intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh)

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:322

0
188
lượt xem
67
download

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh)" với mục tiêu chính như: Phân tích và đánh giá hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc thông qua việc sử dụng thành ngữ biểu thị cảm xúc trong ngôn bản, công tác dịch thuật thành ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tiến tới xây dựng giáo trình và từ điển thành ngữ song ngữ Anh-Việt,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ---------------<br /> <br /> TRẦN THẾ PHI<br /> <br /> ẨN DỤ Ý NIỆM CẢM XÚC<br /> TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT<br /> (SO SÁNH VỚI THÀNH NGỮ TIẾNG ANH)<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> --------------TRẦN THẾ PHI<br /> ẨN DỤ Ý NIỆM CẢM XÚC<br /> TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT<br /> (SO SÁNH VỚI THÀNH NGỮ TIẾNG ANH)<br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ học So sánh-Đối chiếu<br /> Mã số:<br /> <br /> 62.22.01.10<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN<br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS. TS. Nguyễn Văn Huệ<br /> 2. PGS. TS. Nguyễn Thị Hai<br /> Phản biện độc lập:<br /> 1. PGS. TS. Trịnh Sâm<br /> 2. PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Trang<br /> Phản biện:<br /> 1. PGS. TS. Trịnh Sâm<br /> 2. PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Trang<br /> 3. PGS. TS. Phạm Văn Tình<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ với tiêu đề “Ẩn dụ ý niệm cảm<br /> xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh)” là công<br /> trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là<br /> trung thực và chưa được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Trần Thế Phi<br /> <br /> MỘT SỐ QUY ƯỚC TRÌNH BÀY<br /> 1. Các ví dụ ngữ liệu minh họa in bằng chữ in nghiêng và được đánh số thứ tự<br /> trong ngoặc đơn không theo đề mục mà theo thứ tự liên tục từ nhỏ đến lớn<br /> trong toàn bộ luận án.<br /> 2. Trong khi trình bày phần ngữ liệu thành ngữ tiếng Anh biểu thị cảm xúc của<br /> chương 2, các thành ngữ tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt với nghĩa<br /> nguyên văn và nghĩa thành ngữ, trong đó phần dịch nghĩa nguyên văn là phần<br /> dịch sát ý, được sử dụng cho mục đích đối chiếu, chứ không phải là phần dịch<br /> đúng nghĩa.<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DẪN NHẬP<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0.1. Lý do chọn đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0.2. Lịch sử vấn đề<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0.2.1. Lịch sử nghiên cứu thành ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0.2.2. Từ ngữ biểu thị cảm xúc trong tiếng Việt và tiếng Anh<br /> <br /> 8<br /> <br /> 0.2.2.1. Tình hình nghiên cứu từ ngữ biểu thị cảm xúc trong tiếng Việt<br /> <br /> 8<br /> <br /> 0.2.2.2 Tình hình nghiên cứu từ ngữ biểu thị cảm xúc trong tiếng Anh<br /> <br /> 12<br /> <br /> 0.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án<br /> <br /> 14<br /> <br /> 0.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 15<br /> <br /> 0.5. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 17<br /> <br /> 0.6. Điểm mới của luận án<br /> <br /> 19<br /> <br /> 0.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn<br /> <br /> 19<br /> <br /> 0.8. Cấu trúc của luận án<br /> <br /> 20<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.1. Một số vấn đề về ngữ nghĩa học tri nhận<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.1.1. Bốn nguyên lý chủ đạo của ngữ nghĩa học tri nhận<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.1.2. Các thành phần cấu tạo nên ẩn dụ tri nhận<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.1.3. Nền tảng cơ bản của lý thuyết ẩn dụ ý niệm<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.2. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc<br /> <br /> 34<br /> <br /> 1.2.1. Phân loại cảm xúc<br /> <br /> 34<br /> <br /> 1.2.2. Các đường hướng nghiên cứu về cảm xúc<br /> <br /> 38<br /> <br /> 1.2.3. Tính phổ niệm của cảm xúc trong các nền văn hóa<br /> <br /> 41<br /> <br /> 1.2.4. Mối quan hệ giữa cảm xúc với ngôn ngữ<br /> <br /> 42<br /> <br /> 1.3. Ẩn dụ ý niệm cảm xúc<br /> <br /> 43<br /> <br /> 1.3.1. Phân loại ẩn dụ ý niệm cảm xúc<br /> <br /> 44<br /> <br /> 1.3.2. Hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc và các mô hình ẩn dụ ý niệm hữu quan<br /> <br /> 48<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản