intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Nhân học: Văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành ở tỉnh Lào Cai

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:183

0
69
lượt xem
13
download

Luận án Tiến sĩ Nhân học: Văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành ở tỉnh Lào Cai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án làm rõ quá trình hình thành và phát triển của đạo Tin lành trong người Hmông ở tỉnh Lào Cai, quá trình biến đổi văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành ở Lào Cai; từ đó, đề xuất các kiến nghị và giải pháp trong chính sách dân tộc, chính sách tôn tôn giáo nhằm vừa bảo tồn được những nét văn hóa truyền thống, vừa phát huy những giá trị tích cực của văn hóa, lối sống của đạo Tin lành, góp phần giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Nhân học: Văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành ở tỉnh Lào Cai

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> -------------------<br /> <br /> NGUYỄN QUỲNH TRÂM<br /> <br /> VĂN HÓA CỦA NGƯỜI HMÔNG<br /> THEO ĐẠO TIN LÀNH Ở TỈNH LÀO CAI<br /> <br /> Chuyên ngành: Nhân học<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 31 03 02<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS, TS Phạm Quang Hoan<br /> 2. TS. Đậu Tuấn Nam<br /> <br /> HÀ NỘI- 2016<br /> 1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có xuất xứ rõ ràng.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Quỳnh Trâm<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành bản luận án này,<br /> tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, tập thể, cá nhân.<br /> Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS, TS Phạm<br /> Quang Hoan và TS Đậu Tuấn Nam – người Thầy đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ<br /> tôi trong việc lựa chọn đề tài, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu, định<br /> hướng các nội dung nghiên cứu và sửa chửa bản luận án này để tôi hoàn thành<br /> nhiệm vụ học tập của một nghiên cứu sinh.<br /> Tôi trân trọng cảm ơn Khoa Dân tộc học, Học viện Khoa hộc xã hội<br /> thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; khoa Dân tộc và Tôn giáo –<br /> Học viện Chính trị khu vực I nơi tôi đang công tác đã tạo điều kiện thuận lợi<br /> để tôi hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh 2012-1025.<br /> Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ<br /> tỉnh Lào Cai, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, cùng cấp ủy đảng, chính quyền,<br /> các cơ quan chức năng huyện Sa pa, Bảo Thắng, Bắc Hà,... đã tạo điều kiện<br /> giúp đỡ trong quá trình điền dã thu thập tư liệu để viết luận án.<br /> Với tinh thần cầu thị, học hỏi, tôi mong nhận được sự giúp đỡ, đóng<br /> góp của mọi người để nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Quỳnh Trâm<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................ vi<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1 .................................................................................................. 5<br /> TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ............................................. 5<br /> CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................... 5<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .............................................................. 5<br /> 1.2. Một số khái niệm, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu ............. 15<br /> 1.3. Địa bàn và đối tượng nghiên cứu ........................................................... 27<br /> Tiểu kết chương 1 ....................................................................................... 31<br /> CHƯƠNG 2 ................................................................................................ 33<br /> QUÁ TRÌNH DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH<br /> TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HMÔNG Ở TỈNH LÀO CAI .............. 33<br /> 2.1 Đạo Tin lành ở Việt Nam và quá trình theo đạo Tin lành của người<br /> Hmông tại Lào Cai ....................................................................................... 33<br /> 2.2. Tình hình hoạt động của người Hmông theo đạo Tin lành ở tỉnh Lào Cai<br /> ..................................................................................................................... 41<br /> 2.3. Nguyên nhân người Hmông ở Lào Cai theo đạo Tin lành ...................... 46<br /> Tiểu kết chương 2 ....................................................................................... 55<br /> CHƯƠNG 3 ................................................................................................ 57<br /> THỰC TRẠNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI HMÔNG THEO ĐẠO TIN<br /> LÀNH Ở TỈNH LÀO CAI ......................................................................... 57<br /> 3.1. Văn hóa vật chất .................................................................................... 57<br /> 3.2. Văn hóa xã hội ...................................................................................... 67<br /> 3.3. Văn hóa tâm linh và tôn giáo của người Hmông theo Tin lành .............. 88<br /> 3.4. Văn hóa lối sống của người Hmông theo Tin lành ............................... 113<br /> Tiểu kết chương 3 ..................................................................................... 119<br /> CHƯƠNG 4 .............................................................................................. 121<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VĂN HÓA HMÔNG ................ 121<br /> THEO TIN LÀNH Ở LÀO CAI .............................................................. 121<br /> 4.1. Những ảnh hưởng của việc truyền đạo và theo đạo Tin lành ............... 121<br /> iii<br /> <br /> 4.2. Xu hướng phát triển của đạo Tin lành trong người Hmông ở Lào Cai 133<br /> 4.3. Một số nhận thức mới qua việc biến đổi văn hóa của người Hmông theo<br /> Tin lành ...................................................................................................... 136<br /> 4.4. Một số giải pháp đối với văn hóa của người Hmông theo đạo Tin lành ở<br /> tỉnh Lào Cai................................................................................................ 140<br /> Tiểu kết chương 4 ..................................................................................... 145<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................... 146<br /> CÁC BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ ĐƯỢC CÔNG BỐ ............................. 151<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 152<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2