intTypePromotion=3

Đề thi đại học môn Toán 2009 - THTP Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
15
download

Đề thi đại học môn Toán 2009 - THTP Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đại học môn toán 2009 - thtp nguyễn bỉnh khiêm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đại học môn Toán 2009 - THTP Nguyễn Bỉnh Khiêm

  1. LUY N THI Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 GV: LÊ VĂN TI N – Trư ng THPT Nguy n B nh Khiêm, Đăklăk Đ THI TH Đ I H C 2009 – THPT NGUY N B NH KHIÊM Đ S 03 MÔN THI: TOÁN Th i gian làm bài: 180 phút I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7.0 đi m) Câu I (2.0 đi m). Cho hàm s y = x 4 + 2mx 2 + m + 2, có đ th (Cm) 1. Kh o sát và v đ th (C-2) khi m = - 2. 2. Tìm m đ (Cm) c t tr c hoành t i 4 đi m có hoành đ l p thành c p s c ng. Câu II (2.0 đi m). 1. Gi i phương trình: 2cos2x + 2 3 sin x cosx + 1 = 3(sin x + 3 cosx) x 4 − x3y + x 2y 2 = 1  2. Gi i b t phương trình  x3y − x 2 + xy = 1  Câu III (1.0 đi m). Trong m t ph ng Oxy cho hình ph ng (H) gi i h n b i các đư ng 4y = x 2 và y = x. Tính th tích v t th tròn trong khi quay (H) quanh tr c Ox tr n m t vòng. Câu IV (1.0 đi m). Cho hình chóp SABC có góc gi a hai m t ph ng (SBC) và (ABC) b ng 600, ABC và SBC là các tam giác đ u c nh a. Tính theo a kho ng cách t đ nh B đ n mp(SAC). Câu V (1.0 đi m). Cho x, y, z là các bi n s dương. Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c:  x y z  P = 3 4(x3 + y3 ) + 3 4(x3 + z3 ) + 3 4(z3 + x3 ) + 2  + +   y 2 z2 x 2    II. PH N RIÊNG (3.0 đi m) 1. Theo chương trình Chu n. Câu VI.a. (2.0 đi m). Trong không gian Oxyz cho các đi m A(2; 0; 0), B(0; 4; 0); C(2; 4; 6) và đư ng th ng (d) là giao tuy n c a hai m t ph ng 6x − 3y + 2z = 0 vaø + 3y + 2z − 24 = 0 6x 1. Ch ng minh các đư ng th ng AB và OC chéo nhau. 2. Vi t phương trình đư ng th ng ∆ // (d) và c t các đư ng AB, OC. Câu VII.a. (1.0 đi m). 1 1 Gi i phương trình log4 (x − 1) + = + log2 x + 2 log2x +1 4 2 2. Theo chương trình Nâng cao. Câu VI.b. (2.0 đi m). A 2 + C3 = 22  x y 1. Tìm x, y ∈ N th a mãn h  3 2 A y + Cx = 66  2. Cho đư ng tròn (C): x2 + y2 – 8x + 6y + 21 = 0 và đư ng th ng d: x + y − 1 = 0 . Xác đ nh t a đ các đ nh hình vuông ABCD ngo i ti p (C) bi t A ∈ d Câu VII. b. (1.0 đi m). 2 Gi i phương trình log3 (x − 1) + log 3 (2x − 1) = 2 ……………………………………………H t………………………………………… Cán b không gi i thích gì thêm. H tên thí sinh :………………………………………………………………………………… …s báo danh :……………………………………………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản