intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi sinh học

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

138
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi sinh học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi sinh học

  1. Đề thi tỉnh Nghệ An Câu I (2.0 điểm): Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tách ti thể ra khỏi tế bào, nó vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiện invitro thích hợp. Làm thế nào để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Hãy nói rõ cơ sở khoa học của cách làm đó. Câu II (2.0 điểm): 1) Nhờ những yếu tố nào mà màng tế bào có tính linh động cao? 2) Nêu các trường hợp vận chuyển tích cực qua màng tế bào, cho ví dụ minh hoạ? Câu III (2.0 điểm): 1) Hai phân tử mỡ và dầu có cùng số nguyên tử cacbon, phân tử nào có hệ số hô hấp cao hơn? Giải thích. Về cấu trúc, prôtêin xuyên màng khác với prôtêin bám rìa màng như thế nào? 2) Không bào của tế bào lông hút chịu hạn và thực vật ưa ẩm khác nhau rõ nhất ở điểm nào? Giải thích. Câu IV (2.0 điểm): 1) Vì sao có một số bệnh do vi khuẩn gây ra rất khó chữa trị? 2) So sánh các đặc điểm chính của Interferon và kháng thể. Câu V (3.0 điểm): 1) Nêu chức năng của màng sinh chất, thành tế bào, vỏ nhầy, nội bào tử ở vi khuẩn. 2) Người ta cấy 2000 vi khuẩn E.coli vào môi trường nuôi cấy không liên tục. Sau 155 phút, số lượng vi khuẩn đạt đến cân bằng và có 64000 tế bào; thời gian thế hệ (g) là 25 phút. Hãy xác định thời gian pha lag và dự đoán sự biến động số lượng vi khuẩn trong giai đoạn tiếp theo. 3) So sánh quá trình quang hợp ở vi khuẩn lam và vi khuẩn tía chứa lưu huỳnh. Câu VI (2.5 điểm): 1) Hãy vẽ hình và chú thích tên các vùng, các phần của một gen cấu trúc điển hình ở tế bào sinh vật nhân thực. 2) Khung đọc mở (ORF) được định nghĩa là đoạn trình tự của hệ gen có khả năng được dùng để mã hoá một chuỗi polipeptit. ORF được xác định là đoạn trình tự nằm giữa một bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc có cùng khung đọc. Có 3 đoạn ADN mạch đơn được tìm thấy ở phage như sau: Đoạn 1: 3’ …XAGTTAXAAGTTTAXAATAATGXXXAXXGTAATXAAAXTGG …5’ Đoạn 2: 3’ …XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAAGXAAAXTGG …5’ Đoạn 3: 5’ …XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG …3’. Hãy chỉ rõ các khung đọc mở trong mỗi đoạn ADN sợi kép đã cho. Câu VII (1.5 điểm): 1) Giải mã ADN là thế nào? Nêu nguyên tắc của việc giải mã ADN trong thực nghiệm. 2) Một ADN được tổng hợp nhân tạo từ 3 loại nuclêôtit là Ađênin, Timin, Xitozin. Hãy xác định: số loại bộ ba có thể có; số loại bộ ba không chứa xitozin và viết các loại bộ ba đó. Câu VIII (2.0 điểm): Mỗi phân tử Hêmôglôbin (Hb) là một prôtêin cấu trúc bậc IV gồm 2 chuỗi a và 2 chuỗi b liên kết với nhau. Nếu axit amin thứ 6 của chuỗi b là glutamic bị thay bằng valin thì hồng cầu biến dạng thành hình lưỡi liềm. Cho biết trên mARN có các bộ ba mã hoá cho các axit amin:
  2. Valin: 5’-GUU-3’; 5’-GUX-3’; 5’-GUA-3’; 5’-GUG-3’. Glutamic: 5’-GAA-3’; 5’-GAG-3’; Aspactic: 5’-GAU-3’; 5’-GAX-3’. Hãy phân tích để xác định dạng đột biến cụ thể xảy ra trong gen mã hoá chuỗi b gây bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. Câu IX (2.0 điểm): Một giống cây trồng giao phấn tự do có gen D qui định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen d qui định hạt dài; gen R qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen r qui định hạt trắng. Hai cặp gen đó phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, thu được: 1425 hạt tròn, đỏ; 475 hạt tròn, trắng; 6075 hạt dài, đỏ; 2025 hạt dài, trắng. 1) Hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể nói trên. 2) Nếu ở vụ sau, mang tất cả các hạt có kiểu hình tròn, trắng ra trồng, thì tỉ lệ kiểu hình theo lí thuyết khi thu hoạch sẽ như thế nào? Câu X (1.0 điểm): Tại sao chuỗi thức ăn chỉ mang tính tạm thời ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2