intTypePromotion=1

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO TƯƠNG LAI

Chia sẻ: Nguyen Thi Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
131
lượt xem
19
download

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO TƯƠNG LAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi còn nhỏ công việc chính của Bạn là đi học. Khi lớn lên ai cũng mong muốn phấn đấu vào đại hoc. Tại sao vậy? Vì muốn sau này dễ kiếm việc làm. Chung quy lại mục đích để kiếm tiền Có 3 cách kiếm tiền - Cách 1: làm công: với cách này thì sau 30 đến 40 năm công tác, khi về hưu sẽ có một khoản tiền gọi là lương hưu nho nhỏ để sinh sống - Cách 2: làm chủ Làm chủ lớn: làm chủ lớn của các tập đoàn lướn, các công ty đa quốc gia Làm chủ nhỏ:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO TƯƠNG LAI

 1. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Khi còn nhỏ công việc chính của Bạn là đi học. Khi lớn lên ai cũng mong muốn phấn đấu vào đại học. Tại sao vậy? Vì muốn sau này dễ kiếm việc làm. Chung quy lại mục đích để kiếm tiền. Có 3 cách kiếm tiền: * Cách 1: Làm công (Dùng sức kiếm tiền) Với cách này thì sau 30 đến 40 năm công tác, khi về hưu sẽ có một khoản tiền gọi là lương hưu nho nhỏ để sinh sống. * Cách 2: Làm chủ (Dùng tiền đẻ ra tiền) - Làm chủ lớn: là làm chủ của các tập đoàn lớn, các công ty Đa Quốc Gia. - Làm chủ nhỏ: Là làm chủ của các công ty nhỏ, các cơ sở sản xuất, tiệm tạp hóa, quán ăn, nhà hàng, khách sạn.. - Làm Nhà Phân Phối của một công ty Kinh Doanh Theo mạng. Tại sao 3 hình thức này đều được gọi là làm chủ là vì có đặc điểm chung sau đây. + Có tính đầu tư: Đầu tư công sức, đầu tư tiền bạc, đầu tư vật chất. + Tự chịu trách nhiệm về công việc mình làm. + Và có quyền thừa kế Với cách thức đi làm công ăn lương thì Bạn không bao giờ giàu có được. Vậy muốn thật sự giàu có và tự do tài chánh thì chỉ có con đường duy nhất là làm chủ nhưng làm chủ lớn thì khả năng Bạn không nên nghĩ đến vội. Vậy chỉ còn làm chủ nhỏ và làm Nhà Phân Phối. Nếu làm chủ nhỏ của bất kỳ ngành nghề nào Bạn cũng cần cò v ốn, ki ến th ức, kinh nghi ệm ngoài ra thời gian luôn bị gò bó, cạnh tranh khắc nghi ệt và r ủi ro có th ể đ ến b ất c ứ lúc nào. Th ế nh ưng làm Nhà Phân Phối của một công ty kinh doanh theo m ạng nào đó, B ạn s ẽ lo ại tr ừ đ ước t ất c ả những khó khăn trên và đây cũng là con đường ngắn nhất để giúp Bạn thành công. LỊCH SỬ NGÀNH KINH DOANH THEO MẠNG Kinh doanh theo mạng (Multi-level marketing) hay còn gọi là kinh doanh đa c ấp, ti ếp th ị đa t ầng, tiếp thị hệ thống. Trước khi bắt tay tham gia vào một công việc kinh doanh nào thì đi ều quan tâm đ ầu tiên là ngành kinh doanh đó có ổn định và lâu dài không? Trước khi l ựa ch ọn s ự nghi ệp c ủa mình là kinh doanh mạng thì bạn cũng cần hiểu rõ về lịch sử hình thành và phát tri ển c ủa ngành kinh doanh m ạng nh ư thế nào.
 2. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn • LỊCH SỬ NGÀNH KINH DOANH THEO MẠNG. Lịch sử của ngành KDTM gắn liền với tên tuổi của nhà hóa học người Mỹ có tên là Carl Renborg (1887-1973). Ông là người đầu tiên đã đưa tư tưởng của KDTM vào trong cu ộc s ống, t ạo ra một hệ thống kinh tế, một ngành kinh doanh được gọi là có triển vọng nhất của thế kỷ 21. Ông Renborg có một thời gian 20 năm sống tại Trung Qu ốc và làm vi ệc t ại nhi ều công ty khác nhau (dầu hỏa, đóng tàu.). Giữa thập niên 1920-1930 ông và một số người nước ngoài khác b ị bắt vào tù khi chính quyền thuộc về tay lực lượng cách m ạng Tưởng Giới Thạch. Trong đi ều ki ện s ống trong tù rất thiếu thốn, ông đã thực nghiệm nhiều kiểu ăn khác nhau và đã nh ận th ấy giá tr ị th ực ti ễn r ất lớn của dinh dưỡng cần thiết đối với sức khỏe con người. Nhưng lấy các chất dinh d ưỡng gồm các vitamin và các khoáng chất đó ở đâu ra? Ví dụ như sắt? Ông Renborg đã tìm ra lối thoát duy nhất: đó là ông cạo từng ít chất sắt từ những chiếc đinh rỉ để cho vào kh ẩu ph ần ăn dành cho ng ười tù và thỏa thuận với cai tù để xin một ít các loại rau cỏ khác nhau. Vì v ậy ông và m ột s ố ít ng ười làm theo phương pháp của ông còn sức đề kháng và sống sót được đến ngày tr ở v ề t ổ qu ốc, đa s ố những người khác đều bị chết. Năm 1927 Ông Renborg về lại Mỹ và bắt đầu chế biến các ch ất b ổ sung dinh d ưỡng khác nhau dựa trên cỏ linh lăng là một loại cỏ có chứa rất nhiều vitamin, khoáng ch ất, đ ạm và nhi ều thành phần có ích khác. Ông đề nghị những người quen c ủa ông th ử nghi ệm mi ễn phí s ản ph ẩm nhưng ông đã thất bại: Không ai dám dùng thử vì ch ẳng có ai mu ốn mình làm v ật thí nghi ệm. Sau nhiều cố gắng liên tục mà không đem lại được kết quả, ông hi ểu ra r ằng ch ẳng ai ch ịu đánh giá t ốt những thứ cho không, vì vậy ông đã nghĩ ra một tư tưởng vĩ đại và ngày nay đã trở thành một xu thế kinh doanh tất yếu của thời đại: Ông Renborg đề nghị các bạn của ông tự truyền bá thông tin về ch ất b ổ sung dinh d ưỡng này cho người quen của họ, còn nếu người quen của họ mua sản ph ẩm thì ông h ứa s ẽ tr ả hoa hồng cho họ. Ông cũng quyết định trả hoa hồng cho các người quen của b ạn mình n ếu truy ền bá sản phẩm tiếp theo quan hệ của họ. Kết quả thật bất ngờ: thông tin về các chất bổ sung dinh d ưỡng có l ợi b ắt đ ầu đ ược truyền bá rộng rãi (vì mỗi người bạn của ông lại có nhiều người bạn khác và b ạn c ủa b ạn c ủa b ạn là vô hạn). Doanh thu bán hàng của công ty tăng vượt quá sức t ưởng t ượng, m ọi ng ười đ ề ngh ị g ặp ông để tham khảo về thông tin sản phẩm mới này. Từ đó ngành KDTM bắt đầu ra đời. Năm 1934 ông Karl Renborg sáng l ập ra công ty "Vitamins California" và nhờ hệ thống bán hàng kiểu m ới này, khi người tiêu dùng cũng tr ở thành người truyền bá sản phẩm (Distributor-Nhà phân phối độc lập), công ty của ông đã nhanh chóng đạt doanh số 7 triệu USD mà không hề mất một đồng quảng cáo nào. S ự đ ộc đáo ở ch ỗ nh ờ ti ết ki ệm được quảng cáo và các khâu trung gian (đại lý bán buôn, bán l ẻ, kho bãi.) nên nh ững ng ười tham gia vào hệ thống của ông có thể nhận được thù lao rất cao. Cuối năm 1939 đầu 1940 ông Renborg đổi tên công ty mình thành công ty "Nutrilite Products" theo tên sản phẩm và vẫn giữ nguyên phương pháp tiêu thụ. Những công tác viên c ủa ông t ự tìm người mới, chỉ cho người mới đầy đủ thông tin về sản phẩm và dạy cho người m ới ph ương pháp xây dựng mạng lưới bắt đầu từ những người quen của mình. Công ty đảm bảo cho t ất c ả nhà phân phối độc lập có đủ sản phẩm và nhận hoa hồng không ch ỉ l ượng s ản ph ẩm h ọ bán ra mà còn tr ả hoa hồng cho lương sản phẩm được bán ra của những người do họ trực tiếp tìm ra. Những người tham gia mạng lưới của công ty nhận được sự giúp đỡ hướng dẫn t ận tình của người bảo trợ. Phương pháp tiêu thụ của ông Renborg chính là kh ởi đi ểm c ủa kinh doanh theo
 3. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn mạng (Muti-level Maketing), ở đây ông chỉ mới áp dụng một tầng, và trong nhi ều tài li ệu thì năm 1940 được xem như là năm khởi đầu của KDTM và ông Renborg là ông tổ của ngành này. Lịch sử tiếp theo của KDTM gắn liền với tên tuổi c ủa hai c ộng tác viên c ủa "Nutrilite Products" là Rich De Vos và Jey Van Andel. Sau m ột th ời gian làm vi ệc có hi ệu qu ả v ới công ty "Nutrilite Products" hai ông đã nhận thấy sức mạnh rất lớn c ủa Muti-level Maketing và đã sáng l ập ra công ty riêng của mình là "American Way Corporation", vi ết t ắt là Amway và hi ện nay Amway đã trở thành một công ty hàng đầu thế giới về KDTM với chi nhánh trên 125 nước trên toàn thế giới. Cuối thập niên 60, nhờ nỗ lực của ông Glen Terner-m ột người đã h ướng d ẫn nhi ều nh ững kỹ năng làm việc mới vào kinh doanh mạng, KDTM đã mang bản ch ất m ới. Ông nh ận th ấy rõ vai trò của thành đạt cá nhân trong cuộc sống con người. Ông ch ỉ cho m ọi người th ấy nh ững chân tr ời mới trong cuộc sống và khẳng định rằng m ỗi người đều có ti ềm năng l ớn lao đ ể đ ạt đ ược m ọi mục đích. Ông thành lập công ty và dạy cho m ọi người k ỹ năng thành đ ạt, giúp cho m ọi ng ười khai thác khả năng tiềm ẩn rất lớn trong mỗi con người. Rất nhi ều người nh ờ áp d ụng ch ương trình huấn luyện của ông đã tìm thấy và đánh thức được những bản chất tốt đẹp nhất và đạt nhiều thành quả lớn. Chương trình huấn luyện của ông vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay. Vào những năm đầu của thập niên 70, KDTM bắt đầu bị sự phản đối mãnh li ệt. Năm 1975 trong hội đồng liên bang Hoa Kỳ có những nhân vật phản đối KDTM và đồng nghĩa KDTM với hình tháp ảo là hình thức lừa đảo đang bị cấm ở Hoa Kỳ. Đây là đòn đánh đầu tiên c ủa chính ph ủ vào KDTM. Bắt đầu cuộc chiến dũng cảm của các công ty KDTM để khẳng định chân lý, tính đúng đắn của mình. Công ty Amway đứng mũi chịu sào, suốt b ốn năm li ền h ầu tòa t ừ năm 1975-1979. Cu ối năm 1979 toà án thương mại liên bang hoa kỳ công nhận ph ương pháp kinh doanh c ủa Amway không phải là hình tháp ảo và được chấp nhận về mặt luật pháp. Từ đó Bộ luật đầu tiên về KDTM đã ra đời tại Mỹ. Ông Richard Poe, phóng viên của báo Success - một tờ báo rất n ổi ti ếng tại Mỹ- Trong cu ốn: "Làn sóng thứ ba-Kỷ nguyên của KDTM" đã chia KDTM ra làm ba thời kỳ. Làn sóng thứ nhất (Thời kỳ thứ nhất) là thời kỳ bắt đầu hình thành c ủa ngành KDTM: t ừ 1940 cho đến năm 1979 chỉ có khoảng 30 công ty KDTM ra đời tại Mỹ. Làn sóng thứ II (Thời kỳ thư hai): từ 1979 - 1990 là th ời kỳ bùng n ổ c ủa KDTM. M ỗi đêm ngủ dậy chúng ta có thể thấy hàng trăm công ty KDTM bố cáo thành lập v ới đ ủ lo ại s ản ph ẩm và sơ đồ kinh doanh. Đây là thời kỳ phát triển và chọn lọc tự nhiên. Làn sóng thứ III (Thời kỳ thứ ba): từ 1990 trở đi, nhờ tiến bộ của công nghệ thông tin truyền thông, KDTM đã mang màu sắc mới. Các nhà phân ph ối đ ộc l ập có th ể đ ơn gi ản hóa công vi ệc c ủa mình nhờ vào điện thoại, điện đàm, hội thảo vô tuyến, internet và nhi ều ph ương ti ện khác. N ếu như ở làn sóng thứ II, những nhà phân phối độc lập giỏi phải là nhà hùng biện và họ phải đi lại như con thoi đến các mạng lưới thì ở làn sóng thứ III, b ất c ứ ai cũng có th ể s ử d ụng th ời gi ờ nhàn r ỗi của mình để tham gia KDTM. Hàng ngàn công ty đã áp dụng KDTM đ ể truyền bá s ản ph ẩm c ủa mình. Các công ty áp dụng phương pháp bán hàng truyền thống như Ford, Colgate, Canon, Coca-cola và nhiều công ty nổi tiếng khác đã bắt đầu áp dụng phương pháp KDTM đ ể phân ph ối nh ững m ặt hàng độc đáo của mình. Một số thống kê vào 1998 (Tổng hợp từ các tạp chí kinh tế thế giới ): • Trên thế giới có hơn 30.000 công ty KDTM, trong đó có 5.000 công ty lớn. Doanh số toàn ngành KDTM đạt hơn 400 tỷ USD. • Tốc độ tăng hàng năm từ 20% - 30% • Mỹ: hiện Có 2.000 công ty hoạt động và cứ 10 gia đình có 1 người làm KDTM chiếm khoảng 15% dân số, có 500.000 người trở thành triệu phú nhờ KDTM. • NHẬT: 90% hàng hoá & Dvụ theo KDTM, có 2,5 triệu Nhà Phân Phối đạt Doanh thu 30 tỷ
 4. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn USD. • ĐÀI LOAN: Cứ 12 người có 1 người làm KDTM. • MALAISIA: Có hơn 1 triệu NPP đạt Doanh thu 1tỷ USD. • ÚC: Doanh thu từ KDTM đạt 1,5 tỷ USD. • ĐỨC, PHÁP, Ý: mỗi nước đạt trên 2 tỷ USD. • ANH: Doanh thu đạt trên 1 tỷ USD. • NGA: Có trên 100 Cty KDTM với hơn 2 triệu NPP. • VIỆT NAM: Tại thời điểm hiện nay có khoảng 20 Cty KDTM và trên 100.000 NPP • Mỗi ngày trên thế giới có 60.000 người tham gia KDTM. Cũng theo thống kê thì cứ 100 người đang là tri ệu phú trên th ế gi ới thì có đ ến 40 ng ười xu ất phát theo ngành KDTM và trong thế kỷ 21 này thì 70% hàng hóa và d ịch v ụ s ẽ phát tri ển theo phương thức kinh doanh này. Tại sao hệ thống mạng lưới tiêu thụ có thể phát triển thành công ở các n ước trên th ế gi ới trên 60 năm qua? Đó chính là nhờ vào việc vận dụng 2 nguyên lý sau: • NGUYÊN LÝ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI Nguyên lý thứ nhất gọi là nguyên lý chia sẻ (truyền khẩu): và để quý vị hiểu rõ, chúng tôi xin đưa ra ví dụ sau đây. Vào một ngày đẹp trời nào đó, vô tình bạn ghé vào một cửa tiệm bán quần áo, tiệm được trang trí gọn gàng, nhân viên bán hàng xinh đẹp và đặc bi ệt rất ni ềm n ở chu đáo. Sau khi giúp b ạn thử quần áo đến 50 lần mà vẫn tươi cười vui vẻ. Cuối cùng bạn cũng l ựa ch ọn đ ược b ộ qu ần áo vừa ý, chất liệu vải rất tốt, màu sắc rất đẹp, thế nhưng thật ngạc nhiên vì giá c ả cũng r ất r ẻ. B ạn cảm thấy rất hài lòng với bộ quần áo mới mua đó. Rồi khi về nhà b ạn nói chuyện l ại cho b ạn bè, đồng nghiệp và những người thân trong gia đình, và nh ư v ậy là bạn đã vô tình qu ảng cáo cho c ửa hàng đó. Đến một ngày nào đó, bạn bè, đồng nghiệp và người thân c ủa bạn cũng có nhu c ầu và h ọ tìm đến cửa hàng này. Kết quả là họ cũng rất hài lòng và rồi lại giới thiệu đến những người khác. Đó chính là tâm lý chung của mỗi con người chúng ta. Khi chúng ta dùng m ột s ản ph ẩm hay một dịch vụ nào tốt mà chúng ta cảm thấy hài lòng, chúng ta thường có thói quen k ể l ại, chia s ẻ l ại, truyền miệng lại cho những người bạn, đồng nghiệp và gia đình chúng ta. Đó được gọi là nguyên lý chia sẻ. Nguyên lý thứ hai gọi là nguyên lý phát triển theo cấp số nhân (Bội tăng): Tăng theo cấp số nhân là như thế nào, có một câu chuyện kể như thế này: Ngày xưa ở nước Ấn Độ có một ông vua rất thích chơi c ờ. M ột hôm có m ột ng ười nông dân phát minh ra một cách chơi cờ mới mà ngày nay được gọi là c ờ vua, ông ta li ền mang đ ến dâng cho Quốc Vương. Quốc Vương rất hài lòng và nói rằng: "Nhà ngươi muốn ta ban th ưởng gì". Người nông dân đáp rằng: "Thần không ước muốn gì cao xa, chỉ xin Quốc Vương đ ặt lên ô bàn c ờ th ứ nhất 1 hạt gạo, ô thứ hai 2 hạt gạo, ô thứ ba 4 hạt và c ứ th ế, m ỗi ô sau s ố h ạt g ạo đ ược đ ặt g ấp đôi ô trước. Khi đặt đầy 64 ô cờ là hạ thần mãn nguyện vô cùng". Vừa nghe xong Qu ốc V ương liền cười lên và gật đầu đồng ý. Thế nhưng rồi khi đem ra th ực thi thì Qu ốc V ương n ọ đã ph ải vét kho đến hạt gạo cuối cùng rồi mà vẫn không trả đủ cho người nông dân ấy. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy được uy lực mạnh mẽ của c ấp số nhân. Nó đã tập trung được sức mạnh của nhiều người trong khoảng thời gian ngắn nhất để t ạo nên m ột hi ệu qu ả nhanh nhất.
 5. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn Đối với công việc phát triển mạng lưới cũng vậy, thời điểm ban đầu rất chậm vì b ạn ph ải tuyển chọn từng người một cho đến khi có được người thật sự thích thú v ới công vi ệc giống như bạn. Khi bạn tìm được 2 người tích cực thì từ 2 người này s ẽ phát tri ển thành 4 người, và 4 người thành 8 người. Công việc thật chậm chạp và chán n ản. Th ế nhưng khi bạn đã có 500 người trong mạng lưới thì từ 500 thành 1000 và t ừ 1000 thành 2000 r ất là nhanh. SO SÁNH KINH DOANH TRUYỀN THỐNG (KDTT) VÀ KINH DOANH THEO MẠNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LƯU THÔNG QUA HỆ THỐNG KDTT Tc: Quảng Cáo + Các Khâu Trung Gian Chiếm 70% - 80% Giá Thành Sản Phẩm ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Tc: Quảng Cáo + Các Khâu Trung Gian Chiếm 70% - 80% Giá Thành Sản Phẩm ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LƯU THÔNG QUA HỆ THỐNG KDTM hình thức kinh doanh truyền thống thì bất kỳ sản phẩm nào nó cũng đ ược xu ất x ưởng t ừ m ột nhà máy. Ví dụ đối với những sản phẩm nhập khẩu thì nó sẽ được nhập v ề b ởi m ột công ty nh ập khẩu, từ đó được phân phối đến các đại lý khu vực - Đ ại lý bán s ỉ - r ồi đ ến các c ửa hàng bán l ẻ. Chúng ta là người tiêu dùng đơn thuần, chúng ta sẽ mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng bán lẻ. Để kiếm được lợi nhuận thì các nhà kinh doanh thường tăng giá ở các khâu trung gian. Thông thường các khâu này chiếm từ 30% - 40% giá bán ra của một sản phẩm. Bên c ạnh đó người tiêu dùng còn phải gánh chịu một khoản chi phí khác nữa, đó là chi phí dành cho qu ảng cáo, ti ếp th ị, tuyên truyền và khuyến mãi. Khoản chi phí này cũng rất đáng kể, thường chi ếm kho ảng 40% giá bán ra của một sản phẩm. Ví dụ như chi phí quảng cáo trên Tivi vào giờ cao đi ểm với kho ảng thời gian 30 giây là 21 tri ệu đồng. Mà theo các nhà tâm lý thì một mẫu quảng cáo muốn tạo đ ược ấn t ượng n ơi ng ười xem thì thường xuyên phải được quảng cáo từ 4 - 10 lần trong 1 ngày và kéo dài liên t ục trong nhi ều tháng. Như vậy chi phí cho quảng cáo rất lớn cộng với việc tăng giá ở m ỗi khâu trung gian đã đ ẩy giá thành tăng lên từ 70-80%, trong khi giá thành sản xuất ra m ột s ản ph ẩm t ại nhà máy th ường ch ỉ
 6. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn chiếm từ 20-30% mà thôi, nhưng Người tiêu dùng chúng ta luôn phải mua v ới 100% giá thành, nên dù muốn hay không cũng vẫn phải gánh chịu khoản chi phí này. Xin đưa ra một ví dụ cụ thể: 1 chai nước ngọt sản xuất ra tại nhà máy, giá thành s ản xu ất th ực chất chỉ có 400đ, nhưng tại các tiệm ăn hoặc các tiệm tạp hóa chúng ta vẫn phải trả với giá từ 2000 - 3000đ tuỳ theo mỗi nơi. Tại sao lại có sự chênh l ệch nh ư v ậy. Đó chính là do chi phí qu ảng cáo cộng với việc tăng giá ở các khâu trung gian đã đẩy giá lên. Còn hình th ức kinh doanh theo m ạng là sao? Thì sản phẩm cũng được xuất xưởng từ một nhà máy, sau đó được phân phối bởi m ột công ty tiêu thụ. Từ công ty này hàng hóa sẽ được phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng không qua bất cứ một chi phí quảng cáo hay một khâu trung gian nào cả. Chúng ta là người tiêu dùng đơn thuần, ngoài việc có được một sản phẩm tốt để bảo vệ và nâng cao sức kh ỏe cho người thân và gia đình, chúng ta thì chúng ta còn có 1 quyền gọi là quyền kinh doanh. Công việc kinh doanh c ủa chúng ta cũng r ất là đơn giản, sau khi dùng sản phẩm, cảm nhận thấy sản phẩm thực sự tốt và ch ất l ượng thì chúng ta chia sẻ lại cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm c ủa chúng ta. Nh ững ng ười ch ịu đi chia sẻ như vậy gọi là Nhà Phân Phối Và những người này cũng có m ối quan hệ c ủa họ, h ọ lại ti ếp tục chia sẻ cho người thân, bạn bè, đồng nghi ệp và hàng xóm c ủa h ọ, và vô hình chung m ột h ệ thống mạng lưới tiêu thụ đã được hình thành. Công ty sẽ ti ết ki ệm từ nh ững khâu qu ảng cáo và những khâu trung gian này gởi lại cho những người tham gia gi ới thi ệu b ằng hình th ức ph ần trăm (%) hoa hồng. ƯU ĐIỂM CỦA NGÀNH NGHỀ M.L.M (Còn gọi là Kinh doanh theo mạng): Theo Luật gia Trương Trọng Tài và Thạc sĩ Nguyễn Hoài Phương : Đây là 1 mô hình kinh doanh hiện đại , khoa học, đại chúng hóa nhưng rất mới ở VN. Nó hoàn toàn hợp tình , hợp lý, h ợp pháp, hợp lòng dân trong thời kỳ đổi mới, hòa nhập với cộng đồng quốc tế, trước m ắt là chuẩn b ị gia nhập WTO của nước ta . A) Đối với các Công ty kinh doanh M.L.M : 1/ Loại bỏ các khâu trung gian, tiết kiệm chi phí quảng cáo khổng lồ. Không phải bỏ tiền ra quảng cáo trước. (Các Công ty kinh doanh kiểu truyền thống phải CHI KHỐNG tr ước ti ền qu ảng cáo, sau đó mới lấy lại thông qua việc thu tiền hàng về sau) 2/ Chi phí tiết kiệm được chủ yếu tập trung cho việc nghiên c ứu nâng cao chất lượng sản phẩm nên sản phẩm mang tính ưu việt cao: độc đáo, độc quyền, chất lượng cực tốt để hướng đến thuyết phục và làm hài lòng người tiêu dùng 100%. Bởi vì c ơ sở ngành ngh ề này là: NIỀM TIN VỀ SẢN PHẨM được lan truyền từ người này sang người khác. Sản phẩm phải cực kỳ tốt thì qui trình này mới diễn ra, kinh doanh mới phát triển. 3/ Chống được hiện tượng hàng gian, hàng gi ả vì sản phẩm được phân phối trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng. 4/ Tạo ra 1 lực lượng tiếp thị, tư vấn, đội ngũ bán hàng kh ổng l ồ rộng khắp mọi nơi trên thế giới một cách nhanh chóng và ổn định bền lâu. Nhiều Công ty doanh số vẫn tăng tr ưởng dù trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn khu vực. 5/ Tạo ra 1 ý tướng sống rất nhân bản “ KHỎE, ĐẸP, GIÀU VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG, ĐỒNG ĐỘI, TIỀN TÀI, BẠN BÈ, THỜI GIAN, TỰ DO … “ ; Điều mà Ngành kinh doanh truyền thống rất khó đạt được . 6/ Đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận và được bảo vệ công bằng bởi luật pháp và các hiệp hội ngành nghề M.L.M. quốc tế và trong nước.
 7. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn B) Đối với xã hội và đất nước : 1/ Xã hội tiết kiệm được chi phí rất lớn dành cho quảng cáo, khuy ến mãi . Những chi phí khổng lồ này đối với người dân và xã hội là VÔ ÍCH xét về 1 m ặt nào đó. T ự nhiên xã h ội ph ải t ốn 1 số tiền rất lớn cho 1 panô to đùng, thậm chí mất vẻ mỹ quan thành ph ố ch ỉ v ới m ục đích nh ắc người tiêu dùng nhớ đến 1 sản phẩm nào đó! 2/ Tăng khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp , thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển nhanh hơn. 3/ Huy động được nguồn vốn và sức lao động nhàn rỗi hoặc dư thừa trong nhân dân. Góp phần thực hiện chương trình XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO c ủa nhà n ước và toàn dân. Gi ải quy ết vi ệc làm cho nhiều người lao động, đặc biệt những người trên 45 tuổi ( Các Công ty truyền th ống ch ỉ tuy ển người từ 20 ~ 45 tuổi ) và những người không có điều ki ện xin vi ệc làm do trình đ ộ, tay ngh ề ho ặc sức khỏe… 4/ Kích thích tiêu dùng, tăng th ị ph ần kinh doanh , góp phần nâng cao mặt bằng mức sống xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. 5/ Đóng góp, tăng cường đáng kể ngân sách nhà n ước, tăng phúc l ợi xã h ội . Điển hình một số công ty các năm qua đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng (theo báo Tuổi trẻ và Thanh niên) qua các loại thuế nhập khẩu, thuế doanh thu, thu ế môn bài, thu ế l ợi t ức doanh nghi ệp, thuế thu nhập của các nhà phân phối… và tài trợ các chương trình nhân đ ạo vì ng ười nghèo, vì h ọc sinh bất hạnh, vì người già cô đơn... 6/ Hơn thế nữa, Việt Nam ta thể hiện ý chí , tinh thần cùng tất cả các n ước hội nhập thật sự về mọi mặt, trước mắt là gia nhập WTO . Toàn dân mạnh dạn đi lên, dám nghĩ, dám làm, dám h ọc hỏi, chỉnh sửa để HOÀN THIỆN hơn các quốc gia khác trong khu vực và cả thế giới. Về ngành nghề M.L.M. biết đâu Việt Nam ta sẽ làm tốt, qua mặt cả các nước đàn anh ch ỉ m ột th ời gian ngắn ! C) Đối với người dân và người tiêu dùng : 1/ Có nhiều sự lựa chọn và nhiều cơ hội hơn được sử dụng hàng chất lượng cao với giá phải chăng. Có thêm QUYỀN ĐƯỢC KINH DOANH, thêm ý tưởng kinh doanh sáng tạo. (trong kinh doanh truyền thống, người tiêu dùng chỉ có quyền sở hữu và sử d ụng hàng ch ứ không có quy ền kinh doanh) 2/ Đây là 1 ngành nghề làm thêm ngoài công việc chính, 1 phương tiện dễ dàng hơn để phấn đấu thành công trong cuộc đời đầy giông tố này! Người lớn tuổi có cảm giác vẫn còn khả năng lao động giúp ích cho xã hội. Tăng khả năng và nguồn thu nhập phụ nhưng khá đáng kể cho người dân. Khơi dậy tinh thần làm giàu, cải thiện chất lượng cuộc sống . 3/ Phát huy lòng yêu thương, tinh thần đồng đội hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng vươn tới thành công. 4/ Tăng cường ý thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh hơn trị b ệnh , giảm tải cho bệnh viện và các cơ sở y tế. Góp phần đẩy mạnh công tác CHĂM SÓC S ỨC KHỎE BAN Đ ẦU, ý thức dinh dưỡng hợp lý ngay trong gia đình. 5/ Là môi trường rèn luyện ý chí và nghị lực vươn lên thành công trong cuộc sống đầy rủi ro. Qua đó đào tạo ra một lớp người ưu tú cho xã hội. 6/ Tóm lại ngành nghề này mang TÍNH NHÂN BẢN RẤT CAO : ít vốn, không cần trình độ, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ, không phân bi ệt giàu nghèo, giai c ấp, nghề nghiệp, hoàn toàn tự do, chỉ cần thời gian rảnh, chỉ cần có lòng tốt vị tha, yêu th ương người,
 8. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn quan tâm người khác, có tinh thần đồng đội yêu thương hỗ trợ nhau, có quan hệ r ộng, tin yêu sản phẩm (bằng cách tự sử dụng hoặc theo dõi đánh giá qua người thân), luôn có ý muốn chia xẻ thông tin cho người khác và đặc biệt nhất là nghề này không có tuổi về hưu, được thừa k ế cho con cháu, hoàn toàn không có rủi ro, chỉ có thành công (nhanh hay chậm) hoặc bỏ cuộc chứ không hề có thất bại! Một khi đã đạt đến thành công thì khả năng thu nhập r ất cao và r ất ổn đ ịnh lâu dài cho gia đình, thậm chí thừa kế cho thế hệ mai sau ! SO SÁNH KINH DOANH TRUYỀN THỐNG VÀ KINH DOANH THEO MẠNG TIÊU CHÍ KINH DOANH KINH DOANH SO SÁNH TRUYỀN THỐNG THEO MẠNG VỐN Rất lớn Rất ít NGÀNH NGHỀ Cần có bằng cấp Không đòi hỏi bằng cấp hoặc nghiệp vụ MẶT HÀNG Đa dạng và dễ bão Độc đáo, chất lượng tốt , độc quyền, hòa dễ sử dụng LỢI NHUẬN Rất thấp Rất cao THỜI GIAN Gò bó Tự do CẠNH TRANH Khắc nghiệt Không có, rất ít TÌNH CẢM Mất mát Giàu có bạn bè KINH NGHIỆM Không phổ biến Luôn chia sẻ RỦI RO Rất lớn Không có Hiện nay ở nhiều nước, luật về KDTM đã ra đời nhằm bảo vệ quyền l ợi chính đáng c ủa các nhà phân phối độc lập và ngăn chặn các hình tháp ảo. Các trường đại học lớn đều có khoa KDTM, hàng vạn cuốn sách về KDTM đã ra đời để giúp các nhà phân phối độc lập n ắm b ắt đ ược ph ương pháp làm việc. Cũng theo ông Richard Poe trong cuốn "Làn sóng th ứ ba-Kỷ nguyên m ới trong KDTM" thì dù bạn có tin hoặc có theo hay không, KDTM vẫn là một xu thế kinh doanh t ất yếu trong th ời gian tới. Bạn có thể tìm hiểu thêm về KDTM trên trang Web: www.mlm.com hoặc tìm hiểu về luật KDTM trên trang Web: www.mlmlaw.com Để phân biệt được đâu là công ty KDTM thật còn đâu là hình tháp ảo
 9. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn PHÂN BIỆT GIỮA KINH DOANH THEO MẠNG VÀ HÌNH THÁP ẢO .KDTM ngày càng phát triển rộng rãi, được nhiều người ngưỡng m ộ đồng thời cũng không ít ng ười phản đối. Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến nghi ngờ ho ặc phản đ ối chính là s ự l ẫn lộn giữa KDTM, dạng kinh doanh hợp pháp với hình tháp ảo là dạng lừa đảo đang b ị c ấm ở t ất c ả các nước trên thế giới. Cả hai kiểu đều sử dụng sức mạnh của cấp số nhân, nghĩa là m ạng l ưới càng về sau càng rộng ra. Cả hai đều có dòng tiền từ dưới lên và dòng giá trị khác từ trên xuống . Điểm khác nhau cơ bản chính là ở chỗ này. Nếu như trong KDTM, giá trị đi xuống là sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng cao, mang lại giá tr ị đích th ực t ương x ứng v ới đ ồng ti ền b ỏ ra thì trong hình tháp ảo, giá trị đi xuống là một giá trị ảo chỉ có giá trị tạm thời trong n ội b ộ hình tháp ho ặc không có giá trị gì, cũng có thể là một giá trị có tác d ụng nh ỏ h ơn, không t ương x ứng v ới đ ồng ti ền bỏ ra. Trong hình tháp ảo, mọi người tham gia chỉ m ục đích có mã số ho ạt đ ộng, gi ới thi ệu ng ười khác mà không quan tâm đến sản phẩm có hi ệu quả hay không. Chính vì th ế thu nh ập c ủa ng ười vào trước chỉ có thể dựa trên đóng góp của người vào sau. Đây là hình th ức l ừa ng ười lân c ận và đến một lúc nào đó thì tan vỡ Trong KDTM, người ta thường nói nhiều về luân lý, nhân cách, ý chí. còn trong hình tháp ảo ng ười ta thường đưa ra những lời hứa hẹn làm giàu nhanh và dễ dàng. Có nhi ều công ty l ợi d ụng hình thức KDTM để che đậy hình tháp ảo của mình một cách tinh vi, ở đây chúng ta cần tỉnh táo để phân biệt giữa thật và giả. Trước khi bắt tay tham gia vào một công ty KDTM nào, đ ể phân bi ệt gi ữa công ty KDTM thật và công ty ảo bạn cần phải xem xét những khía cạnh sau: 1a. Đóng góp bắt buộc ngay lần đầu tiên vào công ty là bao nhiêu? Nếu cao hơn 2 triệu đồng thì bạn phải cẩn thận. Tuy nhiên có nhiều công ty kinh doanh những mặt hàng cao như hàng điện tử, bảo hiểm. khi đó cần xem xét tiếp khía cạnh thứ hai. 1b. Bạn sẽ nhận được hàng có giá trị như thế nào từ số tiền bạn bỏ ra? Nếu bỏ tiền ra chỉ để được tham gia vào công việc mặc dù sản phẩm có giá trị rất thấp, không tương xứng với đồng tiền bỏ ra thì đó là hình tháp ảo. Nếu hàng bạn nhận được không thể bán được ra thị trường thì đó không phải là hàng đúng nghĩa và bạn bị rơi vào hình tháp ảo. 1c. Bạn bán được hàng của mình trên thị trường với giá bao nhiêu? Nếu bạn mua hàng để tham gia vào công ty KDTM sau đó đem hàng đó bán ra thị trường nhưng thị trường chỉ chấp nhận với giá thấp hơn giá mua sỉ tại công ty, tức là bạn không thể thu lại được số tiền bạn đã bỏ ra thì có nghĩa bạn đang tham gia vào công ty hình tháp ảo. 1d. Có ai tham gia mạng lưới ch ỉ để sử dụng hàng, không v ới m ục đích kinh doanh không? Nếu có thì đó là việc bình thường, còn nếu mạng lưới toàn những người mua hàng không v ới m ục đích sử dụng thật sự mà chỉ để lĩnh hoa hồng thì đó là hình tháp ảo. 1e. Tiền hoa hồng lấy từ đâu ra? Đây là câu hỏi rất quan trọng. Tiền hoa hồng chỉ có thể có khi hàng được bán đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng, lúc mà người tiêu dùng bỏ tiền ra để mua sản phẩm tương xứng với đồng tiền của họ. Nếu khác đi thì đó là hình tháp ảo. 1f. Tính dân chủ trong doanh nghiệp? Trong chính sách hoa hồng phải nói lên được việc bạn vào sau vẫn có thể có thu nhập cao hơn người vào trước nếu bạn cố gắng và nỗ lực nhiều hơn, ngược lại thì đó là hình tháp ảo. Có những sơ đồ mà người vào trước mời gọi người khác tham gia, khi mạng lưới phát triển ra, sau đó không cần làm gì cả nhưng hàng tháng vẫn được nhận hoa hồng, đó chính là những công ty kinh doanh ảo.
 10. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn KINH DOANH THEO MẠNG TẠI VIỆT NAM : Hiện nay tại thị trường Việt Nam đang có một số công ty kinh doanh mạng đang hoạt động như: • Thiên Ngọc: Phân phối máy điện từ, nồi áp suất… http://thngocminhuy.com ( nhấn phím ctrl + kích chuột nếu máy bạn nối mạng) của Đài Loan • Ánh Sáng : phân phối thực phẩm của Trung Quốc và bếp điện từ của Đài Loan • Vision: phân phối thực phẩm dinh dưỡng của Pháp • Simi: phát triển học viên Anh ngữ • Fimex: phân phối các sản phẩm tiêu dùng của Trung Quốc • Lý khoa: phân phối nước đông trùng thảo dược của Trung quốc • Hà khoa: phân phối bếp điện từ và máy nghiền đậu của trung quốc • Việt AM: phân phối máy Ion của Việt Nam • Oriflame: phân phối mỹ phẩm của Thụy điển • Lô Hội: phân phối sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng và mỹ phẩm của Mỹ • Khang Phú Đạt: Phân phối máy sóng điện từ của Trung Quốc. • TAHITIAN NONI : LỰA CHỌN CÔNG TY Hiện nay tham gia vào KDTM là hoàn toàn đúng đắn và rất là thuận lợi tuy nhiên t ại th ời điểm này có khoảng 20 công ty KDTM đang hoạt động tại Vi ệt Nam Th ời gian t ới s ẽ là th ời gian bùng nổ của ngành kinh doanh này và chắc chắn sẽ có thêm hàng trăm công ty phân ph ối các lo ại sản phẩm và dịch vụ bước chân vào thị trường Việt Nam. Chính vì vậy lựa chọn đúng công ty để tham gia là điều quan trọng nhất, nếu chọn sai, tham gia vào những công ty kinh doanh m ạng l ưới ảo thì không những bạn sẽ mất thời gian, công sức, ti ền bạc và cả uy tín c ủa mình n ữa, và theo kinh nghiệm của tôi thì ở những công ty này bạn càng làm gi ỏi, càng c ố gắng bao nhiêu thì càng phải lãnh hậu quả nặng nề bấy nhiêu. Tới đây khi luật kinh doanh theo mạng được chấp thuận ở Việt Nam gi ống như ở nhi ều n ước trên thế giới thì sẽ có rất nhiều các công ty KDTM trên thế gi ới v ới đ ủ các lo ại s ản ph ẩm, d ịch v ụ bước chân vào thị trường Việt nam, Vậy làm sao để lựa chọn đúng công ty có sức phát triển mạnh? Tuy nhiên, nếu bạn muốn thành công trong ngành kinh doanh này thì bạn chỉ nên ch ọn l ựa 1 công ty để tập trung tâm sức vào, không nên cứ thấy công ty nào m ới m ở ra là lao vào ngay
 11. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn vì cứ nghĩ rằng: bạn sẽ được hưởng lợi lớn nhất vì là người đi đầu. Thế nhưng vì bạn chạy lang thang từ công ty này đến công ty khác b ạn s ẽ không thành công và đ ến một lúc nào đó thì chẳng ai thèm nghe và tin bạn nữa. Dưới đây là một vòng tròn mà theo quan niệm của người Á đông thì vòng tròn tượng trưng cho sự hòan hảo và bền vững. Vòng tròn được chia làm 3 phần là lịch sử của công ty - chính sách và tính ưu việt của sản phẩm. Do đó để chọn lựa một công ty kinh doanh m ạng nào thì nhất thi ết b ạn nên theo đúng nh ững yêu cầu tối thiểu dưới đây: Về lịch sử công ty: 1 - Công ty được chọn lựa phải có thâm niên hoạt động trên thế giới tối thiểu từ 10 năm trở lên 2 - Công ty được chọn (hoặc đối tác sản xuất) nên có cơ sở vật chất đầy đủ: có nhà máy sản xuất ra sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất hiện đại, có viện nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm. 3 - Pháp lý công ty và pháp lý sản phẩm thật đầy đủ Nếu bạn lao vào những công ty mà chưa được nhà n ước cho phép thì r ất nguy hi ểm, vì v ậy công ty bạn chọn nhất thiết phải có giấy phép thành lập và gi ấy đăng ký kinh doanh đ ầy đ ủ, ngoài ra s ản phẩm mà công ty phân phối cũng phải có giấy phép lưu hành của nhà nước cho phép. Về chính sách hoa hồng: 1. Người tham gia không bắt buộc phải bỏ ngay một lần một số tiền lớn. Bạn không nên tham gia vào những công ty mà khi vào bắt buộc phải bỏ ngay một số tiền là 5 triệu hay 10 triệu để mua sản phẩm. Nên chọn những công ty mà bạn có điều kiện được học tập, được đào tạo thật kỹ về sản phẩm rồi mới quyết định mua sử dụng. 2. Công ty lựa chọn phải có mạng lưới Quốc tế. Bạn nên chọn những công ty phải có tầm nhìn Quốc tế tức là hoạt động trên toàn thế giới, bạn làm việc tại nước này nhưng vẫn có thể giới thiệu và bảo trợ cho những người khác ở các nước khác tham gia vào công việc này và bạn vẫn được hưởng thu nhập tại đó. 3. Quyền lợi tham gia được chi trả công khai đầy đủ: Nên chọn những công ty phải thật đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, hoa hồng phải được nhận đúng ngày giờ quy định hàng tháng. Có những công ty mà việc chi trả hoa hồng chỉ là những sự hứa hẹn mặc dù bạn thật sự cố gắng làm việc. 4. Chính sách công ty phải cho phép người vào sau nếu làm việc tích cực vẫn có khả năng có thu nhập cao hơn người vào trước. Có những công ty hình tháp ảo mà người vào sau chỉ làm lợi cho những người vào trước, thu nhập của người vào sau nếu có tích cực cũng không cao hơn được người vào trước, thậm chí có công ty
 12. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn mà những người vào trước không cần làm gì nhưng hàng tháng vẫn hưởng hoa hồng. Không làm gì cả mà vẫn có thu nhập thì thật là bất công. 5. Chính sách hoa hồng của công ty ph ải có kh ả năng cho thu nh ập l ớn : Có rất nhiều chuyên gia kinh doanh mạng trên thế giới đã đạt thu nh ập hàng trăm ngàn đô la m ột tháng, tại Việt Nam cũng có công ty với chính sách hoa h ồng có kh ả năng cho thu nh ập hàng trăm triệu một tháng. Tôi khuyên bạn trước khi tham gia vào một công ty kinh doanh m ạng, ngoài nh ững tiêu chuẩn trên ra thì bạn cũng nên hỏi xem tại công ty mà b ạn đang tìm hi ểu có ng ười nào nhi ều tháng liên tục vẫn giữ được mức thu nhập trên trăm triệu một tháng không, n ếu có thì bạn nên ch ọn những công ty như thế. Về sản phẩm: Sản phẩm đánh giá sự tồn tại lâu dài của một công ty kinh doanh theo m ạng do đó ph ải đ ảm bảo những tiêu chuẩn sau: 1. Độc đáo: Tức là trên thị trường không có sản phẩm tương tự làm nhái bắt chước được. 2. Độc quyền: Tức là sản phẩm chỉ bán tại công ty và các chi nhánh công ty, không bán rộng rãi trên thị trường. 3. Dễ sử dụng: chỉ cần hướng dẫn qua là có thể dùng được 4. Chất lượng cực tốt: Do sản phẩm được lan truyền từ người này đến người khác, nếu chất lượng thực sự không tốt thì sẽ không có sức lan truyền. 5. Có thị trường tiêu thụ 100%: Tức là sản phẩm ai cũng có thể dùng được từ người già, người trẻ, người bệnh tật, người khỏe mạnh, thanh thiếu niên, đàn ông, phụ nữ. ai ai cũng phải cần dùng đến nó. 6. Có nhu cầu sử dụng thường xuyên: Tức là không chỉ dùng 1 lần mà chúng ta muốn dùng nó lâu dài để bảo vệ sức khỏe. 7. Giá bán sản phẩm phải được thị trường chấp nhận bằng hoặc cao h ơn giá mua sỉ t ại công ty: Nếu bạn chọn phải công ty kinh doanh mạng mà sản phẩm bán ra thị trường có giá thấp hơn với giá bạn mua tại công ty thì bạn cẩn thận vì có thể rơi vào công ty có mạng lưới ảo mọi người tham gia chỉ là lôi kéo nhau vào và khó có thể tồn tại lâu. Những yêu cầu bắt buộc khác: • Công ty phải có đóng thuế với nhà nước, hàng hóa xuất ra kh ỏi kho ph ải có hoá đ ơn ch ứng từ hợp pháp, Các Nhà phân phối cũng phải đóng thuế thu nhập đầy đủ. Một số công ty tại Việt Nam sau một thời gian tham gia đã tr ốn thu ế rất nhi ều và khi b ị phát hi ện thì đổ bể, Tôi đã thấy một số công ty KDTM mà hàng xu ất kh ỏi kho không h ề có hoá đ ơn mà ch ỉ là phiếu mua hàng hoặc đơn xin mua hàng. Bạn không nên tham gia vào những công ty nh ư th ế, r ất nguy hiểm. • Công ty phải có tổ chức chuyên nghiệp, có ch ương trình đào tạo về ki ến th ức sản ph ẩm và kỹ năng làm việc một cách bài bản, nh ững người dẫn dắt Công ty ph ải gi ỏi v ề kinh doanh mạng. Mạng lưới có tồn tại vững bền hay không chính là nh ờ đào t ạo, những l ớp hu ấn luy ện đ ặc bi ệt do bảo hiểm tổ chức rất là chuyên nghiệp, Bạn nên chọn những công ty KDTM có đ ược những chương trình huấn luyện chuyên nghiệp như vậy. Các Chương trình đào tạo KDTM đều nói rằng: Để thành công trong KDTM bạn phải trả lời 2 câu hỏi: 1. Tại sao tôi lại làm công ty đó? 2. Tôi làm như thế nào để thành công? Câu hỏi đầu tiên sẽ quyết định đến 90% sự thành công của bạn?
 13. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn Dưới đây cũng là những lý do giúp bạn hiểu thật kỹ tại sao bạn nên bắt tay cùng công ty bạn chọn. Bạn hãy xem xét nó dưới góc độ tham khảo: 1. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG:. 2. SẢN PHẨM 3. CHÍNH SÁCH HOA HỒNG 4. ĐIỂM NĂNG ĐỘNG 5. CHẾ ĐỘ HOA HỒNG NHANH VÀ NÉN GỌN 6. CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO CHUẨN TOÀN CẦU 7. CHẾ ĐỘ DU LỊCH 8. THỪA KẾ - CHUYỂN NHƯỢNG Bạn được quyền thừa kế công sức của mình cho thế hệ mai sau hoặc mạng lưới của Bạn được công nhận là tài sản vì vậy được quyền chuyển nhượng lại được. . Để thành công trong KDTM, Bạn không thể không đọc các tài liệu do các chuyên gia nhi ều kinh nghiệm trên thế giới viết ra, vì vậy tài liệu nào là cần thiết nhất đối với những người ch ọn kinh doanh mạng làm sự nghiệp, Hỏi: Kinh doanh theo mạng là gì? Đáp: Nếu chúng ta xem nhà sản xuất là nhà sáng tạo số một bởi vì họ tạo ra của cải, v ật ch ất cho xã hội thì nhà phân phối là nhà sáng tạo số hai bởi vì họ là người giúp l ưu thông dòng c ủa c ải, v ật chất đó. Trong kinh doanh truyền thống, nhà sản xuất xây dựng hình tháp các t ổng đ ại lý, đ ại lý buôn bán lẻ và hỗ trợ rất nhiều cho các chương trình quảng cáo khuyến mãi. Còn trong kinh doanh theo mạng, nhà sản xuất xây dựng hình tháp người tiêu dùng, dựa vào chính sách thưởng đ ể khuyến khích người tiêu dùng tìm kiếm người tiêu dùng khác. Theo đánh giá c ủa các chuyên gia v ề qu ảng cáo, quảng cáo truyền miệng là loại quảng cáo hữu hiệu nhất, kinh doanh theo m ạng s ử d ụng ưu thế này trong việc truyền bá sản phẩm của mình. Hỏi: Bán hàng kiểu truyền miệng nh ư vậy có lẽ ch ỉ thích h ợp v ới các công ty nh ỏ, khi s ố lượng hàng bán không nhiều? Đáp: Tuy bán hàng kiểu "mách cho nhau", truyền miệng nhưng doanh số l ại r ất l ớn ch ứ không nh ỏ như nhiều người tưởng. Chúng ta thử ví dụ: Ban đầu nhà sản xuất tìm cho mình 5 khách hàng, m ỗi khách hàng lại tìm cho mình 5 khách hàng nữa, như vậy là đã có 25 khách hàng ở t ầng 2. M ỗi khách hàng ở tầng 2 tìm thêm 5 khách hàng n ữa thì ở tầng 3 đã có 125 khách hàng, c ứ ti ếp t ục nh ư v ậy đến tầng 4 nhà sản xuất có 625 khách hàng, đến tầng 5 có 3125 khách hàng và đ ến t ầng 6 nhà s ản xuất có 15625 khách hàng. Tổng cộng sau 6 tầng nhà sản xu ất có g ần 20 ngàn khách hàng. Nên nh ớ rằng đây không chỉ là 20 ngàn khách hàng mà còn là 20 ngàn nhà phân ph ối và nhà s ản xu ất không chỉ dừng lại ở 5 khách hàng đầu tiên (tầng 1) mà còn m ở r ộng ra n ữa. M ột công ty bán hàng theo kiểu truyền thống khó mà xây dựng một hệ thống nhà phân phối lớn nh ư v ậy. Doanh thu hàng năm của kinh doanh theo mạng trên thế giới khoảng vài mươi tỷ đô la Mỹ với mức tăng tr ưởng hàng năm khoảng 30%.
 14. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn Hỏi: Dù sao, bán hàng mà không quảng cáo v ẫn không h ấp d ẫn ng ười tiêu dùng. Ai dám tin vào sản phẩm không quảng cáo? Đáp: Chúng ta thử tìm xem đã có ai quảng cáo xe Dream II chưa? Tự bản thân ch ất l ượng hàng hóa là một quảng cáo siêu việt nhất. Người tiêu dùng là quan tòa phán xét có nên dùng s ản ph ẩm nào đó hay không chư không phải quảng cáo. Tuy nhiên, n ếu xét kỹ thì kinh doanh theo m ạng là lo ại hình kinh doanh siêu quảng cáo chứ không phải không có quảng cáo. B ởi vì, các công ty kinh doanh theo mạng sử dụng chính người tiêu dùng làm người quảng cáo và vì vậy để t ồn t ại và phát tri ển đ ược, các công ty kinh doanh theo mạng phải sản xuất những mặt hàng độc đáo và có chất lượng cao. Hỏi: Ai có thể tham gia được vào kinh doanh theo mạng? Đáp: Yêu cầu đầu tiên đó là người tham gia phải đủ 18 tuổi, còn lại ch ỉ là mong muốn . Khi ký hợp đồng kết nối vào mạng lưới Distributor, Bạn chỉ là khách hàng bình th ường c ủa công ty nh ư muôn ngàn khách hàng khác. Khi Bạn xây dựng m ạng lưới khách hàng càng l ớn, B ạn càng g ắn ch ặt hơn với công ty và khi Bạn đã ở đỉnh cao của thành đạt, Bạn có thể trở thành 1 c ổ đông lơn của cty. Việc tham gia vào mạng lưới khách hàng của công ty chỉ đơn gi ản như vậy, đ ơn gi ản nh ư khi Bạn đủ 6 tuổi thì có thể vào học lớp một ở trường phổ thông. Nếu một đ ứa tr ẻ l ớp m ột có th ể m ơ ước thành kỹ sư, bác sĩ hay bất kỳ một ai mà nó muốn thành thì m ột Distributor m ới ký h ợp đ ồng cũng có thể mơ ước mức thành đạt bao nhiêu tùy ý, còn kết quả lại tùy thuộc vào sự phấn đấu của Bạn. Hỏi: Nhưng tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới được tham gia và c ụ th ể s ố ti ền tôi thu đ ược trong kinh doanh mạng là bao nhiêu? Đáp: Có thể nói đầu tư ban đầu không đáng kể, chỉ c ần Bạn ký h ợp đ ồng, mua b ộ tài li ệu đ ầu tiên để có kiến thức và sử dụng một số sản phẩm của công ty là đủ. Nên nhớ là vi ệc B ạn dùng s ản phẩm là đầu tư cho bản thân bạn chứ không phải cho công ty. Còn thu nhập của Bạn hoàn toàn phụ thuộc vào Bạn chứ không phải vào công ty. Trong kinh doanh theo mạng, Bạn là ch ủ doanh nghi ệp của Bạn. Bạn tự xác định thời gian, Bạn tự đặt m ục đích c ủa mình. N ếu B ạn mu ốn ki ếm 50-100 đô la Mỹ một tháng, Bạn tự tính toán thời gian và công sức để có th ể đạt đ ược như v ậy. Còn B ạn muốn kiếm gấp 100 lần như vậy, Bạn cũng sẽ đạt được. Tất cả phụ thuộc vào mục đích mà Bạn tự đặt ra. Hỏi: Như vậy kinh doanh theo mạng không đòi hỏi đầu tư gì nhi ều mà thu nh ập l ại r ất cao. Đây có phải là chiêu thức dụ dỗ người nhẹ dạ không? Đáp: Có một quy luật: muốn có kết quả tương đương, người đầu tư ít tiền thì phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn. Cho nên đầu tư ban đầu trong kinh doanh theo mạng không lớn thì đ ầu t ư bản thân phải rất lớn. Bạn có biết bà Rowling, tác gi ả truyện thiếu nhi n ổi ti ếng Harry Porter không, sẽ không đúng nếu nói bà chỉ tốn tiền giấy m ực thôi mà tr ở thành t ỷ phú đô la. Ở đây kinh doanh theo mạng cho chúng ta một khả năng chứ không ph ải m ột sự h ứa h ẹn. Có m ột lo ại hình l ừa đảo, được gọi là hình tháp ảo, dùng chiêu thức dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin. Đúng h ơn lo ại hình này đánh vào lòng tham của những người chỉ thích làm ít, đầu tư ít mà có ti ền nhi ều. Tho ạt nhìn chúng ta thấy hình tháp ảo có vẻ giống như kinh doanh theo mạng. Họ cũng m ở công ty, cũng bán hàng nhưng là những mặt hàng không có giá trị, bị đội giá lên nhiều l ần. Người tham gia ch ỉ b ỏ ra ít ti ền với hy vọng sau vài tháng có một thu nhập khổng lồ. Chính hình tháp ảo này làm ảnh h ưởng r ất l ớn đến các công ty kinh doanh theo mạng vì sự ngộ nhận của xã hội. Hỏi: Vậy thì làm sao một người mới bắt đầu tham gia phân bi ệt được đâu là kinh doanh theo mạng, đâu là hình tháp ảo? Đáp: Cũng rất may là nhà nước ta đang chuẩn bị ban hành bộ luật về kinh doanh đa c ấp đ ộ (MultiLevel Marketing) để nhận dạng và loại những công ty hình tháp ảo. Còn hi ện t ại chúng ta có thể tự phân biệt kinh doanh theo mạng và hình tháp ảo bằng một số phương pháp như:
 15. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn Sản phẩm: Phải là mặt hàng độc đáo, chất lượng cao, dùng thường xuyên. Th ường khó đánh giá chất lượng sản phẩm nếu chỉ nhìn bề ngoài hoặc dựa vào một số gi ấy chứng nhận ch ất l ượng. Vì vậy người tiêu dùng nên xem xét có ai đã dùng sản phẩm ch ưa, k ết qu ả th ế nào.N ếu c ảm th ấy v ẫn chưa yên tâm thì nên xét thêm những yếu tố khác. Thu nhập: Thu nhập phải bình đẳng giữa người trước và sau. N ếu B ạn c ảm th ấy là ng ười vào trước có lợi hơn người vào sau thì đó là hình tháp ảo. Nếu Bạn không ch ứng minh đ ược ng ười vào sau có thể có thu nhập cao hơn người vào trước nhiều lần thì không nên tham gia. Hỏi: Có lẽ chỉ có những người thất nghiệp mới cần tham gia kinh doanh theo mạng bởi vì h ọ không có tiền nhiều? Đáp: Thậm chí ngược lại. Những người thất nghiệp thường là nh ững người không có kh ả năng làm việc độc lập, họ phải dựa vào ông chủ chịu thuê và vì chưa tìm đ ược ông chủ ch ịu thuê h ọ nên họ bị thất nghiệp. Còn kinh doanh theo mạng đòi hỏi tính độc lập, ý chí vươn lên rất cao c ủa t ừng cá nhân trong hệ thống. Kinh doanh theo mạng giúp cho m ỗi Distributor t ự hoàn thi ện b ản thân trong quá trình phấn đấu để thành đạt. Mặt khác, để tr ở thành khách hàng c ủa công ty kinh doanh theo mạng thì ai cũng tham gia được. Đã có nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa h ọc, doanh nhân. l ại có những công nhân, nông dân, thợ hớt tóc ký hợp đồng đ ể sử d ụng s ản ph ẩm c ủa công ty kinh doanh theo mạng với giá ưu đãi. Nhiều người ban đầu ký h ợp đ ồng ch ỉ đ ơn gi ản là đ ể s ử d ụng s ản phẩm, sau đó họ chợt nhận ra sức mạnh của doanh nghiệp và họ dần dần trở nên chuyên nghiệp. Hỏi: Tôi chỉ muốn xây dựng mạng lưới chứ không muốn dùng sản phẩm có được không? Đáp: Được. Tuy nhiên bạn sẽ chẳng có đồng hoa hồng nào c ả. Vì thu nh ập c ủa B ạn d ựa trên s ự lưu thông hàng hóa chứ không dựa trên sự lôi kéo người khác. Hỏi: Sản phẩm của các công ty kinh doanh theo mạng thường kỳ lạ và giá quá cao? Đáp: Các công ty kinh doanh theo mạng không chọn mặt hàng đại trà mà kinh doanh công ngh ệ cao với chất lượng tuyệt hảo. Ông bà ta nói "tiền nào của nấy" để nhắc nhở chúng ta đừng ham c ủa rẻ. Tuy nhiên giá sản phẩm của các công ty kinh doanh theo m ạng th ường r ẻ h ơn nhi ều do v ới giá s ản phẩm với chất lượng tương tự trong kinh doanh truyền thống do ti ết ki ệm chi phí ở các khâu trung gian. Cũng cần nhắc thêm, Bạn phải cẩn thận với các công ty hình tháp ảo, h ọ ch ỉ bán nh ững s ản phẩm rẻ tiền nhưng đội giá lên thật cao để lấy tiền chi cho những người lôi kéo. Hỏi: Làm sao tôi biết được sản phẩm nào ch ất lượng thật, s ản ph ẩm nào kém nh ưng b ị đ ội giá? Đáp: Chỉ có người sử dụng mới trả lời được giá tiền mua có phù hợp hay không. Có hai cách đ ể Bạn quyết định nên dùng sản phẩm hay không: • Bạn có lòng tin vào người giới thiệu Bạn hoặc trực tiếp tìm hiểu ở những người đã sử d ụng. • Bạn nghiên cứu để hiểu rõ sản phẩm, khi đó Bạn đủ tự tin để dùng thử sản phẩm. Thường rất nhiều người hay quan tâm đến giá cả của sản phẩm, trên thực tế chất lượng và nhu cầu sử dụng sản phẩm quan trọng hơn nhiều. Hỏi: Tại sao các công ty kinh doanh theo mạng không ch ịu phát t ờ b ướm trong đó ghi rõ thành phần, công thức, giấy đăng ký chất lượng. Nh ư vậy dễ thuyết ph ục ng ười tiêu dùng hơn không? Đáp: Bạn thử tưởng tượng, Bạn vừa bước ra khỏi siêu thị, có người phát cho B ạn tờ b ướm v ới đầy đủ nội dung như Bạn vừa nêu và còn khẳng định đây là hàng c ực t ốt, B ạn có ch ạy ngay đ ến địa chỉ ghi trong tờ bướm để mua hàng không? Giả sử trong tờ bướm ghi là số lượng sản phẩm hạn chế, chỉ ưu tiên cho ai đến trước, Bạn có chạy ngay đến đ ể "xí ch ỗ" không? Kinh doanh theo m ạng
 16. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn dựa trên giao tiếp giữa con người với con người. B ạn có th ể m ới g ặp ng ười gi ới thi ệu l ần đ ầu tiên, Bạn có thể chưa hề nghe đến sản phẩm đó, nhưng phong thái nói chuyện, t ư cách và h ưng phấn của người giới thiệu có thể gây cho bạn niềm tin, sự cảm tình và Bạn có th ể đ ồng ý th ử ngay sản phẩm. Những tờ bướm, hướng dẫn. chỉ giúp cho bạn 3% ý th ức còn giao l ưu chính là ở ti ềm thức (chiếm đến 97%), mà giao lưu tiềm thức chỉ có trong giao tiếp gi ữa con người v ới con ng ười, máy móc, kỹ thuật không làm thay được. Hỏi: Nhiều công ty kinh doanh theo mạng bán th ực ph ẩm nh ưng l ại tuyên truy ền v ề tính năng trị bệnh như một loại thuốc. Có phải để lừa đảo người tiêu dùng? Đáp: Tâm lý chung hiện nay của hầu hết mọi người là cái gì trị được bệnh đó phải là thuốc. Tôi kể một câu chuyện sau: Trước đây, các thủy thủ đi xa bờ lâu ngày khi về hay bị căn bệnh được gọi là Scobut. Bệnh này rất nguy hiểm và gây chết người. Năm 1930, m ột nhà hóa h ọc ng ười Hungary tên là Szent Gyorgyi đã dùng dịch chiết từ quả ớt cựa gà hoặc dùng n ước chanh để chữa b ệnh Scobut. Rõ ràng chúng ta không thể gọi ớt hoặc chanh là thuốc đ ược. M ỗi m ột lo ại cây c ỏ có m ột ch ất sống riêng, chưa có nhà máy nào tổng hợp được. Các chất s ống đó h ỗ tr ợ r ất nhi ều cho vi ệc phòng bệnh và trị bệnh của cơ thể, đặc biệt trong việc chống oxy hóa và ngăn ng ừa nh ững b ệnh ung th ư, tim mạch. Việc sản xuất các loại thực phẩm, được chiết xuất từ các loại cây cỏ đã được dân gian công nhận đang rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Ngoài ra vi ệc cung c ấp th ường xuyên th ức ăn bổ dưỡng cho cơ thể sẽ giúp cho cơ thể đào thải các chất độc, tự h ồi ph ục d ần d ần, h ệ mi ễn nhiễm làm việc tốt hơn và cơ thể trở nên khỏe mạnh. Đây là quá trình tự nhiên ch ứ không có gì phóng đại và việc ngày càng có nhiều công ty sản xuất những loại thức ăn bổ dưỡng là hợp với quy luật phát triển. Ngoài ra, Bộ Y tế nước ta đã có những công văn quy đ ịnh rõ ràng vi ệc xét ch ọn lo ại nào là thực phẩm, loại nào là dược phẩm chứ không thể tùy tiện muốn gọi thế nào cũng được. Hỏi: Khi nghe một số người kể là họ h ết bệnh này b ệnh n ọ m ột cách khó tin, nhi ều bác sĩ có tên tuổi khẳng định là trên lý thuyết không th ể có lo ại thuốc nào l ại tr ị "bá b ệnh" nh ư vậy. Có phải các công ty kinh doanh theo mạng muốn bán được hàng thì phải nh ờ một s ố "có mồi" để phóng đại các tác dụng sản phẩm của h ọ? Đã có một s ố bài báo phê phán nh ững công ty bán "thần dược" chữa "bá bệnh"! Đáp: Đúng là trên thế giới không có loại thuốc trị "bá bệnh". Tuy nhiên c ơ th ể con người là m ột b ộ máy hoàn hảo, khi bộ máy này làm việc tốt thì nó có th ể t ự tr ị m ọi lo ại b ệnh t ật. Các lo ại th ực phẩm cao cấp của các công ty kinh doanh m ạng ch ỉ có tác d ụng thúc đ ẩy quá trình t ự đào th ải, t ự hồi phục của cơ thể và qua đó giúp cho "bộ máy - cơ thể" làm việc tốt. Khi "bộ máy - cơ th ể" làm việc tốt, nó tạo ra nhiều kết quả có vẻ "kỳ lạ", nhưng đó là th ực t ế. Đ ể ki ểm tra xem nh ững l ời k ể của ai đó là "thật" hay "bịa" không khó, chỉ mất công tìm hi ểu m ột tý, tuy nhiên nhi ều ng ười quá tin tưởng vào "kiến thức" của mình đến nỗi vội "phán" ngay là vô lý. Có một câu chuyện t ương t ự v ề các nhà "thông thái bảo thủ" như sau: Zénobe Gramme (Dê-nốp Gram) là một nhà kỹ thuật điện người Bỉ có tài ở th ế k ỷ 19. Xuất thân ông là thợ mộc, vì ham mê sáng chế phát minh mà đến năm đã 30 tu ổi ông v ẫn quyết tâm b ỏ ngh ề, đi sang thủ đô Pháp để học và nghiên cứu. Sau nhiều năm thí nghi ệm, ông đã sáng t ạo đ ược m ột kiểu máy phát điện mới, hoạt động theo nguyên tắc tự kích thích, về sau gọi là máy Gram. Nh ưng khi ông đề nghị được trình bày phát minh đó trước một phiên họp của viện Hàn Lâm khoa học Pháp, thì nhiều viện sĩ có tên tuổi kịch liệt phản đối: " Làm gì có chuyện vô lý thế! Không cần đến nam châm vĩnh cửu thì tạo ra dòng điện thế nào được" Cần nói thêm là, lúc bấy giờ điện vẫn còn là điều bí ẩn, và người ta m ới ch ỉ bi ết t ạo ra dòng đi ện nhờ nam châm vĩnh cửu. Gram bèn mang chiếc máy c ủa mình đến gặp một giáo s ư chuyên v ề đi ện nhờ xem giúp. Vị giáo sư kiên quyết không xem: " Tôi chẳng cần phải xem, khi tôi đã biết chắc rằng về lý thuyết không thể có chuyện đó được!" . Nhưng thực tiễn mạnh hơn lý thuyết . Chỉ ít năm sau máy Gram đã chinh phục được các nhà kỹ thuật điện khắp thế giới và danh tiếng của anh thợ tự học có tài cũng vang xa.
 17. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn Người ta kể rằng, sau này khi lý thuyết về điện đã phát tri ển sâu h ơn và trong m ột bu ổi nghe gi ới thiệu những cơ sở toán học với rất nhiều dấu tích phân của chi ếc máy đi ện t ự kích thích. Zénobe Gramme đã cười và nói những người ngồi bên: - Nếu trước đây tôi cứ đắm đuối trong những mớ "cỏ ngỗng" (chỉ những dấu tích phân) này, thì có lẽ đến bây giờ chiếc máy phát điện của tôi vẫn chưa ra đời được! Vậy đó, tôi dám khẳng định rằng những người phê phán sản ph ẩm ho ặc ngành kinh doanh theo mạng là những người chưa hề dùng sản phẩm hoặc chưa hề tìm hi ểu, nghiên c ứu v ề kinh doanh theo mạng một cách nghiêm túc. Hỏi: Dù sao đã có bài báo dẫn ch ứng cụ th ể v ề ông A, bà B nào đó tuyên truy ền thu ốc bá bệnh, lừa người tiêu dùng. Không thể nói tác giả bài báo nói bậy được. Đáp: Bạn mua bia Heineken về uống và mua phải bia giả. Bạn có vi ết đơn lên tòa so ạn t ố cáo hãng bia Heineken lừa bạn không? Chắc chắn Bạn hiểu là hãng bia Heineken không có l ỗi mà do m ột k ẻ lừa đảo nào đó đã làm giả đem bán cho Bạn. Cũng vậy, sau khi ký hợp đồng B ạn ch ỉ là khách hàng thường xuyên của công ty, trong các điều khoản hợp đồng bao gi ờ cũng ghi rõ B ạn không ph ải là nhân viên của công ty, Bạn phải nói đúng về tính năng, tác dụng c ủa sản ph ẩm và B ạn ch ỉ mua đ ủ dùng chứ không được biến nhà Bạn thành kho hàng. Tuy nhiên vẫn có ông A, bà B nào đó t ự x ưng là nhân viên của công ty hoặc cố tình nói sai tác d ụng c ủa s ản ph ẩm đ ể l ừa ng ười tiêu dùng. Nên lên án chính ông A, bà B nào đó chứ không nên lên án công ty. Ngoài ra, t ại n ước ta các công ty thương mại nước ngoài chưa được phép mở chi nhánh tại Việt Nam , các công ty đó ph ải thông qua đối tác. Nếu đối tác cố tình trốn thuế, buôn lậu hoặc thực hi ện các hành vi sai pháp lu ật khác thì công ty nước ngoài cũng bị ảnh hưởng lây. Cần đánh giá, xem xét kỹ vấn đề trước khi lên án. Hỏi: Khi tham gia kinh doanh theo mạng, tôi phải bắt đầu từ đâu? Đáp: Lòng tin . Đó là khởi đầu của doanh nghiệp. Khi Bạn có lòng tin. Bạn có th ể yên tâm s ử d ụng sản phẩm, Bạn có đủ hưng phấn để kể cho bạn bè của Bạn và có đ ủ kiên nh ẫn đ ể đi đ ến thành công. Hỏi: Nhưng làm sao tôi có thể tin ngay được khi chưa hiểu gì mấy? Đáp: Kinh doanh theo mạng là doanh nghiệp của cảm xúc chứ không phải c ủa trí th ức. Không ai có thể hiểu ngay từ ngày đầu tiên, nhưng có thể cảm nhận được thông qua hưng phấn, phong cách của những người giới thiệu. Tôi biết có người bỏ ngay một ít tiền dùng thử sản phẩm để "mua lòng tin". Cái giá để "mua lòng tin" như vậy không lớn. Trên th ực t ế, có th ể không c ần ph ải mua lòng tin ngay như vậy mà chỉ cần chịu khó bỏ ít thời gian để tìm hiểu trước khi quyết định dùng th ử sản phẩm. Hỏi: Tôi tin vào kinh doanh theo mạng nh ưng tôi không bi ết ph ải làm gì đ ể có m ạng l ưới lớn? Đáp: Có một câu chuyện như sau: Có người đến gặp một chuyên gia lớn c ủa công ty kinh doanh theo mạng để hỏi xem làm cách nào ông có thể xây dựng m ạng l ưới l ớn đ ến h ơn hai trăm ngàn người như vậy được. Ông trả lời: Sao! Tôi xây đấy à? Anh nhầm rồi, tôi chỉ kiếm có mấy người thôi, mạng lưới lớn như vậy là do họ xây đấy. Anh nên đến hỏi họ. Người này đến gặp những người do chuyên gia này giới thiệu và hỏi tương tự như trên. Tất cả những người đó đ ều t ỏ v ẻ ngạc nhiên: Tôi mà xây được lớn thế à! Tôi chỉ tìm có vài người, họ tự xây đấy chứ, anh đi g ặp h ọ mà hỏi. Người này lại đến gặp những người tiếp theo và c ứ m ỗi lần gặp đ ều đ ược nghe câu tr ả lời như nhau là không phải họ xây mà do vài người họ tìm ra tự xây. Vậy đó, để có mạng lưới lớn Bạn chỉ cần làm vài điều sau đây:
 18. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn • Sử dụng và yêu quý sản phẩm của công ty. Nhiều người không chịu bắt đầu doanh nghi ệp b ằng việc sử dụng sản phẩm nên không bao giờ có được mạng lưới. • Lập danh sách người quen và ngỏ lời mời họ đến buổi nghe thông tin. Chú ý là ch ỉ "ng ỏ l ời m ời" chứ không phải kể hết cho bạn mình nghe về tính năng, tác dụng c ủa sản phẩm, v ề hoa h ồng c ủa từng tầng. Khi ngỏ lời mời Bạn càng ít nói càng t ốt, hãy đ ể cho nh ững ng ười có kinh nghi ệm cho thông tin. • Khi bạn của Bạn nghe xong thông tin, hãy để họ tự quyết định dùng hay ch ưa dùng s ản ph ẩm, tham gia hay không tham gia doanh nghiệp. Chú ý là đừng quyết đ ịnh thay h ọ, đ ừng cãi nhau, nài n ỉ khi họ chưa quyết định ngay. Hãy để cho họ có thời gian suy nghĩ và tìm hiểu thêm. • Nếu bạn của Bạn quyết định đi theo Bạn thì hãy chỉ cho họ biết rõ cách s ử d ụng s ản ph ẩm và làm đúng như Bạn đang làm. Hỏi: Tôi có phải dẹp ngay công việc tôi đang làm khi tham gia kinh doanh theo mạng không? Đáp: Không, Bạn không cần phải "cắt cầu" ngay. Nếu Bạn chỉ muốn ký h ợp đ ồng ch ỉ đ ể s ử d ụng sản phẩm giá ưu đãi, Bạn chẳng cần phải suy nghĩ gì c ả. Còn B ạn mu ốn làm vi ệc để có thu nh ập, Bạn có thể tự xác định mình có thể bỏ ra nhiêu gi ờ trong ngày ho ặc m ột tu ần đ ể tham gia kinh doanh theo mạng. Tuy nhiên cần phải nghiêm túc với công việc mới này và k ế ho ạch đã đ ặt ra. Khi nào Bạn cảm thấy thật sự yêu thích công vi ệc m ới, lúc đó B ạn có th ể chuy ển h ẳn sang chuyên nghiệp. Hỏi: Từ nhỏ đến nay tôi chưa từng buôn bán, ch ưa h ề bi ết kinh doanh. Làm sao tôi có th ể thành công trong kinh doanh theo mạng được? Bởi vì dù sao cũng ph ải bán đ ược nhi ều hàng thì mới có lãi. Đáp: Ai trong đời cũng phải bán một cái gì đó. Thầy giáo bán ki ến th ức, phu b ốc vác bán m ồ hôi. Bạn là công chức, khi ra khỏi nhà Bạn phải ăn mặc lịch sự thì tức là Bạn bán b ản thân đ ể đ ổi l ấy sự giao tiếp thành công. Nếu buôn bán có nghĩa là c ầm hàng đi m ời chào ai đó đ ể ki ếm đ ồng l ời thì đó là bán hàng rong. Để bán được nhiều hàng không cần phải b ỏ sức nhi ều mà c ần ph ải bi ết bán một cách "thông minh". Khi Bạn xây dựng một đội ngũ khách hàng lớn d ưới Bạn, m ỗi ngày ch ỉ c ần dùng hoặc bán một ít thì lượng hàng tiêu thụ lớn hơn rất nhi ều nếu Bạn tự bán. Đây chính là ưu điểm của kinh doanh theo mạng. Henrry Ford đã nói: Tôi thà h ưởng m ổi ng ười 1% c ủa 100 ng ười còn hơn là mìnhh tôi hưởng 100%. Hỏi: Tôi có cần mở office, mua các dụng cụ văn phòng để làm việc không? Đáp: Nếu Bạn muốn, Bạn có thể mở office để phát triển mạng lưới c ủa Bạn. Tuy nhiên, kinh doanh theo mạng là doanh nghiệp từ con người đến con người, vi ệc ti ếp xúc v ới con ng ười quan trọng hơn máy móc. Bạn nên kết hợp với đồng đội cùng m ở trung tâm v ới đ ầy đ ủ pháp nhân đ ể có thể tổ chức sinh hoạt, luyện tập, huấn luyện. Cùng nhau làm việc sẽ có sức mạnh lớn. Hỏi: Tôi đang có công việc, đồng lương không cao nh ưng ổn đ ịnh. Kinh doanh theo m ạng có thể cho tôi thu nhập ổn định không? Đáp: Khái niệm ổn định trên thế giới hiện nay chỉ là tương đối. Giả sử Bạn là nhân viên c ủa m ột công ty với mức lương và công việc ổn định. Nhưng vào m ột ngày đ ẹp tr ời, bạn đ ến văn phòng đ ể làm việc và chợt thấy văn phòng đã bị niêm phong, hỏi anh công an đang gi ữ c ửa thì đ ược bi ết công ty vừa bị niêm phong vì phá sản. Điều này vẫn thường xảy ra. Kinh doanh theo m ạng không cho chúng ta sự ổn định ban đầu, thậm chí có thể nói là vô cùng không ổn đ ịnh, B ạn có th ể ki ếm đ ược 10 người tầng 1, họ rất hưng phấn và chỉ trong vòng m ột vài tháng B ạn có m ạng l ưới 500-600 người. Nhưng chỉ sau một biến cố nhỏ Bạn chẳng còn ai trong m ạng l ưới. B ạn phân vân không hiểu tại sao lại như vậy, Bạn đau khổ, thậm chí muốn bỏ vi ệc. Tôi khuyên B ạn hãy bình tĩnh suy
 19. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn xét và Bạn sẽ thấy rằng Bạn đang có mạng lưới toàn "con chu ột". Họ ch ỉ có h ưng ph ấn do dùng một ít sản phẩm và có một ít kết quả. Họ có mạng l ưới b ởi vì h ọ ch ỉ vi ệc kéo ng ười v ề, còn l ại mọi việc Bạn phải làm hết. Bạn là chủ còn họ chỉ làm theo mệnh lệnh c ủa Bạn. Họ không h ề có mong muốn gì trong doanh nghiệp này. Bạn thúc ép họ, kêu gào h ọ làm vi ệc nh ưng đã là "con chuột" thì có tẩm bổ đến mấy thì vẫn là "con chuột". Bạn phải tìm cho đ ược "con voi". B ạn ph ải kiếm cho ra người có mong muốn làm việc. Khi họ hi ểu vi ệc, họ tự làm lấy và Bạn chỉ là người giúp đỡ họ. Việc tìm cho ra một "con voi" là việc làm mất thời gian, công sức. Bạn ph ải ti ếp xúc rất nhiều "con chuột" cho đến khi xuất hiện m ột "con voi". Nh ưng khi "con voi" sao chép B ạn s ẽ xuất hiện những "con voi" ở tầng dưới. Cứ như vậy khi m ạng lưới c ủa B ạn toàn "con voi" thì c ả mạng lưới phía dưới của Bạn sẽ bùng nổ. Các "con voi" trong m ạng l ưới c ủa B ạn s ẽ làm vi ệc không cần đến sự thúc ép của Bạn. Thu nhập của Bạn lúc đó sẽ tăng lên và B ạn s ẽ v ẫn có thu nhập "không ổn định" nhưng tăng dần theo thời gian. Bạn sẽ đạt đến sự tự do hoàn toàn v ề th ời gian và tiền bạc. Tuy nhiên như Bạn thấy đấy, cái giá c ủa sự tự do là sự làm vi ệc không ng ừng nghỉ và sự kiên nhẫn, bởi vì lúc đó bạn sẽ bị vô cùng nhi ều nh ững "con chu ột" làm t ụt h ưng ph ấn và niềm tin của Bạn, có khi Bạn còn bị chửi bới, m ắng nhiếc hoặc phải ch ịu đ ựng s ự ph ỉ báng c ủa bạn bè và người thân. Hỏi: Nhưng làm sao tôi phân biệt được đâu là "con chuột", đâu là "con voi"? Đáp: Có một cách duy nhất: Tiếp xúc với nhiều người, cho họ thông tin v ề sản ph ẩm, v ề công ty và về ngành kinh doanh theo mạng. Sau đó Bạn hãy "lắng nghe" h ọ đ ể bi ết tâm t ư, tình c ảm và mong muốn của họ. Nhiều người bị sai lầm là nói quá nhi ều mà không ch ịu d ừng l ại đ ể l ắng nghe bạn mình. Bạn nên luôn luôn nhớ là kỹ năng giao ti ếp thành công ph ụ thu ộc vào kh ả năng nghe ch ứ không phải khả năng nói. Hỏi: Làm thế nào để tôi tiếp xúc được với nhiều người? Đáp: Thế giới có 7 tỷ dân, nên không thiếu người để tiếp xúc. Bạn hãy lên kế ho ạch làm vi ệc, ti ếp xúc từ môi trường ấm trước, tức là tiếp xúc với quen trước. Đó là những người bạn h ọc cùng th ời phổ thông, đại học, những người cùng c ơ quan, những người cùng sinh ho ạt trong câu l ạc b ộ th ể thao, hội đoàn. Tiếp theo dần dần làm quen với môi trường lạnh. Dễ nhất là Bạn ti ếp xúc v ới những "người lạ" trong phường Bạn đang ở. Họ tuy chưa bi ết Bạn nhưng khi Bạn gi ới thi ệu B ạn nhà ở, tổ, đường, và Bạn nói là muốn tìm những người trong phường mình có mong muốn c ải thi ện sức khỏe, muốn làm thêm hoặc muốn có công việc tốt hơn thì họ sẻ c ảm thấy gần gũi, d ễ nói chuyện với Bạn. Sau đó Bạn tập tiếp xúc lạnh, tức là tập ti ếp xúc v ới ng ười l ạ. Khi mu ốn xây dựng thị trường ở tình thành khác hoặc nước khác, Bạn nên đi theo cùng một nhóm sẽ có hi ệu qu ả cao. Hỏi: Tôi cần làm việc bao lâu để có mạng lưới lớn và để được "tự do tuyệt đối"? Đáp: Sự thành công nhanh hay chậm hoàn toàn tùy thuộc vào Bạn chứ không bởi yếu tố bên ngoài. Những người thành công lớn họ thường có những tố chất sau đây: - Đam mê: Chính sự đam mê đã đem lại hưng phấn cho họ và cho mọi người khác noi theo. - Dám lãnh trách nhiệm: Họ làm việc miệt mài, họ phàn nàn hoặc kêu ca khi gặp khó khăn. Họ sẵn sàng "đúng mũi chịu sào" để những người khác noi theo. - Học tập không ngừng: Những người càng biết nhiều càng khiêm tốn để học hỏi thêm, còn những ai mắc bệnh "thủ lĩnh" chỉ có một tý hiểu biết đã vội cho rằng mình đ ủ ki ến th ức và không chịu học hỏi thêm. - Hài hước: Một tính cách rất đặc biệt của những người thành đạt là họ luôn luôn bi ết c ười, luôn luôn vui vẻ, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài.
 20. Tài liệu được tải về tại http://quanhang.tk – email vithienquan@yahoo.com.vn Một chuyên gia lớn trong kinh doanh theo mạng đã nói: " Nếu Bạn muốn có mạng lưới lớn, nếu Bạn muốn đạt sự tự do tuyệt đối, thì hai năm liền Bạn hãy làm việc quên ngủ" Hỏi: Tôi rất tin nhưng tôi nói chẳng ai tin. Đáp: Có nhiều lý do để người khác không tin Bạn: 1. Bạn nói rằng Bạn tin nhưng đó mới là "tạm tin" chứ ch ưa thật sự tin. B ạn ch ưa dùng s ản ph ẩm, thậm chí không dám cho người nhà dùng và vì vậy chẳng ai tin Bạn. Tôi bi ết có nhi ều ng ười nói ngọng, nói lắp bắp tức là chẳng hề có khiếu nói nhưng ai cũng tin h ọ b ởi vì h ọ đã dùng s ản ph ẩm có kết quả. 2. Bạn vượt quá giới hạn "ngỏ lời mời" và "cho thông tin". Đây là l ỗi th ường xuyên b ị v ấp c ủa những người mới. Cho dù bạn rất thành đạt trong vi ệc khác, bạn của B ạn ch ỉ tin B ạn và tin vào công việc cũ của Bạn chứ không hề tin vào công việc mới này. 3. Bạn tiếp xúc người mới với tư cách không nhã nhặn, tác phong không đàng hoàng ho ặc B ạn m ời đến chỗ làm việc của Bạn để nói về doanh nghiệp nhưng căn phòng của Bạn luộm thuộm, b ừa bãi. Không ai nhìn thấy công ty ngay từ đầu, họ chỉ nhìn thấy Bạn. Nếu Bạn không bi ết "bán b ản thân" của Bạn với giá cao thì sẽ chẳng ai tin Bạn. 4. Bạn mời khách với "tâm mong cầu". Có nghĩa là Bạn mời v ới hy v ọng là khách s ẽ mua hàng và Bạn sẽ có lãi hoặc khách sẽ xây cho Bạn một mạng lưới lớn và Bạn sẽ có ti ền từ m ạng l ưới c ủa họ. Tuy Bạn không nói ra nhưng "tiềm thức giao lưu" làm cho khách c ảm nhận đ ược B ạn đang l ợi dụng họ và chẳng ai muốn mình bị lợi dụng cả. Muốn đ ược người khách tin, B ạn ph ải d ẹp b ỏ "tâm mong cầu" và chỉ tiếp xúc với mọi người với "TÂM GIÚP ĐỠ". Bạn cũng cần phải biết rằng kinh doanh theo m ạng là doanh nghi ệp th ống kê. Lúc đ ầu B ạn m ời có thể không ai đến hoặc có đến cũng không tin Bạn. Dần dần số lượng người theo Bạn ngày càng đông tùy thuộc vào độ chuyên nghiệp của Bạn. Hỏi: Nghe giới thiệu về sản phẩm và công vi ệc tôi rất thích, nh ưng v ề nhà v ừa nói m ấy câu thì người nhà tôi phản đối ngay và cho rằng tôi "bị lừa" tôi phải đối phó thế nào? Đáp: Bạn đừng buồn rầu vì người nhà của Bạn không hề ghét bỏ gì Bạn mà đang mu ốn "bảo v ệ" Bạn. Tâm lý bảo vệ của người nhà có khi giúp Bạn thoát kh ỏi nh ững c ạm b ẫy đ ời th ường, cũng có khi trở thành lực cản, cướp đi những "ước mơ" của Bạn. Tốt nhất Bạn khoan nói khi ch ưa th ật s ự hiểu hết công việc hoặc mời người nhà của Bạn đến buổi cho thông tin ch ứ Bạn đ ừng t ự mình chống chọi với người nhà. Hỏi: Tôi rất muốn tiếp xúc với thật nhiều người để giúp đ ỡ h ọ, nh ưng khi g ặp ng ười m ới tôi có cảm giác không nói nên lời được. Tôi phải làm sao? Đáp: Tâm lý sợ hãi là hiện tượng tâm lý phổ biến của mọi người. Tâm lý này bắt nguồn từ tổ tiên xa xưa của chúng ta là động vật. Chính phản xạ sợ hãi này đã giúp đ ộng v ật thoát kh ỏi nh ững nguy hiểm của môi trường xung quanh như hỏa hoạn, thú dữ. Con người hiện đ ại v ẫn mang theo n ỗi s ợ hãi "vật lý" của thời tiền sử. Điều này giúp con người phản ứng nhanh v ới nh ững nguy hi ểm b ất ngờ. Ví dụ như khi đang ngồi chơi trong nhà, nghe tin lửa cháy m ọi người đ ều chạy v ội ra c ửa đ ể thoát thân. Tuy nhiên đối với phương diện xã hội thì "sợ hãi" lại là cản tr ở sự phát tri ển c ủa con người. Để làm tốt công việc, Bạn cần phải biết "bán n ỗi sợ hãi" đi. Bạn hãy t ự t ưởng t ượng, B ạn ra đường và cho người ăn xin một ngàn đồng, Bạn cho vì th ương h ọ và b ạn có c ảm th ấy s ợ hãi không? Chắc chắn là không vì Bạn chỉ giúp họ chứ không cần gì ở h ọ. Trong doanh nghi ệp này cũng vậy, Bạn đến gặp mọi người để cho một thông tin tốt lành mà Bạn đã c ảm nh ận đ ược, B ạn biết rằng thông tin này sẽ giúp họ, Bạn không mong c ầu gì ở h ọ và khi đó Bạn không còn th ấy s ợ hãi nữa. Bạn cũng nên thật thà mà nhận xét rằng Bạn sợ hãi vì Bạn sợ b ị t ừ ch ối. Chính tâm lý s ợ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2