Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.534
lượt xem
110
download

Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo biểu Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng để đánh giá được quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, mời các bạn tham khảo để có thể tự đánh giá tốt được quá trình đảng viên của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng là mẫu biên bản thường gặp trong khối Đảng Nhà nước. Chúng tôi cập nhật các mẫu Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng đúng quy cách giúp bạn biết thêm một mẫu biên bản mới, đồng thời nắm được cách soạn thảo một bản tụ kiểm điểm  đúng với hoàn cảnh, tính chất sự việc. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                       

……………, ngày .... , tháng...., năm 20…

 

 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:  - Chi uỷ chi bộ.................................................................
                - Đảng uỷ.........................................................................
Tên tôi là: .......................................................................................................
Sinh ngày....... tháng....... năm.........................................................................
Nơi ở hiện nay: ............................................................................................
.........................................................................................................................
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm…......……….
Tại chi bộ:..............................................…..…......……………………………
Chính thức ngày:...........................tại chi bộ:....................................................
Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:.......................................................
Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Về tư tưởng chính trị

.....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Về đạo đức, lối sống
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................................
3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................

5. Về khuyết điểm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…... …........., Đảng bộ..........................................Nay do..…………………………..…………, tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ...................................................................., đảng bộ.................................................Kính mong chi ủy chi bộ.................................................., Đảng ủy ……………tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

                                                                                                              NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ
................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ....................


….., ngày……, tháng……, năm 20….
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

 

 


ĐẢNG UỶ …………………..XÁC NHẬN


Chữ ký đồng chí:

......................................................................................................................... ......................................................

......................................................................................................................... ......................................................

......................................................................................................................... ......................................................


                                                                                                …………, ngày…… tháng…… năm 20..

                                                                                                                       T/M ĐẢNG ỦY
                                                                                                                             BÍ THƯ

 

 Trên đây là một phần nội dung của mẫu Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng. Mời tải trên TaiLieu.VN để xem được đầy đủ nội dung.

 

 

 


 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản