intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Nhật khối D

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
521
lượt xem
73
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Nhật khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo về Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Nhật khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Nhật khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG NHẬT; Khối: D Mã đề thi Câu số 142 364 479 526 715 953 1. A D B C D A 2. A D B C A C 3. A C B D B B 4. B A D D B A 5. A C D A A C 6. B C B D B A 7. A C A C B D 8. D D C B C D 9. B B B A D C 10. C D A B C D 11. B A A B A C 12. A A A B C B 13. C D A B B D 14. B A D C D C 15. B C D A D A 16. C A D D A A 17. A B A D A C 18. D A C A C A 19. C C B C A B 20. B B B B B D 21. C D B D C B 22. A C C C D A 23. C D A B C B 24. A D A B A A 25. B C C A D C 26. C B A D A C 27. A B A D D C 28. D A C D A C 29. D A D C A C 30. D D A C D B 31. C A B A B A 32. B D B B D D 33. B D C C A A 34. D D D C B C 35. B B D B C D 36. D A C A C A 37. A B B C A B 38. A D D D B B 39. A C A A B C 1
  2. Mã đề thi Câu số 142 364 479 526 715 953 40. B C B C B B 41. B D B C A A 42. B A A D D D 43. C B D A C B 44. B A D D A D 45. D A C D B C 46. D B C B D D 47. C B D C A A 48. D A A A C D 49. A C B A D D 50. C C C A C B 51. C D C B D A 52. B B C C B D 53. C B A B C B 54. D C B A B A 55. C C B A D B 56. D A D C A B 57. A A D A D A 58. D C B A B B 59. B B B C C B 60. C D D B B A 61. A D C C D D 62. B A C D B C 63. A C D A C A 64. A B D D D D 65. A C C D C B 66. D C A D B D 67. C C B A A C 68. D B D B C D 69. C A D B C B 70. D B A B D C 71. D D A A B D 72. A D D A A A 73. B B C B B D 74. D D C C D B 75. C A C D C D 76. C B C D C C 77. C C A D C B 78. B B C B D C 79. D B A B A A 80. D A B C A C 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2