intTypePromotion=1
ADSENSE

Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Thể tích khối chóp (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

245
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Thể tích khối chóp (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng" cung cấp 1 số bài tập ví dụ và bài tập tự luyện. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi Đại học 2015 cũng như các kỳ thi Đại học sau này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Thể tích khối chóp (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Khóa h c LT H môn Toán 2015 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> 07. TH TÍCH KH I CHÓP – P1<br /> Th y ng Vi t Hùng<br /> ÁY<br /> <br /> D NG 1. KH I CHÓP CÓ C NH BÊN VUÔNG GÓC V I<br /> <br /> Ví d<br /> <br /> 1: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có<br /> <br /> áy ABCD là hình thang vuông t i A và B v i<br /> <br /> AD = 3a; BC = a ; AB = 2a . C nh bên SA vuông góc v i áy. Tính th tích c a kh i chóp S.ABCD bi t<br /> <br /> a) Góc gi a SC và áy b ng 600. b) Góc gi a SB và áy b ng 300. c) kho ng cách t B t i m t ph ng (SCD) b ng<br /> a . 2<br /> <br /> d) kho ng cách gi a hai ư ng th ng AB và SD b ng 2a. Ví d 2: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có áy ABCD là hình bình hành v i AB = a; AD = 2a; BAD = 600 .<br /> C nh bên SC vuông góc v i áy, góc gi a SA và áy b ng 450. Tính th tích c a kh i chóp S.ABCD và kho ng cách gi a hai ư ng th ng SA và BD.<br /> <br /> Ví d 3: [ VH]. Cho hình chóp S.ABC có áy ABC là tam giác<br /> i m<br /> <br /> u c nh a, I là trung i m c a BC. G i D là<br /> <br /> i x ng c a A qua I, SD vuông góc v i m t ph ng (ABCD). G i K là hình chi u vuông góc c a I lên n m t ph ng (SBC) theo a.<br /> <br /> a SA, bi t IK = . Tính th tích kh i chóp S.ABCD và kho ng cách t D 2<br /> <br /> BÀI T P T<br /> <br /> LUY N:<br /> <br /> Bài 1: [ VH]. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC cân t i A, BC = 2a 3; BAC = 1200 , c nh bên SA<br /> vuông góc v i m t ph ng áy và SA = 2a. Tính th tích kh i chóp S.ABC và d(A, (SBC))<br /> <br /> Bài 2: [ VH]. Cho hình chóp S.ABC có m t bên SBC là tam giác<br /> <br /> u c nh a, c nh bên SA vuông góc v i<br /> <br /> m t ph ng áy. Bi t góc BAC = 1200 , tính th tích c a kh i chóp S.ABC theo a và d(A,(SBC))<br /> <br /> Bài 3: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có c nh áy a, c nh bên SA vuông góc v i m t ph ng áy, góc gi a<br /> mp(SBD) và m t ph ng áy b ng 600 .Tính th tích kh i chóp S.ABCD theo a.<br /> <br /> Bài 4: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có áy ABCD là hình thang vuông t i A và D v i<br /> AD = CD = a ; AB = 3a . C nh bên SA vuông góc v i áy và c nh bên SC t o v i m t áy m t góc b ng 450 . Tính th tích c a kh i chóp S.ABCD theo a.<br /> <br /> Bài 5: [ VH]. Cho hình chóp S.ABC có áy ABC là tam giác vuông cân t i B v i BA = BC = a, SA ⊥ (ABC)<br /> và SB h p v i (SAB) m t góc 300. Tính th tích hình chóp ã cho.<br /> <br /> /s: V =<br /> <br /> a3 2 . 6<br /> <br /> Bài 6: [ VH]. Cho hình chóp S.ABC có áy ABC là tam giác vuông cân t i B v i AC = a, bi t SA ⊥ (ABC)<br /> và SB h p v i áy m t góc 600.<br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán 2015 t i Moon.vn t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br /> Khóa h c LT H môn Toán 2015 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> a) Ch ng minh các m t bên c a kh i chóp là tam giác vuông. b) Tính th tích kh i chóp S.ABC. /s: V =<br /> a3 6 . 24 u c nh a bi t SA ⊥ (ABC) và (SBC) h p v i<br /> 0<br /> <br /> Bài 7: [ VH]. Cho hình chóp S.ABC có áy ABC là tam giác<br /> (ABC) m t góc 60 . Tính th tích kh i chóp S.ABC.<br /> <br /> /s: V =<br /> <br /> a3 3 8<br /> <br /> Bài 8: [ VH]. Cho hình chóp t giác S.ABCD có áy ABCD là hình thang vuông t i A và D. Bi t AD = AB<br /> = a, CD = 2a, c nh bên SD vuông góc v i m t ph ng áy và SD = a. Tính th t di n SABC theo a.<br /> <br /> /s: VSABC =<br /> <br /> a3 . 6<br /> <br /> Bài 9: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc v i m t ph ng (ABCD), áy ABCD là hình thang<br /> cân áy l n AD = 2a, AB = BC = CD = a, kho ng cách t A c a kh i chóp ã cho. n m t ph ng (SCD) b ng a 2 . Tính th tích<br /> <br /> /s: VABCD =<br /> <br /> 3 2a 3 . 4 u c nh a. G i O là trung i m c a BD, E là n BD b ng<br /> <br /> Bài 10: [ VH]. Cho hình t diên ABCD có BCD là tam giác<br /> i m<br /> <br /> i x ng c a C qua O. Bi t AE vuông góc v i m t ph ng (ABD) và kho ng cách t AE<br /> <br /> 3a . Tính th tích c a kh i t di n ABCD. 4<br /> <br /> /s: VABCD =<br /> <br /> a3 3 . 32 nh t; SA ⊥ (ABCD); AB = SA =<br /> <br /> Bài 11: [ VH]. Cho hình chóp S.ABCD có áy ABCD là hình ch<br /> <br /> 1; AD = 2 . G i M, N l n lư t là trung i m c a AD và SC; I là giao i m c a BM và AC. Tính th tích kh i t di n ANIB.<br /> <br /> /s: VAINB =<br /> <br /> 2 36<br /> <br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán 2015 t i Moon.vn<br /> <br /> t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=245

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2