Đề thi học phần logic toán

Chia sẻ: Hoàng Danh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.332
lượt xem
201
download

Đề thi học phần logic toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi học phần logic toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học phần logic toán

  1. Đề thi học phần logic toán Dùng cho lớp: 48 tín chỉ - thời gian : 120 phút Câu 1: ( 5 điểm ) 1. Lập bảng giá trị chân lý của các công thức trong đại số mệnh đề sau: a) (A B) ( C) (A C); b) (p r) q ; 2. Đưa công thức ở ý a trong phần 1 về dạng chỉ chứa phép toán phủ định và phép hội. 3. Đưa công thức ở ý b trong phần về dạng chuẩn tắc tuyển. 4. Đưa công thức ở ý b trong phần 1 về dạng chuẩn tắc hội hoàn toàn sau đó lập công thức đối ngẫu của công thức nhận được. Câu 2: 3 điểm: 1. Nêu định nghĩa của khái niệm quy tác suy luận của đại số mệnh đề và trình bày 3 quy tắc suy luận của đại số mệnh đề thường dùng để giải toán. 2. Cho biết ý nghĩa và giá trị chân lí của mện đề sau: A x R y R (x+y=1), Lập công thức phủ định của A. Câu 3: 2 điểm Trình bày quy tắc suy luận quy nạp hoàn toàn và áp dụng vào chứng mình kết luận sau: n N( - n ) chia hết cho 5. Nếu thay số trong công thức trên bởi số 4 thì mệnh đề nhận được có còn đúng không? Vì sao.
Đồng bộ tài khoản