intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015

Chia sẻ: Nguyen Van Lanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1.535
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015 nhằm trình bày những ưu điểm về mặt tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chính sách và nhiệm vụ được giao và tổ chức kỷ luật cũng như khuyết điểm của một Đảng viên. Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục và tự đánh giá mức độ xếp loại Đảng viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015

  1. ĐẢNG BỘ XàMỸ LỢI A ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI  BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC  Mỹ Lợi A, ngày 21 tháng 12 năm 2015   BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2015 Họ và tên:   NGUYỄN VĂN LÀNH  Ngày sinh: 1988 Chức vụ Đảng:  Chức vụ chính quyền, đoàn thể:  Bí thư Chi đoàn  Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mỹ Lợi A Chi bộ:  Trường Tiểu học I. Ưu điểm, kết quả công tác    1. Về tư tưởng chính trị ­ Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự  lãnh đạo của Đảng. Luôn thực  hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách   và pháp luật của Nhà nước. ­ Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm,  đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. ­   Tự   giác   chấp   hành   chế   độ   học   tập   các   Nghị   quyết   của   Đảng,   chủ  trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực   chuyên môn. ­ Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo   dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương   đạo đức Hồ Chí Minh”.    2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống ­ Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong  sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp. ­ Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường   xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.   Không vi phạm những điều đảng viên không được làm. ­ Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với  Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng. 1
  2. ­ Trong thực thi nhiệm vụ  và quan hệ  với quần chúng nhân dân bản thân   luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và  quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và bình   đẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. ­ Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của   người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với   những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.    3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ­ Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức kỷ năng và  phân hóa đối tượng.Nộp duyệt hồ sơ sổ sách  đúng qui định ­ Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch  của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra. ­ Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên   môn cũng như kĩ năng sống. ­ Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ  trong công việc, thể hiện vai trò và  trách nhiệm chuyên môn cao. ­ Đảm bảo ngày giờ công. Hết lòng hết sức với công việc được giao. ­ Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập,  công tác.    4. Về tổ chức kỷ luật ­ Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ  trong  trường học, cũng như  trong chi bộ. Luôn phục tùng sự  phân công của tổ  chức,  cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. ­ Thực hiện tốt chế  độ  sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy  đủ. ­ Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy   quy chế  làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể    tạo công việc  nhịp nhàng và có hiệu quả. ­ Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm. II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân    1. Khuyết điểm, hạn chế 2
  3. ­ Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh,  Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước. ­ Công tác tham mưu, chỉ đạo một số việc trong hoạt động của Chi đoàn đôi   lúc chưa khoa học, nên chất lượng một số phong trào còn chưa đạt kết quả cao.    2. Nguyên nhân ­ Do tính chất công việc, không có nhiều thời gian rãnh để nghiên cứu, tìm  hiểu sâu về  Cương Lĩnh,  Điều lệ, Nghị  quyết, quy định của Đảng; pháp luật,  chính sách của Nhà nước. ­ Do bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như  kỹ năng sinh hoạt Đoàn; Trong khi đó còn vài Đoàn viên còn chưa chủ động, tích   cực trong hoạt động, sinh hoạt. III. Phương hướng, biện pháp khắc phục    1 Dành nhiều thời gian hơn để  nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều  lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.    2 Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn cũng như kỹ  năng sinh hoạt, quản lý Chi đoàn. Kiên quyết hơn nữa trong giải quyết một số  công việc. IV. Tự  nhận  mức phân  loại chất lượng  đảng viên  (Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ  hoặc không hoàn  thành nhiệm vụ): Hoàn thành tốt nhiệm vụ.                                   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM          Nguyễn Văn Lành 3
  4. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2015 1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH MỸ LỢI A    1.1. Mặt mạnh:                 …………………………………………………………………………………..      …………………………………………………………………………………..      ………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………….    1.2. Mặt hạn chế:      ………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………….     1.3. Phân loại chất lượng: .................................................................................                                                                                                      T/M CHI BỘ                                                                                                          BÍ THƯ 2. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐẢNG ỦY XàMỸ LỢI A    2.1. Mặt mạnh:                 …………………………………………………………………………………..      …………………………………………………………………………………..      ………………………………………………………………………………….      …………………………………………………………………………………. 4
  5.      ………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………….    2.2. Mặt hạn chế:      ………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………….     2.3. Phân loại chất lượng :                                                                                               T/M ĐẢNG ỦY                                                                                                             BÍ THƯ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG  CB, VC NĂM 2015  1. Nhận xét, đánh giá      1.1. Ưu điểm:      ……………………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………………………      ................................................................................................................................      ................................................................................................................................      ................................................................................................................................      1.2. Hạn chế:       ……………………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………………………      ................................................................................................................................      ................................................................................................................................  2. Danh hiệu thi đua: .............................................................................................  3. Xếp loại chất lượng CB, CC, VC 2015:……………………………………....                                                                       Mỹ Lợi A, ngày 21 tháng 12 năm 2015                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                    5
  6. 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2