intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang từ năm 1986 đến năm 2010

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:242

92
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: làm rõ những chuyển biến về kinh tế, xã hội của huyện Vị Xuyên trong thời gian từ năm 1986 đến năm 2010; phân tích những thành công, hạn chế của quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên từ năm 1986 đến năm 2010, rút ra những nhận xét, đánh giá và đưa ra những đề xuất cho sự phát triển trong thời gian tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang từ năm 1986 đến năm 2010

LÊ HỒNG SƠN<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ HỒNG SƠN<br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ<br /> <br /> CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN VỊ XUYÊN,<br /> TỈNH HÀ GIANG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2010<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ<br /> <br /> KHÓA III<br /> <br /> HÀ NỘI - NĂM 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> LÊ HỒNG SƠN<br /> <br /> CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN VỊ XUYÊN,<br /> TỈNH HÀ GIANG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2010<br /> <br /> Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam<br /> Mã số: 62 22 03 13<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. NGUYỄN VĂN NHẬT<br /> <br /> HÀ NỘI - NĂM 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này là của cá nhân tôi,<br /> chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào, những số liệu được đưa<br /> ra để chứng minh và đánh giá là trung thực, có cơ sở. Ngoài ra, một số<br /> nhận xét, đánh giá hoặc số liệu của các tác giả, cơ quan, tổ chức khác<br /> cũng được luận án sử dụng, thể hiện trong phần tài liệu tham khảo.<br /> Tác giả<br /> <br /> Lê Hồng Sơn<br /> <br /> i<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2