intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam)

Chia sẻ: Mai Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:223

0
85
lượt xem
15
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu chung của luận án là định hướng xây dựng khung chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để xây dựng khung chuyển đổi BCTC, cần phải xác lập và đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực BCTC quốc tế trong điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam, để thấy được những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của các nhân tố đến chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực BCTC quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> --------<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC HIỆP<br /> <br /> CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ CHUẨN MỰC<br /> KẾ TOÁN VIỆT NAM SANG CHUẨN MỰC BÁO CÁO<br /> TÀI CHÍNH QUỐC TẾ _ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM<br /> TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> MÃ SỐ<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> : 8340301<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> <br /> PGS-TS. HÀ XUÂN THẠCH<br /> PGS-TS. BÙI VĂN DƯƠNG<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> --------<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC HIỆP<br /> <br /> CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ CHUẨN MỰC<br /> KẾ TOÁN VIỆT NAM SANG CHUẨN MỰC BÁO CÁO<br /> TÀI CHÍNH QUỐC TẾ _ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM<br /> TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả những tài<br /> liệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo. Các<br /> số liệu và kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, 20 tháng 04 năm 2018<br /> Tác giả<br /> Nguyễn Ngọc Hiệp<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> .<br /> Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tập thể thầy cô thuộc Đại Học Kinh<br /> Tế TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các Thầy Cô Khoa Kế toán- Kiểm toán, đã<br /> tận tình giảng dạy hướng dẫn tôi hoàn thành các học phần trong chương trunh<br /> đào tạo tiến sĩ của nhà trường. Qua đó đã giúp tôi có được những kiến thức,<br /> những kinh nghiệm cần thiết để thực hiện luận án này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tới PGS-TS Hà Xuân Thạch, PGS-TS Bùi Văn<br /> Dương, những thầy đã tận tình hướng dẫn khoa học của tôi. Các Thầy đã tận<br /> tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện làm luận án của mình<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo, ban giám đốc công ty<br /> Dragon Capital Group. Ban lãnh đạo các công ty, giám đốc tài chính, kế toán<br /> trưởng, nhân viên kế toán tại các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán<br /> Việt Nam tại TPHCM. Giám đốc, trưởng phòng kiểm toán, kiểm toán viên cấp<br /> cao của bốn công ty kiểm toán Quốc tế (KPMG, PWC, DELOITE, E&Y) đã luôn<br /> hỗ trợ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận án.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình đã luôn quan tâm ,động viên ,dành thời<br /> gian và luôn tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt luận án.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, 20 tháng 04 năm 2018<br /> Tác giả<br /> Nguyễn Ngọc Hiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TRANG PHỤ BÌA<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> DANH MỤC PHỤ LỤC<br /> PHẦN GIỚI THIỆU ................................................................................................... i<br /> 1.<br /> <br /> Lý do chọn đề tài ........................................................................................... i<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................ii<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................... iii<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... iii<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. iv<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Đóng góp mới của luận án ...........................................................................vii<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Cấu trúc luận án ......................................................................................... viii<br /> <br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ<br /> 1.1.<br /> <br /> Các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới ............................................ 1<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Nghiên cứu chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán quốc gia sang chuẩn<br /> mực BCTC quốc tế ........................................................................................ 1<br /> <br /> 1.1.1.1 Nghiên cứu khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia và hệ<br /> thống chuẩn mực BCTC quốc tế .................................................................... 1<br /> 1.1.1.2 Nghiên cứu lần đầu vận dụng chuẩn mực BCTC quốc tế và những quy định<br /> của chuẩn mực BCTC quốc tế ...................................................................... 4<br /> 1.1.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng đến kết quả BCTC do chuyển đổi và vận dụng<br /> BCTC theo chuẩn mực BCTC quốc tế ......................................................... 7<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2