intTypePromotion=1

Các câu hỏi trắc nghiệm môn: Thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Hiền Nguyễn Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
130
lượt xem
7
download

Các câu hỏi trắc nghiệm môn: Thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các câu hỏi trắc nghiệm môn "Thanh toán quốc tế" gồm 10 câu trắc nghiệm giúp bạn hệ thống lại các kiến thức trong thanh toán quốc tế như: Hối phiếu, phương thức thanh toán, chiết khấu,.... Hy vọng nội dung tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các câu hỏi trắc nghiệm môn: Thanh toán quốc tế

  1. CÂU 1 CÂU 2 • Trong thanh toán nhờ thu người kí phát hối • Mục “người nhận hàng” ở vận đơn đường phiếu là: biển trong bộ chứng từ thanh toán nhờ thu là ai? a. Nhà xuất khẩu b. Nhà nhập khẩu a. Nhà xuất khẩu c. Ngân hàng xuất khẩu b. Nhà nhập khẩu d. Ngân hàng nhập khẩu c. Theo lệnh của nhà xuất khẩu d. NH được chỉ định CÂU 3 CÂU 4 • Ở Việt Nam, tổ chức nào phát hành C/O? • Tài khoản NOSTRO là tài khoản tiền gửi của 1 NH mở ở đâu? a. Người XK b. Ngân hàng thương mại a. NH nước ngoài bằng ngoại tệ c. Phòng thương mại và công nghiệp VN b. NH trong nước bằng ngoại tệ d. Vinacontrol c. NH ở nước ngoài bằng ngọai tệ d.NH trong nước bằng nội tệ CÂU 5 CÂU 6 • Trong thanh toán nhờ thu quốc tế, người kí • Trong điều kiện giao hàng CIF, trên B/L phải hậu hối phiếu là: ghi cước phí như thế nào? a. Nhà xuất khẩu a. Freight to collect b. Nhà nhập khẩu b. Freight prepayable c. Ngân hàng xuất khẩu c. Freight prepaid d. a hoặc c d. Freight to be prepaid 1
  2. CÂU 7 CÂU 8 • Notify Party trên vận đơn thường được thể • Trong hối phiếu thương mại “Blank endorsed” hiện: được hiểu là gì ? a. Tên ngân hàng nhập khẩu a. Không kí hậu b. Tên NH xuất khẩu b. Kí hậu, ghi rõ tên người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng c.Tên nhà xuất khẩu c. Kí hậu, ghi tên người chuyển nhượng d. Tên nhà nhập khẩu d. Kí hậu, ghi tên người được chuyển nhượng CÂU 9 CÂU 10 • Người mua bảo hiểm theo điều khoản CIF • Ngày ký phát hối phiếu thông thường: trong thanh toán quốc tế là: a. Trước ngày giao hàng thực tế a. Nhà xuất khẩu b. Trước ngày giao hàng trễ nhất b. Nhà nhập khẩu c. Sau ngày giao hàng thực tế c. NH phục vụ nhà xuất khẩu d. Sau ngày giao hàng trễ nhất d. NH phục vụ nhà nhập khẩu CÂU 1 CÂU 2 • Loại hối phiếu mà không cần kí hậu là: • Trong thanh toán nhờ thu người kí chấp nhận trả tiền hối phiếu là: a. Hối phiếu đích danh b. Hối phiếu theo lệnh a. Nhà xuất khẩu c. Hối phiếu xuất trình b. Nhà nhập khẩu d. Hối phiếu miễn truy đòi c. Ngân hàng xuất khẩu d. Ngân hàng nhập khẩu 2
  3. CÂU 3 CÂU 4 • Theo URC 522 của ICC chứng từ nào dưới đây • Theo Luật “Các công cụ chuyển nhượng” 2005 là chứng từ tài chính của Việt nam, “Hối phiếu” trong TTQT được gọi là: a. Invoice b. Contract a. Hối phiếu thương mại c. Bill of lading b. Hối phiếu ngân hàng d. Bill of exchange c. Hối phiếu trả ngay d. Câu a, b, c sai CÂU 5 CÂU 6 • Hối phiếu có đặc điểm sau: • Trong thương mại quốc tế loại hối phiếu nào được sử dụng phổ biến? a. Phải ký chấp nhận trả tiền b. Được ngân hàng chiết khấu a. Trả ngay, đích danh b. Kì hạn, vô danh c. Mang tính trừu tượng c. Ngân hàng d. Tất cả đều đúng d. Theo lệnh CÂU 7 CÂU 8 • Port of loading trên vận đơn thể hiện đúng • Ai là người ký phát hối phiếu theo quy định của nếu ghi: L/C a. Cảng xuất khẩu a. Theo thỏa thuận giữa nhà nhập khẩu và nhà b. Cảng nhập khẩu XK b. NH thông báo c. Cảng trung gian c. Người thụ hưởng L/C d. Câu b và c đúng d. NH được ủy quyền 3
  4. CÂU 9 CÂU 10 • Trong trường hợp được phép chuyển tải, Port • Theo phương thức nhờ thu, bộ chứng từ of discharge trên vận đơn thể hiện đúng nếu thương mại quốc tế được lập theo yêu cầu ghi: của ai? a. Cảng xuất khẩu a. Nhà nhập khẩu b. Cảng nhập khẩu b. Nhà xuất khẩu c. Ngân hàng NK c. Cảng trung gian d. Ngân hàng XK d. Câu b và c đúng CÂU 1 CÂU 2 • Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả • Theo UCP 600 của ICC, chứng từ bảo hiểm tiền hối phiếu là phải được phát hành bằng loại tiền nào? a. Nhà xuất khẩu a. Cùng loại tiền ghi trên hóa đơn thương mại b. Nhà nhập khẩu b. Cùng loại tiền ghi trên L/C c. NH phát hành c. Ghi trong hợp đồng mua bán d. NH thanh toán d. Do người mua bảo hiểm chọn CÂU 3 CÂU 4 • NH kiểm tra chỉ chấp nhận thanh toán loại vận • Trên vận đơn trong bộ chứng từ thanh toán đơn nào dưới đây nộp vào NH, shipper là: a. Receive for shipment B/L a. Nhà xuất khẩu b. Clean B/L b. Công ty giao nhận c. Clean shipped on board B/L d. Order B/L endorsement in blank c. Ngân hàng của nhà xuất khẩu d. a và b đúng 4
  5. CÂU 5 CÂU 6 • Trong thanh toán nhờ thu, người phải trả tiền • Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong hối phiếu là bộ chứng từ thanh toán L/C là ai? a. Nhà xuất khẩu a. Nhà nhập khẩu b. Nhà nhập khẩu b. Đại diện của nhà nhập khẩu c. Ngân hàng xuất khẩu c. Theo lệnh của NH phát hành L/C d. Ngân hàng nhập khẩu d. NH được chỉ định CÂU 7 CÂU 8 • Các hối phiếu có thời hạn và số tiền giống • Hối phiếu được gửi đi đòi tiền cùng với Bộ nhau thì loại nào có khả năng chuyển nhượng chứng từ hàng hóa là: cao hơn a. Hối phiếu thương mại a. Hối phiếu theo lệnh b. Hối phiếu ngân hàng b. Hối phiếu trong thanh toán nhờ thu c. Hối phiếu trong thanh toán L/C c. Hối phiếu trơn d. Hối phiếu được bảo lãnh d. Hối phiếu kèm chứng từ CÂU 9 CÂU 10 • Tính trừu tượng của Hối phiếu thể hiện ở: • Trong TTQT, hóa đơn là loại chứng từ: a. Người bị ký phát không được từ chối trả a. Chứng từ thương mại tiền b. Chứng từ tài chính b. Hối phiếu có thể chuyển nhượng được c. Chứng từ gửi hàng c. Được ngân hàng chiết khấu d. Câu a và c đúng d. Không nêu rõ nguyên nhân trả tiền trên Hối phiếu 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2