Bắc, còn quân Anh, Pháp và 6 vạn quân Nh ật. Trong nước, giặc đói, giặc dốt và ngân quỹ trống rỗng là những vấn đề h ệ tr ọng nh ất. B ởi th ế, phát triển giáo dục xóa nạn mù chữ bằng các lóp bình dân h ọc v ụ. Đ ể di ệt gi ặc d ốt, ngoài vi ệc kêu gọi tăng gia sant xuất, Bác đề nghị đồng bào “c ứ 10 ngày nh ịn 1 b ữa ăn, m ỗi tháng nh ịn 3 b ữa” để đem số gạo tiết kiệm được cứu dân nghèo. Bản thân Bác gương m ẫu th ực hiên vi ệc nh ịn ăn để cứu đói này. Đối phó với ngoại xâm Bác nói: “Chính sách c ủa ta hiên nay là chính sách Câu Tiễn, nhưng nhẫn nhục không phải là khuất phục”. Đại h ội lần II c ủa Đ ảng (1951), người được bầu làm Chủ tịch. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Ch ủ t ịch H ồ Chí Minh, cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp dành th ắng lợi to lớn, kết thúc vẻ vang bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn mi ền Bắc. Từ đây xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh gi ải phóng mi ền Nam, th ống nh ất đất nước. Đại hội Đảng lần III, họp tháng 9-1960, người khẳng định: “Đ ại h ội l ần này là Đ ại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình th ống nh ất n ước nhà”. T ại Đại hội, Người được bầu làm Chỉ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng.
  8. Năm 1964, Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Để động viên toàn dân, Người nói: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm ho ặc lâu hơn nữa. Hà N ội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không s ợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây d ựng l ại đ ất n ước ta đàng hoàng hơn , to đẹp hơn”. Ngày 2-9-1969, Bác từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Trước khi qua đời, Người để lại cho nhân dân Việt Nam bản di chúc lịch sử. Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng c ủa tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Vi ệt Nam hòa bình, th ống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách m ạng th ế giới”. Thực hiện Di chúc, toàn dân ta đoàn kết mộtlòng đánh th ắng cu ộc chi ến tranh phá ho ại bằng máy bay B52 của Mỹ, buộc chính phủ Mỹ phải kí hiệp định Paris ngày 27-1-1973 ch ấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội và chư hầu ra kh ỏi mi ền Nam Vi ệt Nam. Mùa xuân 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Vi ệt Nam đã hoàn thành s ụ nghi ệp gi ải phóng dân tộc, thực hiện được mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại c ủa dân t ộc Vi ệt Nam. Ng ười đã v ận d ụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-lênin vào tình hình Việt Nam. Người luôn kết hợp ch ặt ch ẽ cuộc cách mạng Việt Nam với các cuộc đấu tranh chung của nhân dân UNESCO đã công nh ận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa ki ệt xu ất. Ngày nay, trong s ự nghi ệp đổi mới đất nước, hội nhập thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh th ần to l ớn c ủa Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh c ủa nhân dân Vi ệt Nam vì m ục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2