intTypePromotion=3

Bài thuyết trình: Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
732
lượt xem
122
download

Bài thuyết trình: Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam có nội dung trình bày các vấn đề thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chuẩn bị những tiền đề về vật chất và tinh thần gì cho CNXH? Lựa chọn đi lên CNXH phù hợp với đặc điểm, tình hình Việt Nam, xu thế phát triển thời đại, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam như thế nào? Tính chất khó khăn, lâu dài của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

 1. BÀI THUYẾT TRÌNH
 2. NỘI DUNG CHÍNH Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chuẩn bị những tiền đề về vật chất và tinh thần gì cho CNXH? Lựa chọn đi lên CNXH phù hợp với đặc điểm, tình hình Việt Nam, xu thế phát triển thời đại, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam như thế nào? Tính chất khó khăn, lâu dài của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?
 3. Theo bạn thế nào là tất yếu? 3
 4. Xã hội có áp bức ắt hẳn có đấu tranh,và nhân dân ta đã lấy đấu tranh đ ể chống lại áp bức bóc lột,của Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Là 1 dân tộc yêu chuộng hòa bình ,từ ngàn đời khát khao về 1 xã hội công bằng tốt đẹp; được thể hiện qua những cuộc đấu tranh chống ngọai xâm .Và chân lý này mong muốn được ước mơ giải phóng dân tộc mình,dân ta phải đấu tranh với kẻ thù đàn áp. Đó là tính tất yếu của xã hội
 5. Đến với con đường đấu tranh của HCM, Người đã chọn hình thức đấu tranh vô sản ,do giai câp công nhân, nông dân lãnh đạo, và đã giành được thắng lợi thể hiện ở CMT8 thành công, miền Bắc đi lên xây dựng XHCN,cuộc cách mạng này chứng minh sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân ta là đúng đắn, phù hợp với thực tế VN.
 6. Đồng thời ,theo lý luận của khoa học của Lênin thì : - CNXH có thể diễn ra ở các nước thuộc địa. - Giữa 2 giai đọan của chế độ CNXH ko có vách ngăn phù hợp ,vì vậy miền Bắc đi lên CNXH trước miền Nam. - “Quá độ bỏ qua” chế độ TBCN trong thời đại hịên nay chỉ là sự vận dụng đúng lịch sử của nhân loại đã có như Nga Đức Pháp Mỹ ..từ chế độ nô lệ bỏ qua chết độ pk lên TBCN
 7. Vậy tính tất yếu của TKQĐ lên CNXH ở VN là gì?
 8. 1. Đây chính là quy luật phù hợp với sự chuyển đổi đối với các nước đi lên XHCN trong thời đại ngày nay. Hay nói cách khác đấy chính là sự phù hợp với lý luận cách mạng không ngừng của Chủ nghĩa Mác Lê Nin. Sau cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thành công,dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN ở miền Bắc, nước ta chuyển ngay sang cách mạng XHCN, vừa xây dựng XHCN ở miền Bắc, vừa đấu tranh chống đế quốc Mỹ ở miền Nam. Đồng thời đấy cũng là sự phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay: CNTB với những mâu thuẫn ngày càng gay gắt và sâu sắc chắc chắn sẽ bị thay thế bởi hệ thống XHCN trên phạm vi tòan thế giới .CNTB không phải là tương lai của lòai người . Đây là xu hướng khách quan thích hợp với lịch sử.
 9. 2 Sự phù hợp với lịch sử của VN thể hiện ở sự phù hợp TKQĐ ở n ước ta với lý luận chung về tính chất tất yếu của TKQĐ; cụ thể là: -Nhà nước ta đã thực hiện rõ điều này trên quan điểm: “Bỏ qua CNTB, t ức là b ỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng TBCN nhưng hấp thụ kế thừa nhừng thành tựu mà nhân loại đã đ ạt đ ược d ưới thời TBCN.” - Đất nước ta còn yếu kém, nhìều tàn dư của chế độ XH cũ và chi ến tranh đ ể lại .Công cuộc đi lên CNXH là 1 công việc khó khăn ph ức tạp . Do đó c ần ph ải có thời gian để cải tạo XH, tạo điều kiện để vật chất tinh thần cho CNXH . -Và sự thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta đã có đủ điều kiện quá độ lên TBCN ,đó là những điều kịên: a) Nhân dân đoàn kết tin tưởng vào chế độ XHCN. b) Chính quyền thuộc về giai cấp của công nhân và nhân dân lao đ ộng dưới sự lãnh đạo của Đảng CS. c) Có sự giúp đỡ của các nước tiên tiến ,các nứơc XHCN anh em và phong trào CM tiến bộ của thế giới.
 10. * Yếu tố khó khăn: - Nước ta quá độ lên CNXH ,bỏ qua chế độ TBCN,từ 1 XH vốn là nửa thực dân , nửa phong kiến ,lực lượng sản xuất rất thấp ,trình độ nghèo nàn. - Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh đã để lại hậu qủa nặng nề,những tàn dư của Thực dân phong kiến ,chế độ cũ để lại còn nhiều . -Các thế lực thừờng xuyên tìm cách chống phá chế độ XHCN nền độc lập dân tộc của nhân dân ta.
 11. *Thuận lợi : -Đất nước còn nhiều tiềm năng thuận lợi về tài nguyên ,vị trí địa lý ,lao động,và đặc biệt là tiềm năng tinh thần ,truyền thống ,trí tuệ của người VN -Những thành tựu của quốc tế về đổi mới đã tạo ra thế lực của Đất nước về nhiều mặt :đời sống vật chất của người dân được nâng lên ,chính trị ổn định ,đất nước hòa bình và có quan hệ quốc tế rộng mở.
 12. *Thời cơ TKQĐ đã tạo ra cho vận mệnh đất nước một cơ hội mới ,nâng tầm Việt Nam trên thế giới: -Nhiều phương hướng ,mục tiêu mới để xây dựng nền công nghiêp hóa cho đất nước đang được đặt ra. -Mở rộng giao lưu với các nứơc bè bạn trên thế giới ,tạo ra những thị trường rộng mở cho các Doanh nghiêp Việt Nam .,đồng thời thu hút vốn đầu tư của nước ngòai làm giàu cho nước nhà. -Hợp tác trao đỗi thông tin giữa các nước nhằm tăng c ường hiểu biết (giao lưu về quốc phòng,kinh tế,chính trị.) trên nguyên tắc bình đẳng ,đôi bên cùng có lợi ,tôn trọng đ ộc l ập lãnh thổ.
 13. * Thách thức: Trong cuộc họp đại biểu giữa nhiệm kỳ VII đã xác định các vấn đề quan trọng đáng quan tâm: -Nguy cơ bị tụt hậu xa về kinh tế so với các nước trên thế giới -Nguy cơ lệch khỏi định hướng XHCN -Tệ nạn tham nhũng ,quan liêu ở các cơ quan nhà nước. -Nguy cơ về các “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch ngày càng phức tạp tinh vi nhằm phá họai công cuộc CM của Đảng và nhà nước cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tri thức trẻ ,nâng cao trình độ nhận thức .Điều tra ,xử lý nghiêm ,kịp thời công khai các vụ việc tham nhũng được phát hiện, ban hành các quy định ,nghị định ,thành lập ban chỉ đạo chống tham nhũng ,tăng cường hợp tác trao đổi thông tin với người dân ,tuyên truyền ch ống tham nhũng- vốn đang là vấn nạn tại VN .Tăng cường an ninh quốc phòng,đoàn kết toàn dân nhằm chống lại sự chia rẽ của các th ế lực thù địch
 14. Thời kỳ qúa độ lên CNXH bỏ qua thời kỳ TBCN là tính tất yếu ,là sự lựa chọn sáng suốt của Đảng và nhân dân ta.
 15. Cảm ơn cô, thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản