intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều khiển chế độ làm việc của cụm mạng điện áp thấp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

16
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết mô tả kết quả mô phỏng trên máy tính chế độ làm việc bình thường và khi có sự cố của cụm mạng điện áp thấp được xây dựng trên cơ sở liên kết điện một chiều. Với kết cấu nêu trên có mang lại được một số ưu điểm sau: Tăng độ tin cậy trong cung cấp điện; tăng chất lượng năng lượng điện; giảm thời gian sụt áp; hạn chế dòng điện ngắn mạch; là cơ sở để kết nối các nguồn điện một chiều, biến tần không cần chỉnh lưu, các đèn led, pin mặt trời…; cải thiện điều kiện làm việc của trạm phát điện phân phối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển chế độ làm việc của cụm mạng điện áp thấp

  1. TẠP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀCHÍ CÔNGKHOA NGHỆHỌC VÀ CÔNG NGHỆ JOURNAL OF SCIENCE Bulatov AND TECHNOLOGY Yu.N. và ctv. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG HUNG VUONG UNIVERSITY Tập 23, Số 2 (2021): 94-100 Vol. 23, No. 2 (2021): 94-100 Email: tapchikhoahoc@hvu.edu.vn Website: www.hvu.edu.vn ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CỤM MẠNG ĐIỆN ÁP THẤP Bulatov Yu.N.1, Kryukov A.V.2, Phạm Tuấn Hải3, Trần Duy Hưng3* 1 Trường Đại học Quốc gia Bratsk, CHLB Nga 2 Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia đường sắt Irkutsk, CHLB Nga 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, Phú Thọ Ngày nhận bài: 07/9/2020; Ngày chỉnh sửa: 25/9/2020; Ngày duyệt đăng: 30/9/2020 Tóm tắt B ài báo mô tả kết quả mô phỏng trên máy tính chế độ làm việc bình thường và khi có sự cố của cụm mạng điện áp thấp được xây dựng trên cơ sở liên kết điện một chiều. Với kết cấu nêu trên có mang lại được một số ưu điểm sau: Tăng độ tin cậy trong cung cấp điện; tăng chất lượng năng lượng điện; giảm thời gian sụt áp; hạn chế dòng điện ngắn mạch; là cơ sở để kết nối các nguồn điện một chiều, biến tần không cần chỉnh lưu, các đèn led, pin mặt trời…; cải thiện điều kiện làm việc của trạm phát điện phân phối. Từ kết quả mô phỏng trên máy tính có thể đưa ra các kết luận như sau: Nhờ có các thanh dẫn điện một chiều cho phép kết nối các loại nguồn phi truyền thống, qua đó tăng độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện; liên kết điện một chiều hạn chế đáng kể dòng điện ngắn mạch; việc thay đổi hệ số điều chế của biến tần cho phép giảm thời gian sụt áp trong cung cấp điện. Từ khóa: Hệ thống cung cấp điện đường sắt, cụm mạng, chế độ làm việc bình thường và sự cố. 1. Đặt vấn đề trở nên cấp thiết. Để giải quyết vấn đề nêu trên Hiện nay, việc tìm ra phương tiện kỹ thuật có thể sử dụng công nghệ điện một chiều [1] và phổ biến có thể liên kết và điều khiển các tổ hợp hình thành các cụm mạng điện áp thấp [2-4], sơ năng lượng với các dạng nguồn khác nhau đang đồ của hệ thống được miêu tả ở hình 1. (TP- trạm biến áp kéo; PL - đường dây truyền tải; R - chỉnh lưu; I - nghịch lưu; AR - điều khiển nghịch lưu tự động; RG - máy phát điện phân phối; ARV - điều khiển kích thích tự động; ARTV - điều khiển tốc độ quay tự động; ES - các bộ tích trữ năng lượng; FC - pin nhiên liệu; ASG - máy phát không đồng bộ; K - bộ chuyển đổi; ASM - động cơ không đồng bộ; WPP - trạm phát điện gió; Micro - HPS - các trạm thủy điện cỡ nhỏ; SG - máy phát Hình 1. Sơ đồ cụm mạng điện áp thấp đồng bộ). 94 *Email: tranhungcdcnqp@gmail.com
  2. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 23, Số 2 (2021): 94-100 Công nghệ thay thế nhằm tích hợp các các nguồn năng lượng tái tạo. Bộ điều khiển nguồn năng lượng tái tạo có thể được thực cấp hai điều khiển chế độ làm việc của các hiện với việc sử dụng các bộ định tuyến năng bộ chuyển đổi công suất làm việc song song lượng [5]. với nhau. Ở đây, công suất của các nguồn Trên cơ sở cụm mạng điện có thể giải năng lượng tái tạo phụ thuộc rất lớn vào môi quyết một số bài toán sau: trường xung quanh (tốc độ gió, sự chiếu sáng của mặt trời,…) do đó cần phải tính toán đến • Tăng cường độ tin cậy cho hệ thống trong quá trình điều khiển cụm mạng điện. cung cấp điện do có các nguồn năng lượng bổ sung; Thực tế cho thấy, để hiện thực hóa khái niệm cụm mạng điện trước hết cần phải phát • Tăng cường chất lượng năng lượng triển các phương pháp mô phỏng các chế độ điện về độ sai lệch, độ sụt giảm, điện áp làm việc trên máy tính. Các dữ liệu ban đầu không đối xứng và không hình sin; để xây dựng mô hình cho cụm mạng điện có • Hạn chế dòng điện ngắn mạch bằng thể thu được trên cơ sở phương pháp đồng các liên kết điện một chiều; nhất song song [6-8]. Các mô hình đầy đủ • Tạo ra giao diện cho phép kết nối các của mạng điện bên ngoài có thể thực hiện bình ắc quy dung lượng lớn, các bóng đèn được bằng công nghệ tương đương [9]. led, các bộ truyền động động cơ điện không cần chỉnh lưu…; 2. Phương pháp nghiên cứu • Cải thiện điều kiện làm việc của máy Mô hình mô phỏng dựa trên sơ đồ của cụm phát qua đó làm giảm sự sụt áp, điện áp mạng điện áp thấp được biểu diễn ở hình 1. Hệ không đối xứng và không hình sin; thống cung cấp điện cho các phụ tải không kéo được kết nối với trạm phát điện phân phối công • Có thể tiến hành sạc điện cho ô tô điện suất 650 kVA, cung cấp điện cho nhóm tải 1,17 và các thiết bị điện một chiều MVA. Công suất của trạm phát điện gió là 160 Từ sơ đồ ở hình 1 có thể thấy các phụ tải kVA. Để mô phỏng các trạm thủy điện cỡ nhỏ được cấp nguồn từ bộ biến tần chung, nhờ đó sử dụng mô hình máy phát đồng bộ (SG) có chất lượng nguồn điện được tăng lên. Nhờ có công suất 85 kVA. Bộ truyền động điều chỉnh thanh dẫn điện một chiều làm đơn giản hóa bài [10-11] với các động cơ không đồng bộ công toán kết nối các bộ tích trữ năng lượng dưới suất 90 kW được được cấp điện từ thanh một dạng ắc quy. Việc sử dụng các bộ chỉnh lưu có điện một chiều thông qua biến tần. điều khiển cho phép kết nối với mạng các trạm Quá trình mô phỏng được thực hiện phát điện gió (WPP) với tần số thay đổi. bằng chương trình Matlab, thư viện Để tăng tính linh hoạt cho hệ thống, các bộ SimPowerSystem. Sơ đồ mô hình mô phỏng chuyển đổi nguồn được thực hiện theo các mô đun riêng biệt. Đồng thời yêu cầu công suất cụm mạng điện áp thấp được biểu diễn ở hình và điện áp phải được hình thành bằng các liên 2. Trạm thủy điện cỡ nhỏ được mô phỏng bằng kết nối tiếp - song song các mô đun nguồn hợp khối Synchrnous machine và được biểu diễn ở nhất. Điều này cho phép làm giảm điện áp làm hình 3. Sơ đồ mô hình trạm phát điện gió với việc của các mô đun riêng lẻ và sử dụng các các máy phát không đồng bộ được miêu tả ở khóa là các transistor trường. hình 4. Khối Wind turbine sử dụng các dữ liệu Hệ thống điều khiển cụm mạng điện được xấp xỉ của các tuabin gió trục ngang để tính phân chia thành hai cấp. Bộ điều khiển trung toán mô men xoắn (Tm) phụ thuộc vào sức gió tâm cung cấp khả năng tối ưu lưu lượng (w_Turb). Mô hình động cơ không đồng bộ với năng lượng dựa trên các tiêu chí lựa chọn biến tần được biểu diễn ở hình 5. 95
  3. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Bulatov Yu.N. và ctv. Hình 2. Mô hình mô phỏng cụm mạng điện áp thấp Hình 3. Mô hình máy phát đồng bộ cho trạm thủy điện cỡ nhỏ Hình 4. Mô hình máy phát không đồng bộ với tuabin gió 96
  4. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 23, Số 2 (2021): 94-100 Hình 5. Mô hình động cơ không đồng bộ với biến tần 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận đến 11. Bảng 1 biểu diễn tham số chất lượng điện, đặc biệt quan trọng đối với các phụ tải Kết quả mô phỏng được biểu diễn dưới không kéo: Hệ số bất đối xứng chuỗi âm dạng đồ thị phụ thuộc vào thời gian của điện k2U, hệ số sóng hài kU đối với điện áp giữa áp và vận tốc góc, và được biểu diễn ở hình 6 các pha. Bảng 1. Bất đối xứng và hệ số sóng hài trong mạng điện 0,4 kV kU,% STT Chế độ làm việc k2U,% Uab Ubc Uca 1 Khi không có cụm mạng điện và máy phát điện phân phối 9,55 11,75 11,95 10,32 2 Khi có cụm mạng điện 2,67 2,55 2,72 0,4 3 Khi có cụm mạng điện và máy phát điện phân phối 0,34 0,34 0,33 0,02 4 Khi có cụm mạng điện và máy phát điện phân phối, và các 0,31 0,33 0,30 0,03 nguồn năng lượng phi truyền thống Hình 6. Điện áp trên thanh 0,4 kV 97
  5. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Bulatov Yu.N. và ctv. Hình 7. Điện áp đầu ra của máy phát đồng bộ Hình 8. Dòng điện stator của máy phát đồng bộ Hình 9. Điện áp đầu ra của máy phát Hình 10. Vận tốc góc của động cơ không đồng bộ với tuabin gió không đồng bộ Mô phỏng quá trình chuyển đổi gây ra bởi Ngoài ra, bài báo còn đưa ra kết quả mô sự ngắt nguồn cung cấp chính tại thời điểm phỏng chế độ khẩn cấp gây ra bởi sự ngắn t=3,5s và sau 0,5s thì đóng nguồn cung cấp mạch của hai pha A, B. Quá trình ngắn mạch trở lại. Kết quả mô phỏng quá trình chuyển xảy ra tại thời điểm t = 0,5s, và kết thúc vào đổi được biểu diễn ở hình 11. lúc t = 0,6s. Mô phỏng thực hiện ở hai chế độ làm việc của cụm mạng điện: Chế độ làm việc bình thường của cụm mạng điện; Chế độ sửa chữa khi các liên kết một chiều được ngắt, cung cấp điện cho các phụ tải được thực hiện thông qua đấu tắt (hình 1). Kết quả quá trình mô phỏng được biểu Hình 11. Điện áp trên các thanh 0,4 kV diễn ở bảng 2, hình 12, 13. trong quá trình chuyển đổi Bảng 2. Dòng điện ngắn mạch, kA Chế độ làm việc của cụm mạng điện Dòng ngắn mạch, kA Có liên kết một chiều 0,82 Đấu tắt 2,78 Chênh lệch, % 239 98
  6. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 23, Số 2 (2021): 94-100 Hình 12. Dòng điện tại ví trí ngắn mạch Hình 13. Dòng điện tại ví trí ngắn mạch khi có liên kết một chiều khi đấu tắt bộ Kết quả mô phỏng sự sụt áp trên các thanh Khi hệ số điều chế của biến tần kMOD là 0,4 kV khi nối thêm các phụ tải với công suất không đổi (hình 14); 50+j30 kV.A tại thời điểm t = 0,5 s. Giá trị Khi điều chỉnh hệ số điều chế của biến tần điện áp hiệu dụng giảm khoảng 16% so với kMOD (hình 15). định mức. Mô phỏng được tiến hành với hai trường hợp: Hình 14. Điện áp trên các thanh 0,4 kV khi sụt áp Hình 15. Điện áp trên các thanh 0,4 kV khi sụt áp với hệ số điều chế biến tần không đổi kMOD khi điều chỉnh hệ số điều chế biến tần kMOD 4. Kết luận Tài liệu tham khảo Trên cơ sở các kết quả mô phỏng được [1] Kovalev V. D., Ivakin V. N. & Fotin V. P. (2006). tiến hành trên máy tính có thể đưa ra một số Công nghệ mới và triển vọng phát triển ngành kết luận như sau: năng lượng điện. Tạp chí Điện lực, 9, 8-15. Do có các thanh một chiều cho phép kết [2] Bulatov Yu. N., Kryukov A. V. & Tran Duy nối các nguồn năng lượng phi truyền thống, Hung (2015). Các cụm mạng trong hệ thống cấp ví dụ như các trạm phát điện gió, các trạm điện đường sắt. Irkutsk: IrGUPS, 208с. thủy điện cơ nhỏ,... Các nguồn năng lượng [3] Bulatov Y., Kryukov A., Nguyen V. H. & Tran này cho phép tăng độ tin cậy của hệ thống Duy Hung (2019). Fuzzy Controller of Rotation cung cấp điện không kéo. Angle of Blades of Horizontal-Axial Wind Power Generation Plant. International Scientific Liên kết điện một chiều hạn chế đáng kể Conference Energy Management of Municipal dòng điện ngắn mạch. Facilities and Sustainable Energy Technologies Có khả năng giảm thời gian sụt áp trong EMMFT 2018. Advances in Intelligent Systems hệ thống cung cấp điện gây ra bởi quá trình and Computing. 983. Springer, Cham. khởi động động cơ, kết nối thêm các phụ tải, [4] Arsentiev Yu., Bulatov N., Kryukov A. V., thông qua việc điều chỉnh hệ số điều chế của Kutsyi A. P., Nguyen Van Huang, Cherepanov biến tần. A. V. & Tran Duy Hung (2019). Quản lý hệ 99
  7. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Bulatov Yu.N. và ctv. thống cung cấp điện đường sắt dựa trên công công suất của trạm biến áp kéo. Tạp chí Izvestiya nghệ lưới điện thông minh. Irkutsk: IrGUPS, . Transsib, 1(13), 54-63. [5] Kryukov A. V. & Arsentiev G. O. (2017). Ứng [9] Zakaryukin V. P., Kryukov A. V. & Abramov N. dụng bộ định tuyến năng lượng trong hệ thống A. (2007). Xây dựng mô hình đơn giản hóa hệ cung cấp điện của đường sắt. Hội thảo Tăng hiệu thống điện phục vụ mục đích quản lý vận hành. quả sản xuất và sử dụng năng lượng ở Siberia. Tạp chí Công nghệ hiện đại - Hệ thống phân tích Irkutsk, 1, 61-65. - Mô hình hóa, 16, 66-71. [6] Zakaryukin V. P., Kryukov A. V. & Shulgin M. [10] Konovalov Yu. V. & Dudko A. A. (2014). Khảo S. (2011). Nhận dạng tham số của máy biến áp sát tính chất của việc tạo ra các tổ hợp kỹ thuật trong tọa độ pha. Tạp chí Công nghệ hiện đại - điện. Hội thảo Tăng hiệu quả sản xuất và sử Hệ thống phân tích - Mô hình hóa, 4, 141-147. dụng năng lượng ở Siberia. Irkutsk: IrGUPS, 1, [7] Zakaryukin V. P., Kryukov A. V. & Shulgin M. 88-92. S. (2017). Xác định các thông số của máy biến [11] Abramovich B. N., Konovalov Yu. V., Loginov áp dựa trên phép đo. Tap chí Hệ thống - Các A. S. & Charonov V. Ya. (1990). Động cơ điện phương pháp - Công nghệ, 1(13), 71-79. và trạm bơm như phụ tải - điều chỉnh công suất [8] Zakaryukin V. P., Kryukov A. V. & Shulgin M. tác dụng và phản kháng. Tạp chí Công nghiệp S. (2013). Nhận dạng tham số của máy biến áp dầu mỏ, 5, 9. MANAGEMENT OF LOW-VOLTAGE NETWORK CLUSTER MODES Bulatov Yu.N.1, Kryukov A.V.2, Pham Tuan Hai3, Tran Duy Hung3 1 Bratsk State University, Russia 2 Irkutsk State Transport University, Russia 3 Military Industrial College, Phu Tho, Vietnam Abstract T he article describes the results of computer simulation of normal and emergency modes low-voltage network cluster constructed on the basis of a direct current insert. With this structure, it is possible to obtain the following positive effects: increased reliability of power supply; improving power quality; reduction of voltage dips; limiting short circuit currents; creating simple interfaces for the connection of DCsource, static frequency converters without rectifiers, LEDs, solar battery...; improving working conditions of distributed generation plants. From simulation results on a computer it possible to draw the following conclusions: the presence of direct current bus allows us to connect non-traditional sources of electricity; these sources make it possible to increase the reliability of power supply system; direct current insert significantly limits short-circuit currents; there is a principal possibility of reducing the duration of voltage dips based on the regulation of the modulation factor of the inverter. Keywords: Power supply systems for railways, network clusters, normal and emergency modes. 100
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2