Đề thi lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2008-2009

Chia sẻ: Laithihoa Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
221
lượt xem
32
download

Đề thi lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cho các bạn ôn thi toán tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2008-2009

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 10 THPT NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2008 - 2009 Môn : Toán ĐỀ CHÍNH THỨC (Thời gian làm bài 90 phút) Đề thi gồm 01 trang I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH ( 7,0 ĐIỂM ) Câu 1 ( 3,0 điểm ) Giải các bất phương trình 1. ( 1 − 2 x ) ( 3 x + 4 x + 1) ≤ 0 . 2 2x + 3 ≥3 2. x −1 Câu 2 ( 1,5 điểm ) Cho bảng phân bố tần số Tiền lương hàng tháng của 30 công nhân may ở một xưởng may ( đơn vị đồng ) Tiền lương 450.000 600.00 700.000 800.000 1.000.000 1.600.000 Cộng ( đồng ) Tần số 4 6 5 7 5 3 30 1) Tìm mốt và số trung bình của bảng phân bố tần số đã cho . 2) Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số đã cho . Nêu ý nghĩa của kết quả Câu 3 ( 2,5 điểm ) 1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có các đỉnh A ( 1; 2 ) , B ( 3;1) và C ( 5; 4 ) Lập phương trình của đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC a) b) Tính cosA . 2 2) Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 5, cos A = .Tính BC và diện tích tam giác ABC 3 II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 ĐIỂM ) Học sinh chọn một trong hai phần sau : Phần IIa hoặc phần IIb Phần IIa ( Dành cho học sinh học chương trình chuẩn ) π π 2 Câu 4a ( 1,5 điểm ) Tính giá trị của tan 2a , biết sin a − cos a = và < a < 3 4 2 Câu 5a ( 1,5 điểm ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ∆ : 3 x + 4 y − 2 = 0 và đường tròn (C) có tâm I ( −4;1) sao cho (C) tiếp xúc với đường thẳng ∆ . Lập phương trình đường tròn (C) và tìm tọa độ tiếp điểm H của đường thẳng ∆ với đường tròn (C) . Phần IIb ( Dành cho học sinh học chương trình nâng cao ) tan 3 x − tan 2 x − tan x Câu 4b ( 1,5 điểm ) Chứng minh rằng biểu thức P = không phụ tan 3 x.tan 2 x.tan x thuộc vào x ( trong điều kiện biểu thức P đã xác định ) Câu 5b ( 1,5 điểm ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường hypebol (H) có phương trình x2 y 2 − =1 chính tắc : 9 16 a) Xác định tiêu cự , viết phương trình các đường tiệm cận của (H) . b) Gọi F1 và F2 là hai tiêu điểm của (H) , trong đó F1 có hoành độ âm . Tìm hoành độ điểm M thuộc (H) sao cho MF1 = 2 MF2
  2. ---------- HẾT ----------
Đồng bộ tài khoản