intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự thảo Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Cơ học: Nghiên cứu thiết kế tối ưu và điều khiển bộ hấp thụ dao động có bộ cản và lò xo lắp đặt phức hợp

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

44
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án với mục tiêu nghiên cứu tìm ra các thông số tối ưu của thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng cho kết cấu chính có cản trong trường hợp điều khiển thụ động đề xuất thuật toán điều khiển trong trường hợp điều khiển nửa tích cực bật-tắt cản, minh họa hiệu quả của các kết quả thu được bằng mô phỏng số. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự thảo Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Cơ học: Nghiên cứu thiết kế tối ưu và điều khiển bộ hấp thụ dao động có bộ cản và lò xo lắp đặt phức hợp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> <br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN NGUYÊN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TỐI ƢU VÀ<br /> ĐIỀU KHIỂN BỘ HẤP THỤ DAO ĐỘNG<br /> CÓ BỘ CẢN VÀ LÒ XO LẮP ĐẶT PHỨC HỢP<br /> <br /> Chuyên ngành:<br /> Mã số:<br /> <br /> Cơ học vật thể rắn<br /> 62442101<br /> <br /> DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CƠ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.<br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh<br /> TS. Lã Đức Việt<br /> <br /> Phản biện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> Phản biện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> Phản biện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia<br /> chấm luận án tiến sĩ họp tại<br /> .................................................................................<br /> vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Mở đầu<br /> Dao động có hại xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực trong thực tế: các phương<br /> tiện giao thông khi di chuyển trên mặt đường, tàu thủy và các công trình<br /> ngoài khơi chịu tác động của sóng gió, các công trình xây dựng chịu tác động<br /> của gió và động đất, các thiết bị máy móc trong quá trình hoạt động với<br /> tốc độ cao,. . . Vì vậy công nghệ giảm dao động là một vấn đề rất được quan<br /> tâm cả về mặt lý thuyết và ứng dụng trong các trung tâm nghiên cứu và các<br /> trường đại học trên thế giới.<br /> Trước đây, phương pháp phổ biến để giảm dao động đó là tăng cường độ<br /> cứng của kết cấu. Tuy nhiên phương pháp này ngày càng tỏ ra không hiệu<br /> quả bởi vì chi phí và độ phức tạp quá lớn khi quy mô của các kết cấu càng<br /> ngày càng có xu hướng tăng lên. Chính vì vậy, trong vài thập kỷ gần đây, việc<br /> sử dụng các thiết bị tiêu tán năng lượng để giảm dao động ngày càng được<br /> phổ biến rộng rãi trên thế giới bởi vì tính hiệu quả và kinh tế, trong khi đó<br /> việc lắp đặt và thay thế lại đơn giản. Các thiết bị tiêu tán năng lượng được<br /> lắp đặt với mục đích hấp thụ và chuyển hóa năng lượng dư thừa của kết cấu<br /> chính thành các dạng năng lượng khác từ đó sẽ làm giảm dao động của kết<br /> cấu chính.<br /> Thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng là một dạng của thiết bị<br /> tiêu tán năng lượng lắp ngoài. Chúng tỏ ra rất hiệu quả khi kết cấu tương<br /> đối cứng, chuyển động tương đối giữa các thành phần của kết cấu là nhỏ. Các<br /> nghiên cứu về thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng đã nhận được rất<br /> nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án<br /> • Đối tượng nghiên cứu: Thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng<br /> mô hình kinh điển, mô hình nối nền và mô hình ba thành phần đối với<br /> kết cấu chính có dạng khối lượng lò xo, con lắc thuận và con lắc ngược.<br /> • Phạm vi nghiên cứu: Luận án đề cập tới bài toán thiết kế tối ưu thiết<br /> bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng trong trường hợp thụ động và<br /> 1<br /> <br /> đề ra thuật toán điều khiển trong trường hợp nửa tích cực.<br /> <br /> Mục tiêu của luận án<br /> • Mục tiêu thứ nhất của luận án đó là tìm ra các thông số tối ưu của thiết<br /> bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng cho kết cấu chính có cản trong<br /> trường hợp điều khiển thụ động.<br /> • Mục tiêu thứ hai của luận án đó là đề xuất thuật toán điều khiển trong<br /> trường hợp điều khiển nửa tích cực bật-tắt cản.<br /> • Mục tiêu thứ ba của luận án đó là minh họa hiệu quả của các kết quả<br /> thu được bằng mô phỏng số.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> • Các kết quả thu được trong luận án được tìm ra bằng cách phép biến<br /> đổi giải tích.<br /> • Mô phỏng số để minh họa hiệu quả được thực hiện bằng phần mềm<br /> MATLAB.<br /> <br /> Các kết quả mới của luận án<br /> • Tìm ra các thông số tối ưu của thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối<br /> lượng kinh điển cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản.<br /> • Tìm ra các thông số tối ưu của thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối<br /> lượng nối nền cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản.<br /> • Tìm ra các thông số tối ưu của thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối<br /> lượng ba thành phần cho kết cấu chính khối lượng lò xo có cản.<br /> • Tìm ra các thông số tối ưu của thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối<br /> lượng cho cấu chính con lắc ngược trong hai trường hợp không cản và<br /> có cản.<br /> • Đề xuất thuật toán điều khiển đối với cản tắt bật của thiết bị tiêu tán<br /> năng lượng kinh điển, thiết bị tiêu tán năng lượng nối nền và thiết bị<br /> tiêu tán năng lượng đối với các kết cấu chính dạng con lắc.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cấu trúc của luận án<br /> Luận án bao gồm ba chương:<br /> • Chương 1 trình bày tổng quan về khái niệm thiết bị tiêu tán năng<br /> lượng nói chung và thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng nói<br /> riêng. Khái quát tình hình nghiên cứu trên thế giới về thiết bị tiêu tán<br /> năng lượng.<br /> • Chương 2 trình bày phương pháp tính toán các thông số tối ưu của<br /> thiết bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng cho kết cấu chính có cản<br /> trong trường hợp điều khiển thụ động.<br /> • Chương 3 trình bày thuật toán điều khiển đối với cản tắt bật của thiết<br /> bị tiêu tán năng lượng dạng khối lượng.<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2