intTypePromotion=1

Bài thuyết trình Vật lý nhóm 4

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Như | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
175
lượt xem
15
download

Bài thuyết trình Vật lý nhóm 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Vật lý nhóm 4 tập hợp các bài tập và đáp án các câu hỏi liên quan đến: định luật Boyle - Mariotte, định luật Sác - lơ, phương trình trạng thái của khí lí tưởng; phần hai là lý thuyết phần Chất rắn với các nội dung chính: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình, tinh thể và mạng tinh thể, vật rắn đơn tinh thể và vật rắn đa tinh thể, chuyển động nhiệt ở chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành Vật lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Vật lý nhóm 4

 1. BÀI THUYẾT TRÌNH VẬT LÝ NHÓM 4
 2. Trả bài cũ Câu 1 : Hệ thức nào sau đây là của định luật Boyle - Mariotte ? p B) =const A) p1V2 = p2V1 V C) pV = hằng V D) p = const số
 3. Câu 2 : Trong hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác - lơ pV p1 p2 A) T = const B) T = T 1 2 p p1 T2 C) t = const D) = p2 T1
 4. Câu 3 : Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ? pV pT A) = const B) = const T V VT p1V2 p1V1 C) p = const D) T1 = T2
 5. Bài 50 CHẤT RẮN
 6. Bài 50: Chất rắn I_Chất rắn kết tinh và chất rắn II_Tinh thể và mạng tinh thể vô định hình III_ Vật rắn đơn tinh thể và vật IV_ Chuyển động nhiệt ở chất rắn rắn đa tinh thể kết tinh và chất rắn vô định hình V_ Tính dị hướng VI_ Củng cố
 7. I_Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình Muối ăn Thạch anh Nhựa thông Nhận xét hình dạng bên ngoài của chúng có gì giống và khác nhau ?
 8. Có thể chia chất rắn ra làm bao nhiêu dạng ? Có thể chia chất rắn thành 2 loại : _ Chất rắn kết tinh _ Chất rắn vô định hình Về hình dạng bên ngoài có thể chia thành bao nhiêu dạng ? Về hình dạng bên ngoài có thể chia thành 2 dạng : - Chất rắn kết tinh được cấu tạo từ các tinh thể, có dạng hình học. Ví dụ : muối ăn, thạch anh, kim cương, … - Chất vô định hình không có cấu trúc tinh thể nên không có dạng hình học. Ví dụ : nhựa thông, hắc ín, thủy tinh, …
 9. II_Tinh thể và mạng tinh thể Mạng tinh thể silic Tinh thể là những kết cấu rắn có dạng hình học xác định. - Mạng tinh thể Tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt chẽ với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình h ọc trong không gian xác định gọi là mạng tinh thể HHạởở mạng tinh thể bao ồồm: ững loại hạt nào ? ạt t mạng tinh thể bao g gm nh _ Hạt ion dương hoặc âm. Vd : tinh thể muối ăn _ Nguyên tử. Vd: tinh thể kim cương, silic _ Phân tử. Vd: tinh thể CO2 Giữa các hạt trong mạng tinh thể có lực tương tác. Lực này phụ thuộc vào bản chất của các hạt và sự liên kết giữa chúng. ạng tinh thể COtrúc m ạng M Lực duy trì cấu 2 tinh thểnày có tác dụng
 10. III_ Vật rắn đơn tinh thể và vật rắn đa tinh thể - Vật rắn được cấu tạo chỉ từ một tinh thể gọi là vật rắn đơn tinh thể. Ví dụ : hạt muối, viên kim cương, viên đá thạch anh, … - Vật rắn được cấu tạo từ nhiều tinh thể con gắn kết h ỗn độn với nhau gọi là vật rắn đa tinh thể. Ví dụ : tấm kim loại.
 11. IV_ Chuyển động nhiệt ở chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình - Mỗi hạt cấu tạo nên tinh thể không đứng yên mà luôn dao động quanh một vị trí cân bằng xác định trong m ạng tinh th ể. Chuyển động này được gọi là chuyển động nhiệt (ở chất kết tinh). - Chuyển động nhiệt ở chất rắn vô định hình là dao động của các hạt quanh vị trí cân bằng. - Khi nhiệt độ tăng thì dao động mạnh.
 12. V_ Tính dị hướng - Tính dị hướng ở một vật thể hiện ở chỗ tính chất vật lý theo các phương khác nhau ở vật đó là không nh ư nhau. - Trái với tính di hướng là tính đẳng hướng. - Vật rắn đơn tinh thể có tính dị h ướng. - Vật rắn đa tinh thể và vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng.
 13. LUYỆN TẬP CỦNG CỐ
 14. VI_ Củng cố Câu nào dưới đây nói về đặc tính của chất rắn kết tinh là không đúng ? a) Có tính dị dướng hoặc tính đẳng hướng b) Không có nhiệt độ nóng chảy nhất định c) Có cấu trúc tinh thể d) Có nhiệt độ nóng chảy xác định
 15. Chất nào sau đây thuộc loại chất rắn kết tinh? a) Thủy tinh b) Nhưa đường c) Kim loại d) Cao su
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2