intTypePromotion=3

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 M Mã : IT001.0809.11.09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Chia sẻ: Lanngoc Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 M Mã : IT001.0809.11.09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhập, hoàn chỉnh định dạng bảng tính. (1.5 điểm) b/ Xác định Loại sách dựa vào bảng ĐƠN GIÁ THUÊ. (1 điểm) c/ Tính Số ngày thuê. (0.5 điểm) d/ Xác định Đơn giá dựa vào bảng ĐƠN GIÁ THUÊ. (0.5 điểm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 M Mã : IT001.0809.11.09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

  1. ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 M Mã : IT001.0809.11.09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: ___________________– Mã số đề: IT001.0809.11.09 Họ và tên: _____________________ MSSV: ___________Số BD: ___________ THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin là tiếng Việt – không dấu) và thực hiện các yêu cầu sau: Lập bảng tính theo mẫu sau: a/ Nhập, hoàn chỉnh định dạng bảng tính. (1.5 điểm) b/ Xác định Loại sách dựa vào bảng ĐƠN GIÁ THUÊ. (1 điểm) c/ Tính Số ngày thuê. (0.5 điểm) d/ Xác định Đơn giá dựa vào bảng ĐƠN GIÁ THUÊ. (0.5 điểm)
  3. e/ Tính số tiền cho cột Thành tiền. Thành tiền = Số ngày thuê*Đơn giá. (0.5 điểm) f/ Thống kê tổng tiền mà mỗi khách hàng đã thuê tại BẢNG THỐNG KÊ. (1 điểm) g/ Tạo biểu đồ cho số liệu thống kê ở câu f. (1 điểm) h/ Rút trích danh sách những khách hàng có thuê sách trong ngày 22/10/2007 sử dụng Advanced Filter. Đặt danh sách rút trích vào một vùng mới trong bảng tính. (1 điểm) i/ Rút trích danh sách những khách hàng có mã khách hàng là 01 hoặc 02 và có thuê Truyện tranh sử dụng Advanced Filter. Đặt danh sách rút trích vào một vùng mới trong bảng tính. (1 điểm) j/ Tô nền xanh cho các ô có loại sách thuê là Khoa học sử dụng Conditional Formatting. (1 điểm) k/ Sắp xếp danh sách trên theo thứ tự tăng dần của mã sách. Danh sách sắp xếp đặt vào một vùng riêng của bảng tính. (1 điểm) ---HẾT---

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản