intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng đời sống, lao động và việc làm của người dân vạn đò sau khi định cư lên bờ ở phường Kim Long, thành phố Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
25
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng đời sống, lao động và việc làm của người dân vạn đò sau khi định cư lên bờ ở phường Kim Long, thành phố Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng về lao động và việc làm của người dân vạn đò sau khi định cư lên bờ ở phường Kim Long, thành phố Huế nhằm đề xuất các giải pháp sử dụng lao động và tạo việc làm ổn định cho cư dân tái định cư, phục vụ cho công tác xóa đói giảm nghèo ổn định đời sống cho người dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng đời sống, lao động và việc làm của người dân vạn đò sau khi định cư lên bờ ở phường Kim Long, thành phố Huế

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này tôi đã nhận được<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> sự quan tâm giúp đỡ của các tập thể, các cá nhân trong và<br /> <br /> ́H<br /> <br /> ngoài trường.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Tôi trân trọng cám ơn quý thầy cô khoa kinh tế & phát triển,<br /> <br /> H<br /> <br /> trường Đại học Kinh Tế Huế đã tận tình truyền đạt kiến thức<br /> <br /> IN<br /> <br /> cho tôi trong suốt thời gian học tập và thực tập.<br /> <br /> K<br /> <br /> Đặc biệt tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Ngọc Châu đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi trong<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của UBND phường<br /> Kim Long, các ban ngành, các cá nhân trong phường đã nhiệt<br /> tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp số liệu cho tôi hoàn thành đề<br /> tài này.<br /> Xin chân thành cám ơn gia đình người thân, bạn bè đã<br /> quan tâm, động viên, đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình<br /> <br /> i<br /> <br /> thực tập tốt nghiệp.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi<br /> những sai sót nhất định, vì vậy tôi rất mong nhận được ý kiến<br /> đóng góp của quý thầy cô giáo và mọi người.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tôi xin chân thành cám ơn.<br /> <br /> U<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Phạm Thị Liễu<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................. v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ........................................................ vi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU...............................................................................vii<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài ...................................................................................................2<br /> 3. Nhiệm vụ của đề tài..................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................3<br /> 6. Kết cấu của đề tài .....................................................................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................4<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM.... 4<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về lao động và việc làm.......................................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1. Lao động .........................................................................................................4<br /> 1.1.2. Việc làm..........................................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.3. Thất nghiệp .....................................................................................................5<br /> <br /> 1.2. Các loại hình việc làm...........................................................................................6<br /> 1.3. Các loại hình thất nghiệp ......................................................................................6<br /> 1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá việc làm và thu nhập của lao động ................................7<br /> 1.4.1. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động........................................................................7<br /> 1.4.2. Tỷ suất sử dụng quỹ thời gian làm việc của lao động trong năm...................7<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG, VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA<br /> NGƯỜI DÂN VẠN ĐÒ, PHƯỜNG KIM LONG, THÀNH PHỐ HUẾ...................9<br /> 2.1. Tình hình cơ bản của địa bàn nghiên cứu .............................................................9<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên...........................................................................................9<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội................................................................................10<br /> 2.2. Khái quát về khu tái định cư kim long................................................................14<br /> 2.2.1. Lịch sử hình thành ........................................................................................14<br /> 2.2.2. Lý do các hộ dân vạn đò muốn lên bờ định cư.............................................15<br /> 2.2.3. Khó khăn, thuận lợi trong quá trình định cư.................................................17<br /> 2.2.4. Đặc điểm kinh tế ...........................................................................................21<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.5. Đặc điểm xã hội ............................................................................................22<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.3. Thực trạng về nhân khẩu và lao động của các hộ dân được điều tra ..................25<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.3. Thực trạng về việc làm của mẫu điều tra ............................................................28<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.3.1. Vấn đề việc làm trước và sau khi định cư của người dân.............................28<br /> 2.3.2. Cơ cấu việc làm của người dân vạn đò.........................................................30<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.4. Vấn đề thất nghiệp ..............................................................................................33<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.5. Thực trạng về chi tiêu của các hộ được điều tra .................................................34<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.6. Tính đa dạng nguồn thu nhập trước và sau khi định cư......................................36<br /> 2.7. Thực trạng về trình độ học vấn của các hộ dân được điều tra ............................38<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.8. Khả năng thích nghi của người dân với điều kiện sống mới ..............................40<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.8.1. Khả năng tổn thương theo mùa.....................................................................40<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.9.2. Khả năng đối phó với xốc.............................................................................42<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ TẠO VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH<br /> CHO NGƯỜI DÂN VẠN ĐÒ, PHƯỜNG KIM LONG, THÀNH PHỐ HUẾ ............ 45<br /> 3.1. Một số chính sách của Nhà nước đối với cư dân tái định cư Kim Long ............45<br /> 3.1.1. Chính sách nhằm giải quyết công ăn việc làm cho cư dân tái định cư.........45<br /> 3.1.2. Chính sách ưu đãi về giáo dục và đào tạo nghề............................................45<br /> 3.1.3. Chính sách ưu đãi nhằm xóa đói giảm nghèo...............................................46<br /> 3.2. Nguyện vọng của người dân tái định cư Kim Long............................................46<br /> 3.3. Giải pháp sử dụng lao động và tạo việc làm ổn định cho cư dân tái định ..........48<br /> 3.3.1. Giải pháp về chính sách tín dụng..................................................................48<br /> 3.3.2. Giải pháp về giáo dục và đào tạo nghề .........................................................49<br /> <br /> iv<br /> <br /> 3.3.3. Giải pháp hỗ trợ trực tiếp để tạo việc làm ....................................................50<br /> 3.3.4. Giải pháp hạn chế tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền và<br /> các tổ chức xã hội đối với cư dân tái định cư .........................................................50<br /> 3.3.5. Giải pháp về vai trò cộng đồng.....................................................................51<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................52<br /> I. Kết luận...................................................................................................................52<br /> II. Kiến nghị ...............................................................................................................53<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................54<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản