intTypePromotion=1

Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Giáo dục công dân lớp 11 năm học 2018 -2019

Chia sẻ: Bệnh Bệnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
6
lượt xem
0
download

Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Giáo dục công dân lớp 11 năm học 2018 -2019

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Giáo dục công dân lớp 11 năm học 2018 -2019". Đây là tài liệu hữu ích để các bạn ôn tập, hệ thống kiến thức môn Giáo dục công dân lớp 11 học kì 1, luyện tập làm bài để đạt kết quả cao trong bài thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Giáo dục công dân lớp 11 năm học 2018 -2019

  1. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TT HUẾ  TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  HỌC KỲ I ­ MÔN GDCD LỚP 11 NĂM HỌC 2018 ­2019 I. Nội dung ôn tập:  Gồm  bài 1,2,3,4,5,6,7 BÀI NỘI DUNG ÔN TẬP ­Trình bày được khái niệm  sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản   Bài 1: Công dân với  xuất của cải vật chất. sự phát triển kinh tế ­ Trình bày được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. ­ Giải thích được vai trò của sản xuất của cải vật chất. ­ Cho ý kiến của bản thân về vai trò sản xuất của cải vật chất ­ Trình bày được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. ­ Vận dụng các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất vào thực tế. ­Trình bày được khái niệm phát triển kinh tế. ­ Giải thích được những yếu tố cấu thành sự phát triển kinh tế ­ Trình bày được các ý nghĩa của phát triển kinh tế. ­  Khả  năng vận dụng tri thức trong học tập để  nâng cao chất lượng lao   động của bản thân, góp phần xây dựng kinh tế đất nước. ­ Trình bày được khái niệm hàng hóa, giá trị và giá trị sử dụng. Bài   2:   Hàng   hóa   –  ­Trình bày được nguồn gốc, bản chất và những chức năng cơ bản của tiền  tiền tệ ­ thị trường tệ  ­ Nêu được khái niệm thị trường và những chức năng cơ bản của thị  trường. ­ Giải thích được những yếu tố cấu thành nên hàng hóa ­ Giải thích được bản chất và những chức năng cơ bản của tiền tệ. ­ Phân tích được yếu tố cơ bản hình thành nên thị trường. ­ Vận dụng được thực tiễn vào trong nội dung bài học. ­ Trình bày được nội dung của quy luật giá trị. Bài   3:   Quy   luật   giá  ­ Nêu được các tác động của quy luật giá trị. trị trọng sản xuất và  ­ Nêu được một số  biện pháp của Nhà nước và công dân trong việc phát  lưu thông hàng hóa huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của quy luật giá trị. ­ Giải thích được một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống. ­ Đánh giá được biểu hiện của quy luật giá trị  trong sản xuất và lưu thông  hàng hóa. ­ Lý giải được sự  cần thiết phải cải tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề  của   người lao động. ­ Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc tôn trọng quy luật giá trị  để mua được nhiều hàng và có lãi. ­ Trình bày được khái niệm, nguyên nhân cạnh tranh. Bài   4:   Cạnh   tranh  ­ Tìm được ví dụ về cạnh tranh. trong   sản   xuất   và  ­ Lí giải nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. lưu thông hàng hóa ­ Rút ra được mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng   hóa. ­ Làm sáng tỏ về tính 2 mặt của cạnh tranh. ­ Biết bày tỏ  quan điểm của bản thân về  những biểu hiện của tính 2 mặt  1
  2. của cạnh tranh trong đời sống. ­ Nhận xét được các cách giải quyết một tình huống cụ thể trong thực tế. ­ Ý thức được các việc làm của bản thân nhằm phát huy mặt tích cực của  cạnh tranh. ­ Trình bày được khái niệm cung, cầu; vận dụng quan hệ cung­cầu. ­ Giải thích được mối quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hang   Bài   5:   Cung   –   cầu  hóa trong   sản   xuất   và  ­ Có cách giải thích hợp lí  ảnh hưởng của giá cả  thị  trường đến cung­cầu  lưu thông hàng hóa của một số loại hàng hóa trên thị trường. ­ Đánh giá về sự vận dụng quan hệ cung – cầu ở những trường hợp cụ thể. ­ Lựa chọn cách ứng xử phù hợp cho bản thân trong quan hệ cung­cầu. ­ Trình bày được khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bài   6:   Công   nghiệp  ­ Trình bày được nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta. hóa,   hiện   đại   hóa  ­ Nêu được trách nhiệm của công dân đối với sự  nghiệp CNH,HĐH đất  đất nước  nước. ­ Giải thích được sự cần thiết phải tiến hành CNH, HĐH đất nước. ­ Giải thích được nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. ­ Cho ý kiến của bản thân về tính tát yếu khách quan và tác dụng của công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ­ Vận dụng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong việc góp phần xây dựng  đất nước. Bài 7: Thực hiện nền  ­ Trình bày được khái niệm thành phần kinh tế. kinh   tế   nhiều   thành  ­ Trình bày được sự  cần thiết khách quan tồn tại nền kinh tế nhiều thành  phần   và   tăng   cường  phần ở nước ta. vai trò quản lý kinh tế  ­ Kể tên  được các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay và ghi nhớ được  của nhà nước đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. ­ Phân biệt được các thành phần kinh tế hiện nay ở nước ta. ­ Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế  nhiều thành phần ở nước ta. ­ Đánh giá được các thành phần kinh tế ở địa phương mà các em đang sống. ­ Thực hiện tham gia phát triển kinh tế gia đình, phù hợp với điều kiện của   gia đình và khả năng của bản thân. II. Hình thức ra đề: Trắc nghiệm khách quan (40 câu = 10 điểm)  2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản