intTypePromotion=1

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên của chi bộ Trường THCS Thuận Hóa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
3.693
lượt xem
567
download

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên của chi bộ Trường THCS Thuận Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tự kiểm điểm đảng viên của Chi bộ Trường THCS Thuận Hóa, căn cứ vào các tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên các bạn có thể tham khảo bản tự kiểm này để hoàn thành bản tự kiểm điểm đảng viên bản thân mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên của chi bộ Trường THCS Thuận Hóa

 Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên của chi bộ trường THCS Thuận Hóa là mẫu Bản tự kiểm điểm đảng viên khá đầy đủ của một đảng viên của trường  THCS Thuận Hóa. Mẫu biên bản sẽ giúp các bạn trong việc hoàn thiện bản tự kiểm điểm một cách nhanh nhất .

  ĐẢNG BỘ XÃ THUẬN HOÁ                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
             Chi bộ Trường THCS Thuận Hoá                                                                Thuận Hóa, ngày…, tháng…, năm….

 

                                                                         BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN


Kính gửi:   - Chi bộ Trường THCS Thuận Hóa
                 - Đảng uỷ xã Thuận Hóa
Tên tôi là : Nguyễn Hồng Thắm
Sinh ngày: 01 tháng 8 năm 1978
Quê quán: Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Chổ ở hiện nay: Tiểu khu Đồng Văn – TT Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Binh.
Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Chuyên ngành Toán - Tin
Ngày vào Đảng: 26 tháng 3 năm 2008 – Ngày chính thức 26 tháng 3 năm 2009
Sinh hoạt tại Chi bộ : Trường THCS Thuận Hóa
Căn cứ vào tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tôi xin kiểm điểm như sau:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.
- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.
- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được công nhận là gia đình văn hoá mới.
3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Là một giáo viên bản thân luôn gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, Công đoàn và của nhà trường. Tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Về tổ chức kỷ luật:
- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

                                                                                                                      Người tự kiểm điểm
                                                                                                                        Nguyễn Hồng Thắm

 

Xác nhận của Chi bộ trường THCS Thuận Hóa:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Xác nhận của Thường vụ Đảng ủy Thuận Hóa:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung của Bản tự kiểm điểm đảng viên của chi bộ trường THCS Thuận Hóa. Để xem đầy đủ nội dung, mời các bạn tải trên TaiLieu.VN


 

 

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2