intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đáp án đề thi cuối kỳ I năm học 2019-2020 môn Tín hiệu và hệ thống (Mã đề 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Chia sẻ: Đinh Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

72
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo đáp án đề thi cuối kỳ I năm học 2019-2020 môn Tín hiệu và hệ thống sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi cuối kỳ I năm học 2019-2020 môn Tín hiệu và hệ thống (Mã đề 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HK1 NĂM HỌC 19-20 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Tín Hiệu Và Hệ Thống KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Mã môn học: SISY330164 NHÓM NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Đề số/Mã đề: 01. Đáp án có 02 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu trên giấy. Nội dung Điểm Câu 1 2.0 đ Vẽ đúng x(t) 0.5 a. ∞ 𝐸𝑥 = ∫2 |𝑒 −2𝑡 |2 dt = ¼ 𝑒 −8 (đvnl) 0.25+0.25 Vẽ đúng y(t) 0.5 b. 1 ∞ 3 2 4 3 2 6 𝑃𝑥 = [∫2 | 𝑡| dt + ∫2 |− (𝑡 − 4)| dt] = (đvcs) 0.25+0.25 10 2 2 5 Câu 2 4.0 đ Vẽ đúng x(t), y(t) 0.25 +0.25 5+𝜏 1 -3 <  : 𝜑𝑥𝑦 (𝜏) = ∫3+𝜏 𝑒 −2𝑡 dt = 2 𝑒 −2𝜏 (𝑒 −6 − 𝑒 −10 ) 0.5 5+𝜏 1 a. -5 <  ≤ -3: 𝜑𝑥𝑦 (𝜏) = ∫0 𝑒 −2𝑡 dt = 2 (1 − 𝑒 −2𝜏−10 ) 0.5  ≤ -5 : 𝜑𝑥𝑦 (𝜏) = 0 0.25 Kết luận 0.25 1 0.25 X(s) = s+2 1 0.25+0.25 y(t) = u(t − 3) = u(t − 5), Y(s) = (e−3s − e−5s ) s 1 b. Z(s)= (e−3s − e−5s ) ↔ z(t) = f(t − 3) − f(t − 5) 0.25+0.25 s(s−2) 1 1 1 F(s)= ↔ f(t) = 𝑢(t) − 𝑒 −2𝑡 u(t) 0.25+0.25 s(s+2) 2 2 1 1 1 1 0.25 𝑧(t) = 𝑢(t − 3) − 𝑒 −2(𝑡−3) u(t − 3) − 𝑢(t − 5) + 𝑒 −2(𝑡−5) u(t − 5) 2 2 2 2 Câu 3 4.0 đ 2𝜋 𝑛𝜋 a. 𝑋2 (𝜔) = ∑∞ 𝑛=−∞ 𝑆𝑎2 ( )𝛿(𝜔 − 𝑛𝜔0 ). Vẽ đúng 𝑋2 (𝜔). 0.75+0.25 3 3 𝜋 𝜔 𝑋1 (𝜔) = ∏( ) 0.5 3𝜔0 6𝜔0 𝜋 2𝜋 3 𝑛𝜋 𝑌(𝜔) = 𝑋1 (𝜔). 𝑋2 (𝜔)= . ∑𝑛=−3 𝑆𝑎2 ( ) 𝛿 (𝜔 − 𝑛𝜔0 ) 0.25+0.25 b. 3𝜔0 3 3 𝑌(𝜔) = 𝐴𝛿(𝜔) + 𝐵𝛿(𝜔 − 𝜔0 ) + 𝐵𝛿(𝜔 + 𝜔0 ) +𝐶𝛿(𝜔 − 2𝜔0 ) + 𝐶𝛿(𝜔 + 2𝜔0 ) 0.25 2𝜋 2 3 3 Vẽ Y(). Với 𝐴 = 9𝜔 , 𝐵 = 2𝜔 , 𝐶 = 8𝜔 0.25 0 0 0
  2. Z ( ) = Y ( ).K ( ) và vẽ đúng K() 0.25+0.25 c. 2𝜋2 3 3 𝑍 (𝜔 ) = 𝛿 (𝜔 ) + 𝛿 (𝜔 − 𝜔0 ) + 𝛿 (𝜔 + 𝜔0 ) và vẽ đúng Z() 0.25+0.25 9𝜔0 2𝜔0 2𝜔0 𝜋 2 3 2 3 2 Ψ𝑧 (𝜔) = 2𝜋 [( ) 𝛿(𝜔) + ( ) 𝛿(𝜔 − 𝜔0 ) + ( ) 𝛿(𝜔 + 𝜔0 )] 0.25 9𝜔0 4𝜋𝜔0 4𝜋𝜔0 d. 𝜋 2 9 0.25 𝑃𝑍 = 2 + 81𝜔0 8𝜋2 𝜔0 2 Ngày 04 tháng 7 năm 2020 Thông qua Trưởng ngành (ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2