Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

10 bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

33.937
lượt xem
3.863
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là 10 bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 sẽ giúp các bạn sẽ biết cách trình bày hoàn chỉnh bản kiểm điểm đảng viên, phục vụ cho công tác của mình. Đây là những mẫu hoàn chỉnh, trình bày đúng quy cách từ nội dung đến hình thức mà chúng tôi vừa cập nhật. Hi vọng, thông qua những mẫu này, các bạn sẽ biết cách trình bày một bản tự kiểm điểm phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018

Tham khảo Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018 mà TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn 10 biểu mẫu kiểm điểm đảng viên thông dụng và đúng chuẩn nhất như: Mẫu bản kiểm kiểm đảng viên năm, mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm, mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm, bản kiểm điểm đảng viên dự bị,... Dưới đây là phần tóm tắt mẫu bản kiểm điểm đảng viên.

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN MỚI NHẤT

ĐẢNG BỘ……………                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ………………..                                                                            ……., ngày..... ,tháng….., năm 2018

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018
(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

 

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………
Chức vụ Đảng:………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………
Đơn vị công tác:………………………………………………………………
Chi bộ:…………………………………………………………………………
 

I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị:

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm
Không hoàn thành nhiệm vụ
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ


                                                                                                                 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)


ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):
………………………………………………………………………………….

-Chi bộ phân loại chất lượng
…………………………………………………………………………………...
- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:
………………………………………………………………………………


                                                                                              ………, ngày……tháng…..năm2018

 

 
                                                                                                      T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)


MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

 

ĐẢNG BỘ………………….                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………….

                                                                      ………….., ngày…., tháng….., năm 2018

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

 

Họ và tên :…………………………Ngày sinh…………………………….............................................

Chức vụ Đảng:………………………………………………………....................................................

Chức vụ Chính quyền, đoàn thể: .....................................................................................................

Đơn vị Công tác:...............................................................................................................................

Chi bộ: .............................................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1/ Về tư tưởng, chính trị .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống:

 .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 3/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4/ Về tổ chức kỷ luật:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 II. Khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 III Phương hướng biện pháp khắc phục:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 IV Tự nhận mức phân loại chất lượng:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

  

                                                                                            Người tự kiểm điểm

                                                                                           ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

                                       Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên

 - Nhận xét, đánh giá của Chi ủy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng:.................................................................................

- Đảng ủy, Chi ủy cơ sở phân loại chất lượng........................................................


MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

 

ĐẢNG BỘ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ……………

………….., ngày tháng…….,năm 2018

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:....................................................................................... Ngày sinh:.................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Đảng:...............................................................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:..............................................................................................................................

Chi bộ:.............................................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

Về tư tưởng chính trị........................................................................................................................

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:.....................................................................................................

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:................................................................................

Về tổ chức kỷ luật:..........................................................................................................................

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

                                                                                                            NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)


                                                                                                  

Mời các bạn xem tiếp các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên còn lại bằng cách đăng nhập để tải về máy dùng làm tư liệu khi cần thiết. Ngoài ra mời các bạn tham khảo thêm một số bản tự kiểm điểm khác như bản tự kiểm điểm cá nhân hay cách viết bản kiểm điểm đảng viên trên TaiLieu.VN

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2