Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 2

Chia sẻ: Lê Hữu Lợi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
183
lượt xem
99
download

Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực tập - viễn thám cơ sở - bài 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 2

  1. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Bài 2 TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ẢNH Mục đích bài thực tập Hiểu rõ biểu đồ Histogram Hiểu rõ phương pháp giãn ảnh Nắm vững phương pháp tổ hợp màu (tổ hợp màu thực, màu giả, giả hồng ngoại). Những kiến thức cần thiết Cấp độ xám ảnh, thống kê ảnh. Các phương pháp giãn ảnh Các kênh ảnh số (Ảnh MSS, TM, SPOT, MODISS, NOAA vv…) Tổ hợp cộng màu, trừ màu. Nội dung thực tập Thực tập 1: Hiển thị biểu đồ ảnh – histogram Thực hiện: − Trên Menu Display chọn HISTO. − Xuất hiện cửa sổ HISTOGRM. − Chọn File ảnh cần xây dựng histogram. − Chọn độ rộng bước tính. − Giới hạn hiển thị. − Chọn kiểu hiển thị histogram (dạng số, dạng đồ thị) Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  2. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Thực tập trên 3 kênh ảnh, ra hai dạng số và đồ thị So sánh biểu đồ histogram của các kênh ảnh khác nhau trên ảnh TM. Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  3. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Trục X thể hiện giá trị cấp độ xám (DN 0-255). Trục Y chỉ ra số điểm ảnh (pixels) tại giá trị x (tần số). Giá trị lớn nhất trục y sẽ tùy thuộc vào từng ảnh. Thực tập tính biểu đồ histogram xuất ra dạng biểu đồ. Thực tập tính biểu đồ histogram xuất ra dạng text. Thực tập tính biểu đồ histogram cho các kênh ảnh và nhận xét. Thực tập 2: Tăng cường độ tương phản trên ảnh (giãn ảnh) Mục đích làm ảnh rõ, sáng hơn, dễ dàng phân biệt các đối tượng trên ảnh. Thực hiện: − Chọn Display­>STRETCH . Một cửa sổ thực hiện chức năng  giãn ảnh hiện ra. Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  4. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở − Chọn một trong 3 phương pháp tuyến tính, cân bằng  histogram, tuyến tính với độ tập trung. − Chọn file ảnh tạo ra. − Nhấn OK. Xem lại file ảnh vừa thực hiện. Thực tập 3: Thực hiện tăng cường độ tương phản trên kênh ảnh Thực hiện: − Tham khảo biểu đồ histogram − Biểu diễn histogram của kênh ảnh (TM4), − Biểu diễn sự riêng biệt của đất và nước bằng cách xác  định cấp độ xám từ ảnh TM4 và từ histogram. Sử dụng thanh trượt trong Layer properties Thực tập 4: Tăng cường độ mịn ảnh, loại bỏ nhiễu trên ảnh. Lọc ảnh: Mục đích làm ảnh rõ, loại bỏ những tín hiệu nhiễu khi thu ảnh, đồng nhất các đối tượng trên ảnh hay nhằm làm rõ một kiểu yếu tố trên ảnh theo mục đích người phân tích. Thực hiện: − Chọn Menu Image processing­>Enhancement­>FILTER. − Cửa sổ FILTER hiện ra. − Chọn phương pháp lọc ảnh. − Chọn file ảnh lọc. Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  5. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Chọn file ảnh tạo ra. Thực tập với các phương pháp lọc ảnh, theo dõi kết quả từng phương pháp. Thực tập 5: Tổ hợp màu ảnh. Tổ hợp màu: Mục đích phân tích các yếu tố, cấu trúc, thành phần đối tượng trên ảnh trên cơ sở tổ hợp những kênh ảnh khác nhau và gán những màu khác nhau. Thực hiện: − Chọn Display­>COMPOSIT. − Cửa sổ COMPOSIT hiện ra. − Chọn 3 kênh màu gồm kênh red, green, blue. − Chọn file kết quả  tổ hợp màu. − Chọn phương pháp tổ hợp màu. − Thực tập với các kênh ảnh khác nhau và với các phương  pháp khác nhau, theo dõi kết quả. Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  6. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Ví dụ: Thừa nhận rằng chúng ta sử dụng ảnh đã tăng cường chất lượng từ dữ liệu ảnh thô. Nó thể hiện những con số từ 3 kênh phổ như mã màu (RGB- color codes). Chúng ta sẽ hiển thị những đặc điểm thành hiển thị trên ảnh: những đối tượng có giá trị phản xạ rất cao ví dụ trong kênh 3 sẽ xuất hiện phần màu đỏ lấy từ kênh này. Trong kết quả cho phép hiển thị theo tiêu tổ hợp chuẩn (normal), màu giả (false color) và màu tùy ý (arbitrary color). Tùy thuộc vào đối tượng cần quan tâm, HS chọn cách kết hợp tốt nhất. Một số ví dụ tổ hợp từ ảnh Landsat TM 5. Có 7 kênh và có 4 cách kết hợp khác nhau (phân giải không gian 120 m của kênh 6 – so với 30 m của các kênh khác – nó sẽ mờ hơn): BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6 Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  7. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở RGB 741 RGB 572 BAND 7 RGB 543 RGB 432 Biên soạn: Trần Tuấn Tú
Đồng bộ tài khoản