intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

386
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú giai đoạn 2012 - 2014, đồng thời mô tả thực tế việc cạnh tranh kinh doanh bất động sản trên thị trường nội địa của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú với các đối thủ cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀTÀI:<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC<br /> CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN<br /> ĐÔNG THIÊN PHÚ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : TỐNG KHÁNH LY<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A22241<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC<br /> CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN<br /> ĐÔNG THIÊN PHÚ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Vƣơng Thị Thanh Trì<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Tống Khánh Ly<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A22241<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị kinh doanh<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin chân thành cảm ơn Cô Th.S Vương Thị Thanh Trì đã tận tình hướng dẫn,<br /> giúp đỡ và truyền đạt nhiều ý kiến quý báu để giúp em hoàn thành khóa luận này.<br /> Em xin có lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Thầy, Cô trường Đại học Thăng<br /> Long đã truyền đạt nhiều kiến thức rất giá trị của các môn cơ sở trong suốt khóa học,<br /> đó là kiến thức nền tảng giúp em rất nhiều trong quá trình nghiên cứu khóa luận.<br /> Em xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chuyên<br /> môn và các cô chú, anh chị tại công ty cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú đã tạo điều<br /> kiện thuận lợi giúp em nghiên cứu, thu thập số liệu và truyền đạt những kinh nghiệm<br /> thực tế tại đơn vị để hoàn thành tốt khóa luận này.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2015<br /> Sinh viên<br /> TỐNG KHÁNH LY<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> SINH VIÊN<br /> Tống Khánh Ly<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH ẢNH<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH<br /> TRANH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH<br /> CỦA CÁC DN ..............................................................................................................1<br /> 1.1. Một số vấn đề cơ bản về cạnh tranh .................................................................1<br /> 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh ..............................................1<br /> 1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh .........................................................................1<br /> 1.1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh .......................................................... 2<br /> 1.1.2 Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế........................................................4<br /> 1.1.2.1 Tích cực ..................................................................................................4<br /> 1.1.2.2 Hạn chế ...................................................................................................5<br /> 1.2. Các loại hình cạnh tranh ....................................................................................6<br /> 1.2.1 Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường ......................................................... 6<br /> 1.2.1.1 Cạnh tranh giữa người mua và người bán ..............................................6<br /> 1.2.1.2 Cạnh tranh giữa người mua với nhau .....................................................6<br /> 1.2.1.3 Cạnh tranh giữa người bán với nhau ......................................................6<br /> 1.2.2 Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế ................................................................ 6<br /> 1.2.2.1 Cạnh tranh trong nội bộ ngành ............................................................... 6<br /> 1.2.2.2 Cạnh tranh giữa các ngành .....................................................................7<br /> 1.2.3 Căn cứ vào mức độ cạnh tranh ......................................................................7<br /> 1.2.3.1 Cạnh tranh hoàn hảo ...............................................................................7<br /> 1.2.3.2 Cạnh tranh không hoàn hảo ....................................................................7<br /> 1.2.3.3 Cạnh tranh độc quyền .............................................................................7<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của DN ............................. 7<br /> 1.3.1 Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DN ..........8<br /> 1.3.1.1 Các yếu tố môi trường ngành .................................................................8<br /> 1.3.1.2 Các yếu tố khách quan trong môi trường kinh tế quốc dân ....................9<br /> 1.3.2 Các nhân tố nội bộ DN ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DN .........10<br /> 1.3.2.1 Hệ thống cơ sở vật chất ........................................................................10<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2