intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Phân tích lợi nhuận của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu Quận 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:76

37
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài với mục tiêu nhằm phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp chủ yếu nhằm đưa ra các giải pháp các gút mắc trong việc phát triển của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể chạy nhanh hơn cần phải tinh gọn bộ máy tổ chức, phân tích đâu là lĩnh vực chính mà doanh nghiệp cần tập trung vào và đâu là ngành kinh doanh phụ mà doanh nghiệp cần hạn chế vốn đầu tư, đâu là nguồn đầu tư hiệu quả doanh nghiệp nên đầu tư vào. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Phân tích lợi nhuận của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu Quận 1

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Lời nhận xét : ....................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 2. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Lời nhận xét : ........................................................................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................                                Chữ ký và con dấu của đơn vị thực tập  SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 3. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Đình Trực đã tận tình hướng dẫn em trong những  tháng qua để hoàn thành tốt bài luận văn này và trong những tháng em còn học thầy  trên ghế nhà trường, thầy là con người nhiệt huyết luôn quan tâm đến sinh viên  chúng em .Em cảm ơn thầy  Em xin chân thành cảm ơn những thầy cô ở trường Đại học Kinh Tế, những người  mà em đã từng học và những người em chưa có dịp được gặp gỡ trên ghế giảng  đường đã truyền dạy cho em những kiến thức để em có thể vững bước trên còn  đường phía trước  Em xin chân thành cảm ơn anh chị tại phòng kế toán đã tạo điều kiện tốt nhất cho  em được thực tập tại đây và luôn tạo điều kiện để em có thể thu thập những thông  tin cần thiết để hoàn thành bài luận văn này .                                          Sinh viên thực hiện  Hoàng Quốc Trung  SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 4. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 5. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG :   Bảng 1.1 : Tình hình nhân sự   Bảng 3.1 : Phân tích theo chiều ngang Bảng cân đối kế toán của công ty   Bảng 3.2 : Bảng phân tích theo chiều dọc bảng cân đối kế toán của công ty  Bảng 3.3 : Tình hình Doanh thu của Doanh nghiệp   Bảng 3.4 : Bảng tính số tiền chênh lệch và tỷ lệ % giữa các năm   Bảng 3.5: Tình hình tăng giảm chi phí của doanh nghiệp và tổng doanh thu  của công ty   Bảng 3.6 : Tình hình lợi nhuận của công ty và tính toán của các chỉ tiêu   Bảng 3.7 :Bảng Doanh thu, chi phí , lợi nhuận, gía vốn của công ty  Bảng 3.8: Số lượng hàng hoá tiêu thụ trong 3 năm 2009 ­2011  Bảng 3.9 : Tình hình doanh thu hai năm 2010 ­2011   Bảng 3.10: Xác định mức ảnh hưởng của khối lượng tiêu thụ và giá bán ,tổng  mức ảnh hưởng  Bảng 3.11: Gía vốn hàng bán hằng năm 2009 – 2011 (đvt : đ )   Bảng 3.12 : Chi tiết các khoản mục chi phí trong năm 2011 .  Bảng 3.13 : Tổng mức ảnh hưởng nhân tố ( đvt : triệuđ) DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ :  Hình 1.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý   Hình 1.2 : Sơ đồ bộ máy kế toán  SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 6. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực   MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN................................................................................................... i NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP..................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................... iii DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG : ................................................................................... v DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ :...................................................................................... v MỤC LỤC............................................................................................................................... vi LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................... 1 Chương 1 :Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Quận 1........................................................................................................................... 2 1.1.Lịch sử hình thành , phát triển , mục tiêu của công ty ...................................................... 2 1.1.1 Lịch sử hình thành .................................................................................................... 2 1.1.2. Qúa trình phát triển ................................................................................................... 3 1.1.3.Mục tiêu phát triển ..................................................................................................... 3 1.2. Chức năng và Nhiệm vụ chính ....................................................................................... 3 1.2.1.Chức năng.................................................................................................................. 3 1.2.2.Nhiệm vụ chính........................................................................................................... 3 1.3.Sơ đồ bộ máy tổ chức ..................................................................................................... 4 1.3.1.Bộ máy quản lý........................................................................................................... 4 SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 7. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực 1.3.2.Bộ máy phòng kế toán................................................................................................ 5 Niên độ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :.......................................................... 5 1.4.Tình hình nhân sự ............................................................................................................ 8 1.5.Chức năng các phòng ban ............................................................................................... 8 1.6.Lĩnh vực hoạt động chính ............................................................................................... 10 1.7.Thuận lợi và khó khăn .................................................................................................... 11 1.7.1Thuân lợi .................................................................................................................. 11 1.7.2Khó khăn .................................................................................................................. 11 Chương 2 :Cơ sở lý luận về phân tích lợi nhuận.................................................................. 11 2.1. Khái niệm về lợi nhuận :................................................................................................. 11 2.2. Ý nghĩa và vai trò của lợi nhuận .................................................................................... 12 2.3 Các bộ phận cấu thành nên lợi nhuận ............................................................................ 12 2.4 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh ................................................................. 14 2.5 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính ................................................................................... 15 2.6 Lợi nhuận khác ............................................................................................................... 15 2.7 Một số chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi :................................................................... 16 2.7.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:............................................................................. 16 2.7.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ................................................................................... 17 2.1.7.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sỡ hữu ................................................................. 18 2.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ........................................................................... 18 2.9 Phương pháp thu thập số liệu ........................................................................................ 20 2.10 Phương pháp phân tích số liệu..................................................................................... 20 Chương 3 : Thực trạng tình hình lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Quận 1................... 20 3.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn công ty ............................................................................ 20 3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh và cách xác định lợi nhuận của công ty ........................ 26 3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh .......................................................... 26 3.2.2Lợi nhuận từ hoạt động tài chính .............................................................................. 30 3.2.3 Lợi nhuận khác :...................................................................................................... 31 3.3 Phân tích Doanh thu , Chi phí , Lợi nhuận của công ty................................................... 32 3.3.1 Tình hình biến động doanh thu................................................................................ 32 3.3.2 Tình hình biến động chi phí .................................................................................... 35 3.3.3 Tình hình biến động lợi nhuận ................................................................................. 37 SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 8. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực 3.3.4 Phân tích Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận ............................................................ 39 3.4 Phân tích nhân tố tác động đến Lợi Nhuận .................................................................... 40 3.4.1 Khối lượng hàng hóa tiêu thụ .................................................................................. 40 ......................................................................................................................................... 40 3.4.1.1 Tình hình tiêu thụ theo nhóm mặt hàng................................................................. 41 3.4.1.2 Tình hình doanh thu theo nhóm mặt hàng ............................................................ 42 (đvt :tỷ đồng )........................................................................................................................ 42 3.4.1.3 Phân tích Doanh thu , số lượng và giá bán ........................................................... 43 3.4.2 Gía vốn hàng bán ................................................................................................... 44 3.4.3 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.................................................. 44 3.4.4 Nhân tố kết cấu hàng bán ........................................................................................ 46 3.4.5 Nhân tố giá bán ...................................................................................................... 46 3.4.6 Tổng mức ảnh hưởng các nhân tố ......................................................................... 46 Chương 4 :Nhận xét và kiến nghị đưa ra các giải pháp góp phần tăng lợi nhuận.................47 4.1 Nhận xét ........................................................................................................................ 47 4.1.1 Nhận xét chung........................................................................................................ 47 4.1.2 Nhận xét cụ thể mặt hàng ....................................................................................... 48 4.2 Kiến nghị đưa ra giải pháp ............................................................................................ 49 4.2.1 Giảm chi phí ............................................................................................................ 49 4.2.2 Tăng doanh số bán.................................................................................................. 50 Kết Luận ............................................................................................................................... 50 Tài liệu tham khảo ................................................................................................................ 50 Phụ Lục ................................................................................................................................... I Phụ lục 1 : ............................................................................................................................... I Phụ lục 2 : .............................................................................................................................. II SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 9. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG 
 10. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nền kinh tế đang trải qua thời kỳ hậu khủng hoảng đang từng  bước phát triển mới như đứa bé tập đi lại những bước ban đầu, trong giai đoạn  này vừa là giai đoạn thách thức vừa là cơ hội cho doanh nghiệp , nếu doanh  nghiệp kịp “  chạy” thật nhanh sau quá trình “ tập đi” thì chắc chắn doanh  nghiệp sẽ chiếm lĩnh được thị trường hiện tại và có cơ hội hơn trong việc phát  triển sau này khi giai đoạn khủng hoảng dần trôi qua  Đề tài phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp chủ yếu nhằm đưa ra các giải  pháp các gút mắc trong việc phát triển của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có  thể chay nhanh hơn cần phải tinh gọn bộ máy tổ chức, phân tích đâu là lĩnh vực  chính mà doanh nghiệp cần tập trung vào và đâu là ngành kinh doanh phụ mà  doanh nghiệp cần hạn chế vốn đầu tư, đâu là nguồn đầu tư hiệu quả doanh  nghiệp nên đầu tư vào. Các nguyên nhân dẩn đến việc tiêu hao các chi phí  không cần thiết , phân tích đâu là chi phí có thể kiểm soát được và đâu là chi phí  không kiểm soát được để quy định rõ trách nhiệm của từng người, từng ngành  hàng trong việc kiểm soát chi phí . Sử dụng các báo cáo tài chính và sổ cái, sổ nhật ký chung và phương thức lưu  chuyển chứng từ lên báo cáo tài chính của công ty để phân tích .Áp dụng các  phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh đã học trong chương trình để  phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp . Phạm vi của đề tài là phân tích hoạt động kinh doanh và phân tích báo cáo tài  chính hợp nhất của công ty . Kết cấu từng chương của đề tài :  ­ Đề tài gồm 4 chương :  Chương 1 :Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Sản Xuất  Kinh Doanh Dịch Vụ  Và Xuất Nhập Khẩu Quận 1 .  Chương 2 :Cơ sở lý luận về phân tích lợi nhuận .  Chương 3 : Thực trạng tình hình lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi  nhuận của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất  Kinh Doanh Dịch Vụ Và Xuất Nhập  Khẩu Quận 1 .  Chương 4 :Nhận xét và kiến nghị đưa ra các giải pháp góp phần tăng lợi  nhuận . SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 1
 11. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực Chương 1 :Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Sản Xuất  Kinh  Doanh Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Quận 1 1.1.Lịch sử hình thành , phát triển , mục tiêu của công ty   1.1.1 Lịch sử hình thành  Ngày 13/05/1989, Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận 1     ( Fimexco ) thành  lập .Trong một thời gian ngắn khi chuyển từ cơ chế bao cấp  sang cơ chế thị trường, công ty bắt đầu tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu với các  mặt hàng nông sản và đã đạt được doanh số xuất khẩu cao .   Năm 2002 hoàn thành các thủ tục cổ phần hoá, Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh  Doanh Dịch Vụ và Xuất Nhập Khẩu Quận 1 ( Fimexco ) chính thức hoạt động từ  ngày 01 tháng 03 năm 2002 bước vào thời kỳ hội nhập với biết bao nhiêu khó khăn  và thử thách về tài chính, nhân sự, môi trường kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiềm  năng  Tên giao dịch : First District Producing –Import –Export Trading and service join  Stock company ( Fimexco ) . Trụ sỡ chính tại : 231_233, Lê Thánh Tôn , quận 1 , TP.hồ chí minh . Điện thoại : (08) 8230611 Fax : (08) 8296600 Mã số thuế : 0302555914  Có tài khoản tại ngân hàng Vietcombank TP Hồ Chí Minh  Tài khoản ngoại tệ :007.100.000.7564 Chủ tịch Hội đồng quản trị : Nguyễn Thị Ngọc Nga  Vốn điều lệ : 63.800.000.000 o Miền Trung : 328 Hoàng Diệu ,Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng ĐT: (84­511) 3.574.666 – Fax: (84­511) 3.574.667 o Miền Bắc : 186 Hoàng Quốc Việt, Xã Cổ Nhuế, H.Từ Liêm, Hà Nội ĐT: (84­4)22.167.866 –Fax (84­4) 37.501.775 o Đà Lạt : 108 Hùng Vương ,P.11,TP.Đà Lạt, Lâm Đồng ĐT: (84­63) 3.554.092 – Fax : (84 ­63) 3.554.093 o An Giang : 42A Quốc lộ 91, P.Mỹ Thới ,TP.Long Xuyên ,An Giang ĐT : (84­76) 3.933.101 – Fax : (84­76 ) 3.933.080 SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 2
 12. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực 1.1.2. Qúa trình phát triển  Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ xuất khẩu (FiMexco) trước đây là  doanh nghiệp nhà nước nay đã chuyển thể thành công ty cổ phần theo QĐ 15­TTg  ngày 07/01/2002 của Thủ tướng chính phủ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  số 4103000855 ngày 01/03/2003 của sở kế hoạch đầu tư . Công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh ,hạch toán kế toán đầy đủ, có tư cách  pháp nhân , có con dấu riêng theo quy định của Nhà nước 1.1.3.Mục tiêu phát triển  Với phương châm hoạt động :” Fimexco mong muốn trở thành một tổ chức kinh doanh  trung thực làm giàu bằng nổ lực lao động sáng tạo đưa sản phẩm và dịch vụ chất  lượng đến khách hàng ,tạo sự hài lòng ,gìn giữ sự trung thực ,kinh doanh có lãi , giúp  đỡ từ thiện và quan trọng nhất là đem lại cho mỗi thành viên và gia đình trong công ty  có cuộc sống ổn định về vật chất, phong phú về tinh thần . Chính vì lẽ đó mà Fimexco  đã tồn tại và phát triển ngày càng lớn mạnh trong 20 năm qua với tỷ lệ doanh thu ,hiệu  quả và tính chuyên nghiệp tăng cao hằng năm  1.2. Chức năng và Nhiệm vụ chính  Công ty luôn có những chức năng và nhiệm vụ đặt ra trong từng thời kỳ phát triển  của công ty như sau : 1.2.1.Chức năng Chức năng chính của công ty chủ yếu là phục nhu cầu của người tiêu dùng đáp ứng  mọi yêu cầu của người sử dụng và luôn duy trì tốt mọi chế độ bảo hành của công  ty đối với người sử dụng sản phẩm . Cung cấp mọi sản phẩm tốt nhất ,chế độ bảo hành tốt nhất đối với người tiêu  dùng  1.2.2.Nhiệm vụ chính Công ty đề ra các nhiệm vụ trong ngắn hạn và dài hạn phải đạt được như sau :  Công ty luôn tìm cách mở rộng quy mô sản xuất ,phát triển các loại ngành nghề  mới ,nâng cao trình độ quản lý trong tình hình kinh doanh hiện nay .  Thường xuyên tiếp cận thị trường trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu  người tiêu dùng .  Đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư liên doanh trong và ngoài nước . SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 3
 13. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực  Mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính, tổ chức kinh tế nhằm tăng cương  nguồn vốn kinh doanh . 1.3.Sơ đồ bộ máy tổ chức  Công ty có cơ cấu tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng .Đứng đầu là Ban Gíam  Đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các phòng ban tham mưu  cho Ban Gíam Đốc, vừa thực hiện nghiệp vụ cấp trên giao phó  Bộ máy gọn nhẹ ,cơ cấu hợp lý ,giữa các phòng ban có sự phối hợp chặt chẽ với  nhau làm cho hoạt động của công ty nề nếp và đồng bộ . 1.3.1.Bộ máy quản lý Hình 1.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý  SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 4
 14. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực ( nguồn phòng kế toán ) 1.3.2.Bộ máy phòng kế toán Công ty Fimexco áp dụng hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán . Hoạt động của  công ty mang chức năng thương mại dịch vụ. Dưới công ty còn có hệ thống gồm những  đơn vị trực thuộc, những đơn vị riêng lẻ, độc lập với công ty và tự tổ chức bộ máy kế toán  riêng , còn các đơn vị khác thì mọi hoạt động ,tổ chức sổ sách kế toán đều được công ty  sắp xếp . Niên độ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam  o Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác :  theo tỷ giá thực tế của ngày  xảy ra nghiệp vụ .  Chế độ kế toán áp dụng  Chế độ kế toán áp dụng : Theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC ngày 20/03/2006 của Bộ  trưởng bộ tài chính . Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính với phần mềm được sử dụng  là Asia soft, theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung   Phương pháp kế toán TSCĐ : theo nguyên giá   Phương pháp khấu hao TSCĐ : Khấu hao theo đường thẳng   Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Gía thực tế bình quân gia  quyền .  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên . Chứng từ và tài khoản sử dụng : ­ Chứng từ : áp dụng theo hệ thống biểu mẫu chứng từ do Bộ tài chính ban hành  theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ,  công ty đang sử dụng các loại chứng từ : o Phiếu thu . o Phiếu chi . o Phiếu nhập kho . o Phiếu xuất kho . SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 5
 15. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực o Hoá đơn GTGT . o Biên bản điều chỉnh hoá đơn . o Biên bản huỷ hoá đơn . o Bản thanh toán tiền lương , bảo hiểm xã hội ,….. Tài khoản sử dụng : Công ty áp dụng hệ thống tài khoản căn cứ hệ thống tài khoản ban  hành theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính . Ngoài ra công ty còn mở các tài khoản chi tiết để phù hợp hơn với tình hình hoạt động  của công ty . Tổ chức bộ máy kế toán Hình 1.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán  SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 6
 16. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực ( nguồn phòng kế toán) Trưởng phòng : ­ Là người đảm nhiệm vị trí cao nhất về toàn bộ hoạt động tổ chức kế toán tài  chính tại công ty, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Gíam đốc .Là người có  quyền quyết định về việc lựa chọn hình thức kế toán, phương pháp hạch  toán .Ngoài ra trưởng phòng còn có nhiệm vụ phân tích hoạt động tài chính,  quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh về phương diện tài chính cũng như  lập kế hoạch tài chính cho công ty . Phó phòng : ­ Là người phụ giúp cho trưởng phòng quản lý, thường làm công việc ở khâu  tổng hợp, thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu, chứng từ thanh toán cho kế  toán tổng hợp để theo dõi tình hình công nợ, tình hình thanh toán qua ngân hàng . Kế toán ngân hàng  ­ Phụ trách việc quan hệ với khách hàng trong các nhiệm vụ thanh toán tiền qua  ngân hàng, chuyển các số liệu, chứng từ thanh toán cho kế toán tổng hợp để  theo dõi tình hình công nợ, tình hình thanh toán qua ngân hàng . Kế toán tiền mặt : SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 7
 17. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực ­ Theo dõi việc thu chi tiền mặt, lập sổ quỹ tiền mặt cho công ty, đối chiếu với  thủ quỹ về số lượng tồn quỹ hàng ngày .Chuyển số liệu cho kế toán tổng hợp  để theo dõi công nợ . Kế toán hàng hoá  ­ Tổng hợp các số liệu khâu kế toán có liên quan và số liệu các kho xưởng theo  dõi tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá, thành phẩm, nguyên vật liệu .Định kỳ đi  kiểm tra thực tế các kho của đơn vị trực thuộc để lên số liệu và báo cáo hàng  hoá .Sau đó chuyển số liệu lên kế toán tổng hợp và các bộ phận kế toán có liên  quan . Kế toán tổng hợp  ­ Có nhiệm vụ xác định lãi lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty từ  việc tổng hợp tất cả các số liệu ở các khâu có  liên quan .Đồng thời lên bản cân  đối số phát sinh hàng tháng và thống kê tài sản từng quý . 1.4.Tình hình nhân sự  Bảng 1.1 : Tình hình nhân sự năm 2011  Tình hình lao động năm 2011 Tổng số CB­CNV toàn hệ thống  387 Số lượng CB­CNV công nhân ,trực tiếp kinh doanh 268 Số lượng CB­CNV gián tiếp kinh doanh  119 Số lượng lao động thanh lý nghỉ việc  256 Số lượng lao động tuyển mới  190 Số lượng CB­CNV nam  265 Số lương CB­CNV nữ  122 Số lượng CB­CNV trình độ từ Trung cấp trở lên  199 Số lượng CB­CNV trình độ trung học trở xuống 188   ( nguồn phòng kế toán ) 1.5.Chức năng các phòng ban  SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 8
 18. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực Ban giám đốc :  ­ Gồm một Tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc .  Tổng giám đốc có nhiệm vụ trực tiếp quản lý chung và điều hành công ty,  quản lý trực tiếp dự án đầu tư nước ngoài, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt  động của công ty và trách nhiệm đối với nhà nước theo luật  định .  Phó tổng giám đốc : có quyền quyết định trong  phạm vi được Gíam đốc uỷ  quyền , có nhiệm vụ trực tiếp quản lý các bộ phận và hỗ trợ giám đốc trong  hoạt động công ty . Phòng hành chính – nhân sự : ­ Gồm một trưởng phòng và các nhân viên với các trách nhiệm tham mưu giúp  Gíam đốc trong công tác nhân sự , giải quyết các chế độ chính sách về lao  động , khen thưởng ,… và thực hiện chức năng chuyên môn về quản trị hành  chánh . ­ Kiểm tra việc chấp hành nội quy công ty , kiểm tra và quản lý nhân sự trong  toàn công ty, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phòng ban, đặc biệt  là nhân viên kinh doanh , quản lý văn thư, lưu trữ thông tin và điều hành công tác  hậu cần cho công ty, chăm lo đời sống tinh thần và quyền lợi cho người lao  động  Phòng quản lý – Kinh doanh – xuất nhập khẩu : ­ Nhiệm vụ của phòng là giúp Ban Gíam đốc trong công tác xây dựng kế hoạch ,  liên hệ giao dịch tìm nguồn hàng , thực hiện tổ chức ngoại thương như : Quản  lý hợp đồng, làm đơn xin mở tín dụng, tổ chức lo giấy tờ nhận giao hàng …..  đồng thời quản lý kho hàng . Phòng tài chính kế toán : ­ Nhiệm vụ của phòng là phối hợp với Ban Gíam đốc quản lý toàn bộ tài sản,  hàng hoá tiền vốn của công ty .Thực hiện việc hạch toán kế toán toàn bộ quá  trình hoạt động kinh doanh, xác định kết quả kinh doanh và luân chuyển, lưu trữ  chứng từ .Lập hệ thống báo cáo tài chính, xác định kết quả kinh doanh. Lập hệ  thống báo cáo tài chính, thực hiện việc báo cáo kế toán với các cơ quan chức  năng . Chịu trách nhiệm trước Ban Gíam đốc, Nhà nước về hoạt động tài chính  công ty, cung cấp số liệu cho Ban giám đốc để phục vụ cho việc quản trị kinh  doanh . SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 9
 19. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực 1.6.Lĩnh vực hoạt động chính  Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là kinh doanh dịch vụ như bảo hành,  sửa chữa ,… và bán các mặt hàng điện tử, xe ô tô, mô tô . Các mặt hàng kinh doanh  chính của công ty :  Dịch vụ du lịch và thương mại :    Trung tâm dịch vụ  du lịch Fimexco, trụ  sở  chính đặt tại : 231_233 Lê Thánh Tôn , Q.1 ,bao gồm : đội xe , dịch vụ vận  chuyển ,tổ chức các tuor du lịch lữ hành .   Hệ thống các trung tâm , cửa hàng thương mại bán lẻ chuyên   kinh doanh các mặt hàng kim khí điện máy, máy móc nông cơ,   các mặt hàng điện gia dụng .  Xuất nhập khẩu :  Trực tiếp nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương Mại và  du lịch ,ngoài ra công ty còn xuất khẩu   mặt hàng như  hàng   thủ công mỹ nghệ .   Hàng nhập khẩu : nguyên ,nhiên vật liệu ,máy móc thiết bị  phục vụ  cho nhu cầu sản xuất : ngành xây dựng , phương  tiện vận tải, hàng kim khí điện máy…. Để  đáp  ứng nhu cầu   khách hàng .  Tổ  chức bán nhập khẩu do công ty trực tiếp nhận theo giấy   phép của Bộ Thương Mại và dịch vụ, làm đại lý bán hàng cho  các đơn vị trong và ngoài nước .  Các loại hình kinh doanh và dịch vụ khác :    Xuất khẩu lao động sang các nước theo giấy phép hoạt động  kinh doanh số 72/CĐ TBXH – GGBHĐ cấp ngày 21/04/2000   Dịch vụ  cho thuê kho xưởng đã được thực hiện tại các kho   hàng ở khu đất Tân Thuận, Q.7 tại Bình Chánh .  Trên lĩnh vực kinh doanh với tiêu chí lợi nhuận và sự hợp tác có lợi cho đôi bên, nên  nhiều khách hàng thấy được ở Fimexco sự trung thực, sự quyết tâm và khi đã làm thì  nhất định phải làm tốt, nói đi đôi với làm .Với những sự nỗ lực đó Fimexco đã trở  thành những đại lý ưu tú và xuất xắc trong các lĩnh vực kinh doanh xe ô tô , hàng điện  SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 10
 20. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  GVHD :TS. Lê Đình Trực gia dụng , vé máy bay ,… Ngoài ra Fimexco có những dự án cho thuê văn phòng đạt tiêu  chuẩn quốc tế ,có dự án về đầu tư sản xuất, căn hộ cao cấp, khu thể dục thể thao, dự  án xây dựng nhà trẻ và các dự án khác . Với chiến lược mở rộng và phát triển không ngừng ,Fimexco sẵn sàng hợp tác ,liên kết  với các đơn vị ,cá nhân trong và ngoài nước ,Fimexco luôn lắng nghe những ý kiến đóng  góp của khách hàng để xây dựng thương hiệu và uy tín ngày càng vững mạnh hơn trên  thị trường . 1.7.Thuận lợi và khó khăn  Công ty hình thành từ năm 1989 bước đầu phát triển thuận lợi do những năm đầu  chuẩn bị việc hội nhập, tình hình xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ vô cùng thuận  lợi do chính sách hỗ trợ của nhà nước và do nhà nước luôn có can thiệp kịp thời để  điều chỉnh tỷ giá không thay đổi mạnh , càng những năm gần đây công ty càng gặp  nhiều khó khăn tình hình tiêu thụ hàng hoá kém việc kinh doanh liên tục gặp bất lợi sau  đây là những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp . 1.7.1Thuân lợi  Với truyền thống củng cố và xây dựng của công ty trong suốt quá trình 20 năm, Ban  lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình của mình đã không ngừng phát triển công ty  ngày càng lớn mạnh : ­ Đội ngũ cán bộ được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên , nắm  bắt kịp thời những yêu cầu thiết yếu của thị trường . ­ Hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại , với trang thiết bị máy móc đầy đủ là động  lực mạnh mẽ giúp nhân viên có thể hoàn thành nhanh nhất công việc của mình  1.7.2Khó khăn  Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khắn trong hoạt động do có nhiều đối thủ cạnh tranh  trên các mặt hoạt động của công ty . Sự suy thoái của kinh tế thế giới cũng như Việt  Nam đã có ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty .Không có trung tâm kinh  doanh bán hàng riêng mà phải phụ thuộc vào các trung tâm khác nên việc kinh doanh  sản phẩm đồ điện tử hưởng được lợi nhuận thấp, rủi ro hàng tồn kho cao do chỉ  hưởng được phần lợi trung gian nếu sản phẩm bán được . Chương 2 :Cơ sở lý luận về phân tích lợi nhuận 2.1. Khái niệm về lợi nhuận : Thầy Phạm Văn Dược ,thầy Huỳnh Đức Lộng và cô Lê thị Minh Tuyết (2011) định  nghĩa lợi nhuận là :  SVTT: HOÀNG QUỐC TRUNG  Trang 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2