Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2014

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.017
lượt xem
52
download

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2014 sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của một bản kiểm điểm Đảng viên, từ đó biết cách soạn thảo một bản kiểm điểm Đảng viên hoàn chỉnh và đúng yêu cầu của một văn bản hành chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2014

Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2014 là mẫu dùng để đánh giá kết quả và phân loại chất lượng đảng viên dùng cho công nhân viên chức. Phần nội dung nêu những ưu và nhược điểm của bản thân.


ĐẢNG BỘ …………………………….  
                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ………………………………..                                                                         ………., ngày …., tháng …., năm 2014BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2014 

( Kèm theo Kế hoạch số 05-KH/ĐU, ngày 22/11/2014 của Ban chấp hành Đảng ủy)

Họ và tên: …………………………………..Ngày sinh:.............................................
Chức vụ Đảng:..............................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:......................................................................................
Đơn vị công tác:............................................................................................................
Chi bộ...........................................................................................................................
 I. Ưu điểm, kết quả công tác: (nội dung chi tiết theo khoản 2.2, mục 2, phần A của Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 22/11/2014)
1. Về tư tưởng chính trị:

 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật:
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
4.1. Phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Căn cứ vào kết quả đánh giá cuối năm học 2013-2014 theo 1 trong 4 mức sau)
- Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
- Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
- Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
4.2 . Phân loại chất lượng đảng viên (Theo 1 trong 4 mức sau)
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 


                                                                                                    NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
1) Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tập thể
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

                                                2) Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên
                                               - Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
                                                ....................................................................................................................................
                                                ....................................................................................................................................
                                              - Chi bộ phân loại chất lượng:....................................................................................
                                               ....................................................................................................................................
                                              - Đảng ủy Nhà trường phân loại chất lượng:...........................................................
                                                ....................................................................................................................................

 

                         Ngày …, tháng…, năm 20....                                                                     Ngày …, tháng …, năm 20….
                                  T/M CHI ỦY                                                                                                T/M ĐẢNG ỦY


Các bạn đang xem một phần Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2014. Để xem đầy đủ nội dung của mẫu biên bản, các bạn có thể tải trên trang TaiLieu.VN
 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản