intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản kiểm điểm cá nhân

Chia sẻ: Thai Xuan Tai Tai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

640
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu nội dung và cách viết Bản kiểm điểm cá nhân. Qua quá trình làm việc, mỗi cá nhân sẽ tự đánh giá về phẩm chất đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ đã đạt được những ưu điểm và nhược điểm nào? Từ đó tự xếp loại và rút kinh nghiệm cho mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản kiểm điểm cá nhân

  1. ĐẢNG BỘ KHỐI VĂN HÓA XàHỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ NGÂN HÀNG CSXH TÂN THẠNH * Tân Thạnh, ngày 25 tháng 11 năm 2016                                    BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN  ­ Họ và tên: Phạm Thị Thúy Hằng, năm sinh: 1979 ­ Chức vụ: + Đảng: Phó bí thư chi bộ + Chính quyền: Trưởng Kế toán + Đoàn thể: Công đoàn viên ­ Đơn vị công tác: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Thạnh ­ Chi bộ: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Thạnh I. Ưu điểm, kết quả công tác: * Tư tưởng chính trị:  ­ Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác­Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và  đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ  nghĩa xã  hội thể hiện qua thông qua lời nói đi đôi với việc làm. ­ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp  luật của Nhà nước. Luôn có ý thức trách nhiệm và kiên quyết đấu tranh chống   những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng. ­ Luôn luôn tuyên truyền và vận động gia đình, người dân xung quanh thực   hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà   nước. ­ Bản thân không ngừng học tập  để  nâng cao trình  độ  lý luận chính trị,   chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. * Phẩm chất đạo đức, lối sống:
  2. ­ Luôn thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa  cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác. ­ Luôn thể hiện tinh thần hợp tác, hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ đồng nghiệp cùng  nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. ­ Luôn thể hiện tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. ­ Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự  đoàn kết, thống nhất trong đảng, quan  hệ mật thiết gắn bó với quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. ­ Luôn tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác và sửa chửa   khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện hơn. Không có tư tưởng cục bộ, bè phái và   các biểu hiện cơ  hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, mất đoàn kết nội bộ. Luôn  khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự  lãnh đạo của tập thể  và góp ý phê bình cho đồng chí mình.  ­ Nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh về  tinh  thần tiết kiệm, về lối sống trong sạch lành mạnh giản dị, chịu khó nghiên cứu các   văn bản chỉ đạo về  chuyên môn nghiệp vụ  để  nâng cao khả  năng tham mưu, khả  năng phát hiện các vấn đề chưa đúng để kịp thời sửa chửa khắc phục. * Thực hiện chức trách, nhiệm vụ:  ­  Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán trong công việc, chủ  động tìm ra phương pháp giải quyết xử lý để hoàn thành công việc trong thời gian   sớm nhất và đạt được hiệu quả theo yêu cầu. ­ Luôn chủ  động giải quyết công việc, không để  trì truệ, ách tắc, thường   xuyên nắm tiến độ  triển khai thực hiện và hỗ  trợ  đôn đốc hoàn thành theo kế  hoạch đề ra trong chức năng nhiệm vụ chuyên môn giao.  ­ Kịp thời báo cáo tham mưu đề  xuất cho Ban Giám đốc để  giải quyết các  vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ nhằm đảm bảo quá trình triển khai   thực hiện được thông suốt. ­ Về  thực hiện nhiệm vụ  chuyên môn (cần nêu rõ kết quả  làm được: kết   quả khoán tài chính, tình hình thu lãi,.....) : Với trách nhiệm là Trưởng Kế toán PGD 
  3. bản thân tôi không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận Chính trị và nghiệp   vụ  chuyên môn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ  cấp trên giao. Tham mưu kịp thời cho  Giám đốc về Kế hoạch tài chính hàng năm, không để tồn đọng định mức tiền mặt,   hạn chế tối đa những sai sót cũng như tồn tại trong nghiệp vụ ... Hàng tháng điều  có giao việc cụ thể cho từng cán bộ trong tổ thực hiện và cuối tháng đánh giá mức   độ hoàn thành. * Ý thức tổ chức kỷ luật.:  ­ Luôn chấp hành Nghị  quyết của đảng  ủy cấp trên, của chi bộ, của địa  phương, thực hiện tốt các qui định về  những điều đảng viên không được làm và   các nội quy, qui chế, thỏa ước lao động tập thể của cơ quan, của ngành.  ­ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, tuyệt đối chấp hành  sự điều động phân công của tổ chức. ­ Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng hàng tháng và đóng đảng phí đầy đủ  theo qui định. ­ Giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ  công   dân nơi cư trú. II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân. ­ Còn hạn chế trong công tác tự phê bình và phê bình. ­ Chưa có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chi   bộ trong sạch vững mạnh. ­ Tính thẳn nên đôi khi góp ý chưa đúng lúc, chưa mềm dẻo. III. Phương hướng, biện pháp khắc phục. ­ Cần mạnh dạn hơn nữa để nêu ra ý kiến đóng góp. ­ Có thái độ  cầu thị  trong nhìn nhận khuyết điểm và nghiêm túc khắc phục  những khuyết điểm. ­ Tích cực học tập để  nâng cao trình độ  lý luận chính trị  vững vàng, tăng  cường nghiên cứu văn bản công tác đảng để  tham gia ý kiến đóng góp xây dựng   đảng, xây dựng chi bộ.
  4. ­ Tăng cường nghiên cứu các văn bản nghiệp vụ, văn bản qui định của ngành  để  xử  lý công việc được kịp thời và mang lại hiệu quả, linh hoạt mềm dẻo hơn   trong xử lý công việc. IV/. Tự nhận mức phân loại chất lượng:   1. Phân loại chất lượng đảng viên  Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ  2. Phân loại chất lượng cán bộ, công chức Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ                                                                              NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)                                        Phạm Thị Thúy Hằng CẤP ỦY CƠ SỞ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2016 T/M CẤP ỦY
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2