Đề thi thử Đại học lần 1 (2007-2008)

Chia sẻ: Lê Kim Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
799
lượt xem
154
download

Đề thi thử Đại học lần 1 (2007-2008)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử Đại học lần 1 của trường THPT Lục Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học lần 1 (2007-2008)

  1. TR Ư ỜNG THPT L ỤC NAM                               Đ Ể THI TH Ử Đ ẠI H ỌC L ẦN I (2007-2008) x 2 + (m − 2) x + m + 1 Câu 1:(3đ) Cho hàm số : y= (Cm). x +1 1- Khảo sát hàm số với m = 2. 2- Tìm m để trên đồ thị có hai điểm A, B phân biệt sao cho 5 x A − y A + 3 = 0 và 5 x B + y B + 3 = 0. 3- Tìm m để hai điểm A, B đó đối xứng nhau qua đường thẳng(d): x + 5y + 9=0. Câu 2:(2đ) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau: 1- y = x 6 + 4(1 − x 2 ) 3 trên [ − 1;1] sin x 2- y = trên [ 0; π ] . 2 + cos x x2 − 4 x+ 3 1- Cho phương trình:   1 Câu 3:(2đ)   = m 4 − m 2 + 1.  5 Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt. 2- Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: mx − x − 3 ≤ m + 1. Câu 4:(2đ) 1- Trong mặt phẳng hệ toạ độ oxy cho ∆ABC cân tại A, có trọng tâm G  4 1  ;  ; đường thẳng chứa BC có phương trình: x -2y -4 =0. Và đường thẳng chứa  3 3 BG có phương trình: 7x - 4y - 8 =0. Tìm toạ độ A, B, C. 2- Cho đường tròn (C): x 2 + y 2 − 12 x − 4 y + 36 = 0 Viết phương trình tiếp xúc với ox, oy và tiếp xúc ngoài với (C). Câu5:(1đ) Cho x, y >0 thoả mãn: x + y ≥ 4 . 3x 2 + 4 2 + y 3 9 CMR: + ≥ . 4x y2 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản