intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Trung khối D

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
262
lượt xem
55
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Trung khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Trung khối D chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Trung khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D Mã đề thi Câu số 187 359 483 736 824 962 1. B A C D B D 2. D A B C B C 3. A D A D D C 4. A D B A B B 5. C C B B C C 6. C C C D D D 7. B B C C C B 8. A A A C A D 9. B A C D D A 10. C D A A A D 11. D A A A D D 12. D A D A A C 13. B B B C C D 14. C C A B C A 15. D C D C C A 16. C B B A B C 17. A A A B B B 18. B C C D D D 19. D B D A B C 20. D D D B D C 21. A B D C D A 22. D C A C B D 23. B C C D A C 24. D C D C D D 25. B A A B B B 26. C D D C C C 27. A A D D C C 28. C D D C C A 29. A C C C A B 30. D C D D B C 31. A D C B A C 32. B A C B D A 33. A C D C B C 34. B B B A D D 35. C A D C C A 36. B A B B B A 37. C D D A D B 38. A B C D D A 39. A A B D D B 1
  2. Mã đề thi Câu số 187 359 483 736 824 962 40. D A D B C B 41. D C A D C A 42. D D C A A C 43. A D B B B D 44. D B C A B A 45. D D B D A B 46. B B A A A B 47. D C B A B B 48. A B A D A D 49. D D B C A D 50. A D A A B A 51. A B C C C A 52. C A A B A D 53. C C C A C D 54. B A D C B B 55. A B D A A D 56. C C A B D A 57. A A C D A B 58. B D C A B A 59. C B C B D C 60. B C B B D A 61. C B A C C B 62. C D B C C D 63. A B A B D B 64. B D A B C C 65. B B B D B B 66. D B C A A A 67. B D A D C C 68. C C A D A C 69. D D B A A A 70. C A B B C B 71. B C D A A A 72. C A D D C D 73. C B B B D C 74. A B C D A A 75. B D A C D D 76. A B D B B C 77. C C B A B B 78. D D D D D D 79. D A B B A B 80. B C C C C B 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2