intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thể chế, năng suất yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:233

163
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Thể chế, năng suất yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển" được nghiên cứu với mục tiêu đánh giá tác động của chất lượng thể chế lên tăng trưởng năng suất yếu tố tổng hợp tại các quốc gia đang phát triển, đánh giá tác động của chất lượng thể chế, năng suất yếu tố tổng hợp và tương tác của chúng lên tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thể chế, năng suất yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> ----------------<br /> <br /> PHẠM DUY LINH<br /> <br /> THỂ CHẾ, NĂNG SUẤT YẾU TỐ TỔNG HỢP VÀ<br /> TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NGHIÊN CỨU CÁC<br /> QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh - Năm 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> ----------------<br /> <br /> PHẠM DUY LINH<br /> <br /> THỂ CHẾ, NĂNG SUẤT YẾU TỐ TỔNG HỢP VÀ<br /> TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NGHIÊN CỨU CÁC<br /> QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN<br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ: 62340201<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS. TS. NGUYỄN NGỌC HÙNG<br /> 2. TS. PHẠM QUỐC HÙNG<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh - Năm 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ với đề tài “Thể chế, năng suất yếu tố tổng hợp<br /> và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển” là công trình<br /> nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các thông tin, số liệu trong luận án là<br /> trung thực, có nguồn trích dẫn rõ ràng và kết quả nghiên cứu chưa được công bố<br /> trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Nghiên cứu sinh khóa 2013<br /> <br /> PHẠM DUY LINH<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu để hoàn thành luận án này, tôi luôn nhận<br /> được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của hai thầy hướng dẫn khoa học chính. Tôi<br /> xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng và thầy TS. Phạm<br /> Quốc Hùng đã ủng hộ, động viên cũng như chia sẻ kiến thức để tôi thực hiện luận<br /> án. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy, cô trong Khoa Tài chính công và<br /> các thầy cô phản biện đã đóng góp rất nhiều ý kiến hữu ích cho tôi. Đặc biệt tôi xin<br /> gửi lời cảm ơn tới thầy GS. Sử Đình Thành đã có những lời nhận xét, góp ý hết sức<br /> quý giá để tôi nghiên cứu, học hỏi bổ sung cho luận án cũng như kiến thức chuyên<br /> môn của mình.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và một số bạn bè đã tạo điều kiện, hỗ trợ tôi<br /> trong suốt quá trình học tập. Sự động viên, giúp đỡ của họ đã giúp tôi hoàn thành<br /> luận án của mình đúng thời hạn.<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017<br /> <br /> PHẠM DUY LINH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ..........................................................................................iv<br /> CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ..........................................................................................1<br /> 1.1 Lý do chọn đề tài ...............................................................................................1<br /> 1.2 Khoảng trống nghiên cứu ..................................................................................4<br /> 1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu .........................................................................9<br /> 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................10<br /> 1.5 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................10<br /> 1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án ......................................................12<br /> 1.7 Một số điểm mới và đóng góp của luận án .....................................................13<br /> 1.8 Kết cấu luận án ................................................................................................15<br /> CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN<br /> VỀ TFP, THỂ CHẾ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG VỚI TĂNG TRƯỞNG<br /> KINH TẾ ...................................................................................................................17<br /> 2.1 Lý thuyết về TFP và thể chế .........................................................................17<br /> 2.1.1 Lý thuyết về TFP .......................................................................................17<br /> 2.1.1.1 Khái niệm về TFP ...............................................................................17<br /> 2.1.1.2 Phương pháp đo lường TFP ................................................................21<br /> 2.1.2 Lý thuyết về thể chế ..................................................................................24<br /> 2.1.2.1 Các quan điểm về thể chế ...................................................................24<br /> 2.1.2.2 Phương pháp đo lường chất lượng thể chế .........................................27<br /> 2.2 Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế..................................................................31<br /> 2.2.1 Các mô hình tăng trưởng kinh tế ...............................................................31<br /> 2.2.2 Các yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế ..............................................39<br /> 2.3 Mối quan hệ giữa thể chế, TFP và tăng trưởng kinh tế .............................41<br /> 2.3.1 Lý thuyết về mối quan hệ giữa thể chế, TFP và tăng trưởng ...................41<br /> 2.3.2 Mô hình phân tích về mối quan hệ giữa thể chế, TFP và tăng trưởng ......45<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2