intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Pháp khối D

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
590
lượt xem
113
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Pháp khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Pháp khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Pháp khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG PHÁP; Khối: D Mã đề thi Câu số 147 395 584 651 725 946 1. C A A C B B 2. B A D C C C 3. D D B B A A 4. D D D A C B 5. B C C A D A 6. A B B A B B 7. B D A D A C 8. C A B B A A 9. B B B A C B 10. D B A A B D 11. C B A D D D 12. C B D B D D 13. B C D A B B 14. A D D A D A 15. C D D B C D 16. D D C C D B 17. D C D C B C 18. A A A D A C 19. A A B B B D 20. A D C A B C 21. A B A D C C 22. C D C B C A 23. B D B D D C 24. C A C A C D 25. B A A C D D 26. A C C A B D 27. A C B B C A 28. A A A B D A 29. B B B C C C 30. B B A A B D 31. B C C A C D 32. A C D C A B 33. C B C C D B 34. C B D B D C 35. D C C D C B 36. C A A A B C 37. B C B A D A 38. C B C C D D 39. D A D D C A 1
  2. Mã đề thi Câu số 147 395 584 651 725 946 40. D D D C A D 41. A D A B A B 42. B D D A C D 43. A D B B D B 44. B C A C A C 45. A C D C D A 46. A C B B B B 47. B A C B B B 48. D A A D A A 49. A B B D D D 50. D B C A A C 51. D D D C A D 52. C B B B C A 53. D B C D C A 54. B C B D B B 55. D B B C D A 56. D C B B A A 57. A C D A D B 58. A B D B D D 59. B D A D C A 60. B B D C B C 61. A C B B A B 62. B A B D D A 63. A D C A B A 64. C D D B A B 65. C A C D A C 66. D A A A B C 67. D D C B A D 68. D B A D A A 69. C D C C C D 70. C A B B B B 71. B A A C A B 72. D C A D A C 73. C C A D C B 74. C A D D C C 75. B D B D B D 76. C C C C A A 77. C C A C B C 78. A B C D B D 79. D A C A D C 80. D A D C C C 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2