intTypePromotion=3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
696
lượt xem
15
download

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bộ giáo dục và đào tạo đáp án đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH, Khối D Mã đề thi Câu số 254 361 598 732 840 985 1. D C A B D B 2. A B C A D B 3. C A D A A A 4. A B C B A B 5. C A C C B D 6. D C C B B D 7. C C D C C A 8. A B B B C C 9. D A C B A C 10. C D C C C A 11. C D B C B C 12. A C A D B C 13. A D B D B A 14. B D C A A D 15. C B C C D C 16. C A A A A D 17. A C A A D A 18. A D D D A A 19. D B D D B A 20. C A A A C D 21. A C A D A C 22. C D A C B A 23. C C D C C B 24. B D D C C B 25. B D A C C C 26. C D A A D A 27. C C D C C C 28. A D B B B D 29. B C D B A C 30. A B D A C A 31. D C D A D C 32. B B B B B A 33. D B C C C C 34. B D D C C B 35. A C C A D C 36. B A C A D A 37. B B B D C D 38. C C C B A B Trang 1 / 2
  2. Mã đề thi Câu số 254 361 598 732 840 985 39. B C D A D A 40. B B B B D B 41. B B A B D A 42. D C A D D C 43. D A C A A C 44. A A D A D D 45. B A D C B C 46. B A A D B B 47. B D B B C A 48. D A C B A C 49. A A D D C C 50. A B A A C D 51. A C B D C B 52. A C B D B B 53. C A A C B A 54. A B D D A D 55. B C A B D D 56. C B B B D C 57. D A C C A D 58. D A A A B A 59. C D C D B B 60. A A B D A D 61. B C C D C A 62. C D B D B D 63. B B B B B B 64. D D B B D D 65. D C B D C C 66. D C C C D D 67. C B B D A B 68. C D D A A B 69. D A B B B D 70. D D C C B C 71. A A A D D B 72. A B D A B A 73. D A C C C B 74. D D A A C A 75. B B D D A B 76. B D D B D B 77. B A A C A D 78. D B B A D B 79. D D B C A D 80. C B A B A D Trang 2 / 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản