intTypePromotion=3

Đề kiểm tra học kỳ II toán 12 năm 2008-2009 THPT Cổ Loa Hà Nội

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
82
lượt xem
16
download

Đề kiểm tra học kỳ II toán 12 năm 2008-2009 THPT Cổ Loa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kỳ ii toán 12 năm 2008-2009 thpt cổ loa hà nội', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kỳ II toán 12 năm 2008-2009 THPT Cổ Loa Hà Nội

  1. Së gi¸o dôc vµ §µo T¹o Hµ Néi §£ kiÓm tra häc kú II - n¨m häc 2008- 2009 Tr−êng THPT Cæ Loa M«n : to¸n – Líp : 12 (Thêi gian 100 phót ) ***&*** & I . PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH ( 7 đi m ) Câu I ( 3,0 đi m ) Cho hàm s s y = f ( x) = − x 3 + 3 x 2 − 2 có đ th hàm s là ( C) 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th c a hàm s 2. Vi t phương trình ti p tuy n v i đ th (C) t i đi m có hoành đ là nghi m c a phương trình : f’’(x)= 0. Câu II ( 2 đi m ) 4 x +8 1. Gi i b t phương trình : 3 − 4.32 x +5 + 27 ≥ 0 π 2 2. Tính tích phân I = ∫ ( x + sin 3 x ) cos xdx 0 Câu III ( 2đi m ) Trong không gian v i h tr c Oxyz cho m t c u (S) : x 2 + y 2 + z 2 − 4 x + 2 y − 6 z − 2 = 0 và m t ph ng (P) : 2x-y+2z-2=0. 1. Tìm tâm I và bán kính R c a m t c u (S) , ch ng t r ng mp(P) c t m t c u (S) theo giao tuy n là m t đư ng tròn , xác đ nh bán kính r c a đư ng tròn đó . 2. Tìm đi m I’ đ i x ng v i I qua m t ph ng (P). II . PH N RIÊNG ( 3 đi m ) (Thí sinh h c chương trình nào thì làm ch đư c làm ph n dành riêng cho chương trình đó .) A.Theo chương trình chu n : Câu IV. ( 2 đi m ) : x−2 1. Cho đ th (C) : y = (C ) và đư ng th ng (d) : y = x − 2 . Tính di n tích hình x +1 ph ng gi i h n b i (d) và (C) . 2 2 2. Tìm nghi m thu c t p s ph c c a phương trình : (z − 4z ) + 18 z 2 − 4 z + 65 = 0 ( ) Câu V. ( 1 đi m ).Cho hình l p phương ABCD.A’B’C’D’ có c nh là a, hãy tính kho ng cách t A’ t i mp(AB’D’). B.Theo chương trình nâng cao Câu IV. ( 2 đi m ) : x 2 − 3x + 4 1. Cho đ th (C) : y = .Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i đ th (C), ti m x−2 c n xiên c a đ th (C) , hai đư ng th ng x=3 ; x=a (a>3). Tìm a đ di n tích đó =4 5 2. Tìm m t acgumen c a s ph c z = − ( 3+i ) 12 (1 + i ) Câu V. ( 1 đi m ).Cho hình chóp S.ABCD có t giác ABCD là hình ch nh t có AB=a ; AD= 2a. SA ⊥ (ABCD) và SB t o v i mp(ABCD) góc 45o .Tính th tích t di n ISBC v i I là trung đi m SD. H t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản