intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm ở Việt Nam

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:216

0
84
lượt xem
7
download

Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Hóa học "Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm ở Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về giới nấm, phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm về giới nấm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> BÙI THỊ THU HIỀN<br /> <br /> Nghiªn cøu thµnh phÇn hãa häc<br /> vµ ho¹t tÝnh sinh häc cña mét sè loµi nÊm<br /> ë ViÖt Nam<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> BÙI THỊ THU HIỀN<br /> <br /> Nghiªn cøu thµnh phÇn hãa häc<br /> vµ ho¹t tÝnh sinh häc cña mét sè loµi nÊm<br /> ë ViÖt Nam<br /> Chuyên ngành: Hóa hữu cơ<br /> Mã số: 62.44.01.14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. ĐẶNG NGỌC QUANG<br /> 2. TS. LƯU VĂN HUYỀN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng<br /> được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Bùi Thị Thu Hiền<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận án được hoàn thành tại phòng thí nghiệm Hóa học các<br /> hợp chất thiên nhiên, bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường<br /> Đại học Sư Phạm Hà Nội.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến<br /> PGS.TS Đặng Ngọc Quang (Khoa Hóa học, Trường Đại học sư phạm<br /> Hà Nội) và TS. Lưu Văn Huyền (Trường Đại học Tài Nguyên và Môi<br /> Trường) đã giao đề tài, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất,<br /> giúp tôi từng bước trong quá trình thực hiện luận án.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn PGS.TS. Lê xuân Thám (Sở khoa học công<br /> nghệ Lâm Đồng), PGS.TS. Dương Minh Lam (Khoa Sinh học, Trường<br /> Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã xác định tên khoa học của các mẫu nấm.<br /> Lời cảm ơn cũng xin được gửi tới các giáo sư, tiến sĩ của Viện Hóa<br /> học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thực hiện đo<br /> NMR, MS, GC – MS và thử hoạt tính kháng sinh các chất đã phân lập được.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn đến Ban giám hiệu, cán bộ phòng Đào<br /> tạo Sau đại học, các thầy/cô Khoa Hóa học, đặc biệt là các thầy cô bộ<br /> môn Hữu cơ, các bạn đồng nghiệp, học viên cao học, sinh viên, gia đình<br /> và người thân những người tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ để tôi<br /> hoàn thành luận án này.<br /> Tác giả<br /> <br /> Bùi Thị Thu Hiền<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các kí hiệu, các chữ cái viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình<br /> Danh mục các sơ đồ<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....................................................................................6<br /> 1.1. Giới thiệu chung về giới nấm ............................................................................6<br /> 1.1.1. Phân loại nấm ..........................................................................................6<br /> 1.1.2. Vai trò của nấm với con người .................................................................9<br /> 1.2. Họ nấm Xylariaceae .........................................................................................11<br /> 1.2.1. Giới thiệu chung về họ nấm Xylariaceae ...............................................11<br /> 1.2.2. Thành phần hóa học trong họ nấm Xylariaceae ....................................12<br /> 1.3. Nấm linh chi ......................................................................................................17<br /> 1.3.1. Giới thiệu chung về nấm linh chi ...........................................................17<br /> 1.3.2. Tác dụng của nấm linh chi .....................................................................20<br /> 1.3.3. Thành phần hóa học của nấm linh chi ...................................................22<br /> 1.3.4. Nghiên cứu về nấm của Việt Nam ..........................................................32<br /> CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM ............36<br /> 2.1. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................36<br /> 2.1.1. Phương pháp lấy mẫu ............................................................................36<br /> 2.1.2. Phương pháp chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc các chất phân<br /> lập được ............................................................................................................36<br /> 2.1.3. Phương pháp khảo sát cấu trúc các hợp chất ........................................36<br /> 2.1.4. Phương pháp thử hoạt tính sinh học ......................................................37<br /> 2.2. Hóa chất và thiết bị ..........................................................................................37<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2