intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý biến đổi

Chia sẻ: Trần Thị Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

278
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Câu hỏi ôn tập môn Quản lý biến đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Quản lý biến đổi

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI HỆ CHÍNH QUY ========= I. PHẦN LÝ THUYẾT 1. Làm rõ khái niệm “biến đổi”, “thay đổi”, “chuyển đổi”, “chuyển hoá”. 2. Tác động của biến đổi đối với sự tồn tại và phát triển của tổ ch ức? Nguyên nhân của biến đổi trong tổ chức? 3. Bản chất của “quản lý biến đổi” (khái niệm, vai trò)? Quản lý biến đổi thuộc về loại hình quản lý nào? 4. Phân tích làm rõ các cách tiếp cận khác nhau v ề qu ản lý bi ến đ ổi trong tổ chức? Trong điều kiện hiện nay ở Việt nam, cách tiếp cận nào tối ưu nhất? 5. Phân tích các quy trình hoạch định sự thay đổi trong tổ chức? 6. Ứng dụng công cụ phân tích SWOT và PEST để chỉ ra nhu cầu cần thay đổi trong một tổ chức cụ thể? 7. Trong thực hiện kế hoạch thay đổi cần tuân thủ các nguyên tắc nào? II. PHẦN BÀI TẬP 1. Hãy đề xuất và điều chỉnh các chính sách và biện pháp quản lý cho phù hợp với giai đoạn Trường Đại học KHXH&NV chuy ển đổi phương th ức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ? 2. Trong giai đoạn tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp, Nhà nước và các doanh nghiệp cần phải điều chỉnh và thực hiện các chính sách qu ản lý nào cho phù hợp? 3. Cần có những điều chỉnh nào về mặt chính sách quản lý để các doanh nghiệp HẬU cổ phần hoá hoạt động hiệu quả?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2