intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI GIAO DỊCH VIÊN VÀO SCB - 27/11/2010

Chia sẻ: Phạm Anh Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

375
lượt xem
95
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ THI GIAO DỊCH VIÊN VÀO SCB - 27/11/2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI GIAO DỊCH VIÊN VÀO SCB - 27/11/2010

  1. THI GIAO D CH VIÊN VÀO SCB Ngày thi: 27/11/2010 TH I GIAN: 90 PHÚT Câu 1: Tiêu chu n ghi nh n Tài s n c nh và công c ng. m) Câu 2: Nguyên t c ghi n c- có sau trong nghi p v thu chi Ti n m t. T i sao ph i áp d ng nguyên t c ghi n c, có sau. (1 m) Câu 3: Ngày 1-11-2010 khách hàng A mang UNC t ngh rút 10.000USD t Tài kho n ti n g i thanh toán tài kho n kì h n 3 tháng lãi su i 5000USD còn l i bán l i cho Ngân hàng và chuy n kho n cho bà B 50.0 n g i thanh toán t i Ngân hàng Vi nh kho n. T giá ngày 1-11- n ti n 0,05%/ s ti n chuy n bao g m VAT do bà B ch u. m) Câu 4: Công ty có s li u k toán sau: m) Chi phí ti Thu T c duy ng thanh toán. Anh/ ch tính toán và h ch toán. Câu 5: Ngân hàng mua s m) Máy vi tính: 15 tri u Tr s chi nhánh: 20 t ng xe nhân viên: 2 t ng Xe ô tô ph c v u hành: 2 t
  2. Trong các lo i tài s n trên, tài s c kh u tr thu GTGT toàn b , theo t l , c kh u tr và s thu c kh u tr trong t ng h p bi t t l thu c kh u tr là 10%. Câu 6: V ch T và tính: m) - tài kho n 3 tháng lãi cu i k - 15/3/2010: Do nhu c u c n ti n nên ông A mang s tài kho n m nc mc - 15/4/2010: Ông A không n t t toán và tr n , ngân hàng t toán s TK và thu h i n vay. Bi t ngân hàng d thu d chi hàng tháng vào cu i tháng. C n Nguy n Th thi này !
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2