Giáo trinh lý thuyết mạch - Chương 4

Chia sẻ: Dinh Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

1
402
lượt xem
108
download

Giáo trinh lý thuyết mạch - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 4 trình bày về Hàm truyền đạt và đáp ứng tần số của mạch do ThS. Vũ Chiến Thức biên soạn. Các phương pháp phân tích và tổng hợp hệ thống có một tầm quan trọng đặc biệt trong kỹ thuật điện tử. Nội dung được đề cập trong chương này bao gồm: Khái niệm hàm truyền đạt và một số yếu tố liên quan đến hàm truyền đạt của các hệ thống liên tục, tuyến tính, bất biến và nhân quả. Phương pháp phân tích mạch trên quan điểm hệ thống qua việc xác định đáp ứng tần số của mạch....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh lý thuyết mạch - Chương 4

 1. Chương 4 HÀM TRUYỀN ĐẠT VÀ ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA MẠCH ThS. Vũ Chiến Thắng Bài giảng: Lý thuyết mạch
 2. Giới thiệu  Các phương pháp phân tích và tổng hợp hệ thống có một tầm quan trọng đặc biệt trong kỹ thuật điện tử. Nội dung được đề cập trong chương này bao gồm: - Khái niệm hàm truyền đạt và một số yếu tố liên quan đến hàm truyền đạt của các hệ thống liên tục, tuyến tính, bất biến và nhân quả. - Phương pháp phân tích mạch trên quan điểm hệ thống qua việc xác định đáp ứng tần số của mạch. - Cách vẽ đặc tuyến tần số của mạch theo phương pháp đồ thị Bode
 3. 4.1. Hàm truyền đạt của hệ thống  Hàm truyền đạt
 4. 4.2. Đáp ứng tần số của hệ thống  Hàm truyền đạt
 5. 4.3. Đồ thị Bode  Đồ thị Bode biên độ  Đồ thị Bode pha
 6. 4.3. Đồ thị Bode Đồ thị Bode của thành phần hệ số K
 7. 4.3. Đồ thị Bode Đồ thị Bode của thành phần F(p) = p
 8. 4.3. Đồ thị Bode Đồ thị Bode của thành phần F(p) = 1 + p/ωk
 9. 4.3. Đồ thị Bode Đồ thị Bode của thành phần ứng với điểm 0 là cặp nghiệm phức liên hợp
 10. 4.3. Đồ thị Bode Đồ thị Bode của thành phần ứng với điểm 0 trên trục ảo 0 khi ω < ωi ⇒ b(ω ) =  π khi ω > ωi
 11. 4.4. Bài tập Đồ thị Bode
Đồng bộ tài khoản