intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2.699
lượt xem
105
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ giúp các bạn nắm được cấu trúc, nội dung và cách viết một bản kiểm điểm đúng chuẩn. Cùng tham khảo mẫu bản kiểm điểm sau đây để sau đây để nắm bắt nội dung chi tiết trình bày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm thường dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức nhằm đánh giá, xếp loại, chất lượng đảng viên. Mời các bạn tham khảo phần nội dung tóm tắt của biểu mẫu.


ĐẢNG BỘ……………                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ……………                                                           ………….., ngày…, tháng……., năm 201….

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM
(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)


Họ và tên:....................................................................................... Ngày sinh:.................................
Chức vụ:...........................................................................................................................................
Đảng:...............................................................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.....................................................................................................
Đơn vị công tác:..............................................................................................................................
Chi bộ:.............................................................................................................................................
I. Ưu điểm, kết quả công tác
Về tư tưởng chính trị........................................................................................................................
Về phẩm chất đạo đức, lối sống:.....................................................................................................
Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:................................................................................
Về tổ chức kỷ luật:..........................................................................................................................
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

 

                                                                                                               NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)


 Trên đây là một phần nội dung của Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm. Mời tải trên TaiLieu.VN để xem được đầy đủ nội dung.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2