intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả kinh tế và những rủi ro trong sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Hocsinhgioilop9_ Hoc247 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:208

120
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Hiệu quả kinh tế và những rủi ro trong sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả kinh tế và những rủi ro trong sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> PHẠM THỊ THANH XUÂN<br /> <br /> HIÃÛU QUAÍ KINH TÃÚ VAÌ NHÆÎNG RUÍI RO<br /> TRONG SAÍN XUÁÚT HÄÖ TIÃU<br /> TRÃN ÂËA BAÌN TÈNH QUAÍNG TRË<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP<br /> MÃ SỐ: 62 62 01 15<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ<br /> PGS.TS TRẦN VĂN HÒA<br /> <br /> HUẾ - Năm 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan, Luận án tiến sĩ “Hiệu quả kinh tế và những rủi ro trong sản<br /> xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là công trình do chính tôi nghiên cứu và<br /> thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận án là hoàn toàn trung thực,<br /> chính xác và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào.<br /> Tất cả sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn và các thông tin<br /> trích dẫn trong luận án đã được ghi rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Thị Thanh Xuân<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận án, tôi đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của các cơ quan,<br /> các cấp lãnh đạo và các cá nhân. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả tập thể<br /> và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành<br /> luận án.<br /> Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo trường Đại học Kinh tế, Đại<br /> học Huế đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình thực hiện luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám đốc Đại học Huế, Ban Đào tạo Sau<br /> đại học – Đại học Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Kinh tế và phát triển, các<br /> phòng ban chức năng và tập thể các nhà Khoa học của trường Đại học Kinh tế đã<br /> giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Dũng Thể - Trưởng phòng<br /> Đào tạo Sau đại học và PGS.TS Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh<br /> tế đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực<br /> hiện luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo sở NN & PTNT tỉnh Quảng Trị;<br /> UBND, phòng NN & PTNT, phòng Thống kê huyện Vĩnh Linh và huyện Cam Lộ;<br /> UBND các xã Vĩnh Nam, Vĩnh Kim, Cam Chính, Cam Nghĩa và hộ gia đình sản<br /> xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, cung cấp tài<br /> liệu và thông tin cần thiết về cây hồ tiêu để tôi hoàn thành luận án này.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của<br /> gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong suốt thời gian qua.<br /> Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phạm Thị Thanh Xuân<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Viết tắt<br /> <br /> Tên đầy đủ tiếng Việt<br /> <br /> Tên đầy đủ tiếng Anh<br /> <br /> AE<br /> <br /> Hiệu quả phân bổ<br /> <br /> Allocative efficiency<br /> <br /> BCR<br /> <br /> Chỉ số lợi ích chi phí<br /> <br /> Benefit cost rate<br /> <br /> BQC<br /> <br /> Bình quân chung<br /> <br /> BVTV<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> <br /> CLB<br /> <br /> Câu lạc bộ<br /> <br /> CRS<br /> <br /> Doanh thu không đổi theo quy mô<br /> <br /> Constant returns to scale<br /> <br /> DEA<br /> <br /> Phân tích màng bao dữ liệu<br /> <br /> Data envelopment analysis<br /> <br /> DT<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> EE<br /> <br /> Hiệu quả kinh tế<br /> <br /> Economic efficiency<br /> <br /> GO<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> Gross output<br /> <br /> GAP<br /> <br /> Sản xuất nông nghiệp tốt<br /> <br /> Good agricutural pratices<br /> <br /> HQKT<br /> <br /> Hiệu quả kinh tế<br /> <br /> IRR<br /> <br /> Hệ số hoàn vốn nội bộ<br /> <br /> Internal rate of return<br /> <br /> IPC<br /> <br /> Hiệp hội hồ tiêu thế giới<br /> <br /> International pepper community<br /> <br /> KH & CN<br /> <br /> Khoa học và công nghệ<br /> <br /> KTCB<br /> <br /> Kiến thiết cơ bản<br /> <br /> KTXH<br /> <br /> Kinh tế xã hội<br /> <br /> MI<br /> <br /> Thu nhập hỗn hợp<br /> <br /> Mixed income<br /> <br /> MP<br /> <br /> Sản lượng cận biên<br /> <br /> Marginal product<br /> <br /> MPV<br /> <br /> Giá trị sản phẩm cận biên<br /> <br /> Marginal product value<br /> <br /> NN & PTNT<br /> <br /> Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<br /> <br /> NPV<br /> <br /> Giá trị hiện tại thuần<br /> <br /> Net present value<br /> <br /> SE<br /> <br /> Hiệu quả theo quy mô<br /> <br /> Scale efficiency<br /> <br /> SFA<br /> <br /> Phân tích tối đa ngẫu nhiên<br /> <br /> Stochastic frontier analysis<br /> <br /> iii<br /> <br /> SL<br /> <br /> Số lượng<br /> <br /> TE<br /> <br /> Hiệu quả kỹ thuật<br /> <br /> TKKD<br /> <br /> Thời kỳ kinh doanh<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> VPA<br /> <br /> Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam<br /> <br /> Viet Nam pepper association<br /> <br /> VRS<br /> <br /> Doanh thu thay đổi theo quy mô<br /> <br /> Variable returns to scale<br /> <br /> Technical efficiency<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2