intTypePromotion=1

Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện: Phần 1 - ĐHBK Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

1
666
lượt xem
269
download

Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện: Phần 1 - ĐHBK Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện - Phần 1 gồm các nội dung chính: giới thiệu chung về tự động hóa trong hệ thống điện và các vấn đề liên quan, tự động đóng lại các nguồn điện, tự động chuyển đổi nguồn điện, tự động hòa đồng bộ các nguồn điện. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Hệ thống điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện: Phần 1 - ĐHBK Hà Nội

 1. !"#$%&' (*+,-. ) -/#$!0# . 1 5-679 ;8 @AC D G%H#2 =? BDE F = Nguyen Xuan Tung - DHBK HN 02 145 132 5 679
 2. LOLRSTUWMLXQMWI 9 8 IJKMIN9VP 9  PQW Y 9 !#% " $ 0 1 4679 5 5 23 5 8
 3. 63 0 & ()9* * +-(*9 ' ( ,./ , . 1 5 5 01-3- 96) /2()34& 5/9
 4. ! " 0 1 3567 9 24 3 4
 5. 35 8 0 9 35 673 4
 6. 3#6$ 7 
 7.  74 4341 
 8. 2$
 9. 434%9&2 Nguyen Xuan Tung - DHBK HN ! " 0 1246 9 5 94
 10. 7 357 9 868 9 8 0 94
 11. 5 565798 868 9 8 6 # 8 33 6 8 46 4 3367 23 4 79
 12. $4 8 4 7 7 6 $ 6% 8 3 &'(86$6 6 4)83
 13. R S'8V T7 # 0 13 6 9
 14. 9 7 24578 4
 15.  9 47!" %' )&" 9 5 "# $& *' '(& # 4+ .01 4(56 $)'#)9:;2=! 9 ,-/ 235$ 7 # / 8 !"@?B?D?"'$&F87$9?J "?&A&C&?E98 *G5HIDA KL 7#OGG$ /MN 8P! !" 4GG$*("57#%7 "QQQ&8P&8 G$" $9 Nguyen Xuan Tung - DHBK HN T '6U VJ W O 6 0 13 5
 16.  !"$%& ) 2 4 6789   # '( -/! * + , . 0 13 5
 17. &  3 2 4 60  12* 4 0 13 5
 18. & 68 9 2 4 65  7 4 0 13 5
 19. &  !  2 4 6:  ; 4< * 4 0 13 5
 20. & > ?"B C E 2 4 6=  !?@A$D 0 13 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2