intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Toán khối A năm 2009 Trường THPT chuyên

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
34
download

Đề thi thử đại học môn Toán khối A năm 2009 Trường THPT chuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán khối a năm 2009 trường thpt chuyên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán khối A năm 2009 Trường THPT chuyên

  1. TRƯ NG THPT CHUYÊN Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 ------------------------ Môn thi: TOÁN, kh i A Dành cho ban Khoa h c t nhiên Th i gian làm bài 180 phút, không k th i gian phát đ Câu I: (2,0 đi m) Cho hàm s y = x 3 − 3x 2 − 9 x + m , trong đó m là tham s th c. 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th c a hàm s đã cho khi m = 0 . 2. Tìm t t c các giá tr c a tham s m đ đ th hàm s đã cho c t tr c hoành t i 3 đi m phân bi t có hoành đ l p thành c p s c ng. Câu II: (2,0 đi m) 1 x 1 x 1. Gi i phương trình: + cos 2 = sin 2 . 4 3 2 2 1 1 2. Gi i phương trình: log 2 ( x + 3) + log 4 ( x − 1) 8 = 3 log 8 (4 x) . 2 4 Câu III: (1,0 đi m) π 4 tan x Tính tích phân: I = ∫ dx . π cos x 1 + cos 2 x 6 Câu IV: (1,0 đi m) Tính th tích c a kh i h p ABCD . A' B ' C ' D ' theo a . Bi t r ng AA' B ' D ' là kh i t di n đ u c nh a . Câu V: ( 1,0 đi m) Tìm các giá tr c a tham s m đ phương trình sau có nghi m duy nh t thu c đo n  1  − 2 ;1 : 3 1 − x − 2 x + 2 x + 1 = m ( m ∈ R ). 2 3 2   Câu VI: (2,0 đi m) 1. Trong m t ph ng Oxy , cho đư ng th ng (d ) có phương trình: 2 x − y − 5 = 0 và hai đi m A(1;2) ; B(4;1) . Vi t phương trình đư ng tròn có tâm thu c đư ng th ng (d ) và đi qua hai đi m A , B . 2. Trong không gian v i h to đ Oxyz , cho hai đi m A(1;1;2) , B(2;0;2) . a. Tìm qu tích các đi m M sao cho MA 2 − MB 2 = 5 . b. Tìm qu tích các đi m cách đ u hai m t ph ng (OAB) và (Oxy) . Câu VII: (1,0 đi m) V i n là s t nhiên, ch ng minh đ ng th c: C n + 2.C n + 3.C n + 4.C n + ... + n.C n −1 + ( n + 1).C n = ( n + 2).2 n−1 . 0 1 2 3 n n ……………………. H t……………………...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản