Mẫu bản tự kiểm điểm năm 2011

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.523
lượt xem
128
download

Mẫu bản tự kiểm điểm năm 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tự kiểm điểm năm 2011, bản đánh giá nhận xét kiểm điểm công tác năm 2011 đối với cá nhân trong năm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản tự kiểm điểm năm 2011

  1. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM NĂM 2011 HUYỆN UỶ CHÂU ĐỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNTChâu Đức, ngày 14 tháng 11 năm 2011 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM NĂM 2011 Tôi tên: Trần Phúc Minh. Đơn vị công tác: phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Châu Đức. Chức vụ: Chuyên viên Nhiệm vụ được phân công: Phòng chống lụt bão & TKCN; Phát triển nông thôn (nông thôn mới, kinh tế trang trại); Thủ quỹ và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan. Tôi xin tự nhận xét, đánh giá, kiểm điểm công tác năm 2011 đối với cá nhân như sau: 1. Về tư tưởng chính trị: - Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. - Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú. - Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua học tập các chuyên đề này trong hành động, cũng như nhận thức của một cán công chức luôn phải có ý thức giúp đỡ mọi người xung quanh; luôn phải yêu tổ quốc, yêu chế độ, luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa khi cần. 2. Phẩm chất đạo đức, lối sống: - Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đồng nghiệp. - Đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, Nhà nước. - Luôn chấp hành tốt nội quy cơ quan; có mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, thân tình với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. - Lễ phép, hoà nhã với quần chúng nhân dân.
  2. - Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan. - Trong năm qua, lãnh đạo cơ quan giao cho việc tham mưu cấp giấy chứng nhận Kinh tế trang trại cho các hộ gia đình; bản thân tôi đã cố gắn hướng dẫn tận tình cho người dân đến liên hệ công tác, tham mưu xử lý nhanh các hồ sơ cấp giấy chứng nhận trong thời gian sớm nhất cho người dân. 3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: - Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ cơ quan phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm. - Với nhiệm vụ công việc được lãnh đạo cơ quan phân công; bản thân luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; tham mưu kịp thời, đúng thời hạn những công việc mà lãnh đạo cơ quan giao. Không để tình trạng tồn đọng công việc được giao. - Những công việc thực hiện trong năm: Đối với công tác PCLB: khi có bão, ATNĐ xảy ra luôn chấp hành sự phân công trực ban của lãnh đạo cơ quan và có ý thức, không lơ là chủ quan trong việc trực ban, để chuyển tải nhanh chóng những thông tin, chỉ đạo của cấp trên về bão, ATNĐ để các địa phương, đơn vị thực hiện; đồng thời, luôn coi đây là việc quan trọng của mình, có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới: đây là công việc mới mẻ, cần phải có sự đầu tư về thời gian và công sức; tuy nhiên, bản thân cũng cố gắng hoàn thành tất cả những công việc mà lãnh đạo cơ quan giao. Đối với công tác thủ quỹ: giải quyết kịp thời các kinh phí mà Lãnh đạo đã duyệt cho anh em trong cơ quan. Về thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị bản thân luôn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp, buổi sinh hoạt, buổi truyên truyền vận động của Khu phố. - Nhận xét về khả năng đề xuất giải quyết công việc: giải quyết kịp thời các công việc theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan. 4. Về tổ chức kỷ luật: - Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, qui chế, qui định trong sinh hoạt và trong công tác. Luôn chấp hành sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan. - Thực hiện tốt các nội quy cơ quan theo quy định. - Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan. - Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ, đúng quy định. 5. Ưu, khuyết điểm và phương hướng khắc phục sửa chữa:
  3. - Ưu điểm: Luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ công chức. Công việc được giao luôn hoàn thành đúng thời hạn và làm việc với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, có hiệu quả. Luôn có ý thức học hỏi và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và đổi mới của công việc. - Nhược điểm: Trong công tác tự phê và phê bình còn nể nang. 6. Tự đánh giá, phân loại: - Đánh giá, phân loại về cán bộ, công chức: Hoàn thành tố chức trách nhiệm vụ. - Đánh giá về Đảng: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên đây là bản tự kiểm điểm năm 2011, kính mong các Đồng chí trong cơ quan và Chi bộ đóng góp ý kiến, phê bình để bản thân ngày càng hoàn thiện./. Châu Đức, ngày 14/11/2011 Người tự nhận xét, đánh giá MẪU KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2012 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ..........., ngày .... tháng.... năm 2012 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 Họ và tên: .......... Sinh ngày 02 tháng 10 năm ....... Ngày kết nạp Đảng: Ngày chính thức: Chức vụ trong Đảng: - Bí thư Đảng ủy ..........; - Kiêm ...................;
  4. Chức vụ quản lý............. Chức vụ đoàn thể.......... Sinh hoạt tại chi bộ.............. Thực hiện Hướng dẫn số Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. TÔI XIN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NHƯ SAU A - ƯU ĐIỂM: 1 - Về tư tưởng chính trị: - Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm: - Việc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; - Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. - Tinh thần học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác. 2 - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: - Kết quả việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp... - Đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình; - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành đúng Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; - Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. - Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ; - Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
  5. 3 - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Bản thân tôi được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau: ............... .............. - Về năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. - Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. - Tham gia xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị. - Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ ở cơ quan, đơn vị; kiên quyết với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà. 4 - Về ý thức tổ chức kỷ luật: - Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; - Thực hiện đúng nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; - Chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng; - Chấp hành chính đúng sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan. - Thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm. B - TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM: C - ĐẢNG VIÊN TỰ NHẬN LOẠI: Người tự kiểm điểm Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ 1-Ý kiến nhận xét: (Nội dung kết luận của đồng chí chủ trì được chi bộ thông qua) ............................................................................................................... 2-Kết quả biểu quyết của chi bộ: - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ……….. - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ………………
  6. - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ…………………. - Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.. T/M CHI BỘ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Tập thể Chi ủy xem xét, quyết định: (Đánh giá chất lượng đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm, nếu có) ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… T/M ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản